Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Hogere uitgaven door nieuwe HIV-remmers

Hogere uitgaven door nieuwe HIV-remmers

18 oktober 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 42

Na de cholesterolverlagers, de ASTMA/COPD-middelen en de antidepressiva doet zich op dit moment de sterkste stijging van de geneesmiddelenuitgaven voor bij de direct werkende antivirale middelen (J05A). Gedurende de eerste helft van dit jaar is er 23% meer aan deze middelen uitgegeven dan in dezelfde periode een jaar geleden. Als deze trend zich verder doorzet, zal er dit jaar voor € 69 miljoen aan antivirale middelen worden verstrekt via openbare apotheken, waarvan € 57 miljoen aan antiretrovirale middelen.

Ten opzichte van het jaar 2001 stijgen de uitgaven met € 13 miljoen (figuur 1). De uitgaventoename is voor ongeveer driekwart toe te schrijven aan twee recent geïntroduceerde HIV-remmers: Trizivir® van geneesmiddelenproducent GlaxoSmithKline en Kaletra® van geneesmiddelenproducent Abbott (figuur 2). Beide middelen zijn sinds april 2001 respectievelijk juli 2001 via de openbare apotheken verkrijgbaar. Met een jaaromzet van ruim € 13 miljoen is het combinatiepreparaat Combivir® (een combinatie van de stoffen lamivudine en zidovudine) de HIV-remmer waarmee op dit moment het meeste geld is gemoeid.

Meest mannen

Het afgelopen jaar is er 167.000 keer een antiviraal middel verstrekt vanuit de apotheek. In 91.000 gevallen ging het hierbij om een antiretroviraal middel. Laatgenoemde middelen worden overwegend (80%) aan mannen verstrekt. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) constateert dat in de eerste helft van 2002 13.000 personen (waarvan 2.600 vrouwen) een HIV-remmer via de openbare apotheek betrokken hebben. Van de gebruikers bevindt 85% zich in de leeftijdsgroep van 21 tot en met 54 jaar. Volgens de Stichting Aids-fonds zijn er in 1999 137 personen aan AIDS overleden.

Illegale import

Onlangs onderschepte de Belgische douane een partij illegaal geïmporteerde HIV-remmers. Het betrof een partij HIV-remmers die bestemd was geweest voor Afrikaanse AIDS-hulpprogramma’s en tegen sterk gereduceerde prijzen (kortingen tot 90% ten opzichte van de prijs in Westerse landen) naar Afrika was uitgevoerd. De zending bleek op illegale wijze weer te zijn teruggesluisd naar Europa. Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg wees vervolgens uit dat het Nederlandse bedrijf Asklepios uit Naaldwijk de partij heeft gekocht en vervolgens heeft doorverkocht aan de groothandels Polyfarma (onderdeel van de OPG-groep) en Pharos (gehuisvest op hetzelfde adres als een vestiging van Euromedica in Barneveld). Ook zouden partijen in Duitsland zijn afgezet. In Nederland gaat het om een partij van 3.642 doosjes Combivir® (60 tabletten) en 2.424 doosjes Epivir® (60 tabletten). Deze middelen vertegenwoordigen een handelswaarde van € 2,2 miljoen (conform Apotheek Inkoopprijs die vermeld is in de G-Standaard van Z-Index). In de periode juli 2001 tot en met juni 2002 hebben openbare apotheken voor € 7 miljoen aan Combivir® en Epivir® van groothandel Polyfarma geleverd. Bij Pharos blijft de apotheekomzet van deze twee middelen in de betreffende periode beperkt tot € 100.000. De Inspectie meldt dat de importeur zal worden vervolgd. De rol van de groothandels zal verder worden onderzocht. De Inspectie laat de middelen die uit deze illegale partij aan de groothandels, apotheken en patiënten geleverd zijn voor zover mogelijk terughalen.

Figuur 1: uitgaven aan antivirale middelen via de openbare apotheek (in miljoenen euro's)

 

Figuur 2: uitgaven aan Trivizir® en Kaletra® via de openbare apotheek

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top