Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Om de kriebels van te krijgen

Om de kriebels van te krijgen

1 februari 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 5

Geneesmiddelenleveranciers hebben de prijzen van receptgeneesmiddelen de afgelopen jaren nauwelijks gewijzigd. Door de invoering en ophoging van de claw-back (wettelijke kortingenaftrek) voor apotheekhoudenden zijn de prijzen voor de verzekeraars en de patiënt zelfs gedaald. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op de regel. De Nederlandse firma Artu Biologicals Europe vormt wat dat betreft een uitschieter.

De afgelopen paar jaar verhoogde Artu Biologicals de prijzen van haar producten aanzienlijk. In bepaalde gevallen zijn de prijzen zelfs meer dan vervijfvoudigd! Op jaarbasis leveren de prijsverhogingen Artu Biologicals 3 tot 5 miljoen euro extra op. Dit bedrag komt volledig voor rekening van het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket.

Beursgenoteerd

Artu Biologicals, gevestigd te Lelystad, is een (bio-)farmaceutisch bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling, productie en marketing van producten op het gebied van allergische aandoeningen. Het bedrijf maakt samen met fusiepartner Dr. Fisher Farma deel uit van Fornix BioSciences dat genoteerd staat aan de Euronext in Amsterdam. Tot de belangrijkste producten van Artu Biologicals behoren Oralgen® en Pollinex®.

Beide producten zijn gericht op imunnotherapie. Dit is een behandeling waarbij een oplopende hoeveelheid van allergenen (stof waarvoor iemand allergisch is) worden toegediend, totdat het lichaam gewend raakt aan het allergeen en de bij de patiënt voorkomende klachten afnemen.

Sky lijkt de limit

Oralgen® richt zich op de inhalatieallergie die ontstaat door het inademen van minuscuul kleine delen gras- en boompollen, uitwerpselen van de huisstofmijt, of huidschilfers van bijvoorbeeld katten, honden of paarden. Het afgelopen jaar is er via openbare apotheken voor € 3,3 miljoen aan Oralgen® verstrekt. Het middel Pollinex® richt zich op de behandeling van pollenallergie (hooikoorts). Hiervan bedroeg in 2001 de jaaromzet via apotheken € 2,3 miljoen (figuur 1). Het aantal voorschriften voor Pollinex® daalde van 15.000 in 1999 tot 5.700 in 2001. Het middel Pollinex® kostte in 1999 € 161,86 per verpakking. Na de laatste verhoging in september 2001 staat het hetzelfde middel nu voor € 870,38 in de boeken. Het middel is nu dus 5,4 keer zo hoog geprijsd als drie jaar geleden. Bij het product Oralgen® zijn het afgelopen jaar – afhankelijk van de verpakking – prijsverhogingen van 70 tot 95% doorgevoerd.

Voor de betreffende prijzen heeft de overheid geen wettelijke maximumprijzen vastgesteld. De prijzen kunnen daarom onbeperkt worden verhoogd.

Motivatie leverancier

Artu Biologicals spreekt van ‘marktconforme’ prijsaanpassingen in 2001 na een periode waarin de prijzen min of meer gelijk zijn gebleven. Figuur 2 laat zien dat het begrip ‘min of meer gelijk’ vrij rekbaar wordt geïnterpreteerd. Artu Biologicals stelt dat de prijsverhogingen noodzakelijk zijn, omdat men de afgelopen jaren fors heeft geïnvesteerd in productiefaciliteiten en kwaliteitscontroles. In dit opzicht is het opmerkelijk dat in het jaarverslag van moederorganisatie Fornix Biosciences te lezen valt, dat Pollinex® wordt geproduceerd door een ander bedrijf (Allergy Therapeutics Ltd). De activiteiten van Artu Biologicals blijven bij dit middel dus beperkt tot de verkoop.

De vermoedelijke reden voor de forse prijsverhogingen is in ditzelfde jaarverslag terug te vinden. Voor de allergeenproducten van Artu Biologicals geldt dat ze binnen het kader van een overgangsregeling van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in de handel mogen zijn, totdat definitief is beslist over de registratieaanvraag. Eventuele afwijzing van de registratie kan tot ‘materiële afname van het resultaat van de Allergiedivisie leiden’. De prijsaanpassingen lijken dan ook meer te passen binnen het streven van Fornix Biosciences om de aandeelhouders een aantrekkelijk rendement te bieden op basis van een voortgaande groei van de winst per aandeel.

Figuur 1:  omzet Pollinex® via openbare apotheken

Figuur 2:  apotheekinkooprijs Pollinex®

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top