Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Gevolgen plan De Geus desastreus

Gevolgen plan De Geus desastreus

20 december 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 51

Op 22 november jl. maakte ad-interim Minister De Geus het plan bekend waarmee hij het komend jaar drastische bezuinigingen op de geneesmiddelenuitgaven wil realiseren. Als het aan Minister De Geus ligt moeten de apothekers fors inleveren op de geneesmiddelenprijzen. Bij geneesmiddelen waarop nog een octrooi rust worden apothekers verplicht 9% korting door te berekenen. Bij geneesmiddelen waarvan het octrooi verlopen is en er verschillende leveranciers van het betreffende geneesmiddel zijn, loopt de verplichte korting zelfs op tot een slordige 40%.

De korting van De Geus geldt ongeacht het prijsvoordeel dat de apotheker zelf op het geneesmiddel in kwestie kan halen. Binnen het plan van De Geus zullen de apothekers in het vervolg op diverse (merk)geneesmiddelen geld toe moeten leggen. Uit onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) waaraan 675 openbare apotheken hebben deelgenomen, blijkt dat invoering van het plan van Minister De Geus voor de meeste apothekers desastreuze gevolgen heeft. 55% van de responderende apothekers geeft aan door de maatregelen van De Geus in de rode cijfers terecht te komen. 19% van de apothekers verwacht dat voor hen de situatie zo hopeloos is, dat een faillissement onvermijdelijk is. Nog eens 13% hoopt dat de bank bereid is om een faillissement af te houden. Twee op de drie apothekers zien zichzelf voor een onmogelijk dilemma geplaatst. Om financieel het hoofd boven water te houden zou men apotheekmedewerkers moeten ontslaan. Aan de andere kant staat de werkdruk in de apotheek dat eigenlijk niet toe. Veel apotheken kampen op dit moment met een tekort aan apothekersassistenten. Apothekers vrezen dat ze drastisch zullen moeten snijden in de zorg- en dienstverlening aan de patiënt. Voor diverse apothekers is dit reden om te overwegen te stoppen met hun beroepsuitoefening.

Onderzoek

Nadat Minister De Geus zijn plannen bekend heeft gemaakt, heeft de SFK de financiële effecten van deze plannen voor alle bij haar aangesloten apotheken doorgerekend. Op dit moment zijn er 1.450 apotheken bij de SFK aangesloten, bijna 90% van alle openbare apotheken in ons land. De uitkomsten van deze analyses zijn vervolgens aan alle betrokken apotheken individueel gerapporteerd via een beveiligde website. De SFK constateert dat 1.100 apothekers de rapportage hebben geraadpleegd. Een week nadat de apothekers deze informatie tot zich hebben kunnen nemen, heeft de SFK de apothekers gevraagd of zij kunnen aangeven wat voor hen de consequenties zijn, als de plannen van De Geus worden doorgevoerd. De apothekers hebben 7 werkdagen de tijd gekregen om hierop te reageren. Sommigen waren hiertoe niet in staat, omdat men eerst met de eigen accountant wenste te overleggen. Diverse apothekers die in loondienst zijn bij een apotheekketen geven aan dat zij niet kunnen reageren, omdat dergelijke beleidsbeslissingen op directieniveau genomen worden.

Dramatisch

Als het plan De Geus onverkort wordt doorgevoerd, zijn de gevolgen het meest dramatisch voor de apothekers met een kleinere apotheekpraktijk (6.000 patiënten of minder) en voor startende apothekers die recent (sinds 1 januari 2000) eigenaar of mede-eigenaar van een apotheek geworden zijn. Vier van de vijf apotheken met een startende apotheker dreigt in de rode cijfers te belanden. Landelijk gaat het hierbij om 285 apotheken. 55% van de startende apothekers - 195 apotheken in Nederland - verwacht dat de apotheek direct failliet gaat. Van de kleinere apotheekpraktijken dreigt 68% ten onder te gaan. In totaal zullen in Nederland zo’n 900 apotheken verlies gaan lijden of failliet gaan. Apothekers die deel uitmaken van een maatschap geven daarnaast aan dat er daar ook schrijnende situaties kunnen ontstaan, ondanks het feit dat de apotheek een (gematigd) positief resultaat behoudt. Maatschapsleden die al geruime tijd mede-eigenaar zijn lijken financieel te kunnen overleven, terwijl voor recent toegetreden apothekers een persoonlijk faillissement dreigt. Slechts één op de acht apothekers denkt dat de apotheek een netto eindresultaat behoudt dat gelijk is of hoger dan het norminkomen dat voor de apotheker is vastgesteld. In een kwart van deze gevallen gaat het om zeer grote apotheekpraktijken (12.000 patiënten of meer).

Tabel 1: verwachte gevolgen invoering plan De Geus voor de openbare apotheken in Nederland

Apotheken failliet

 

Waarvan:

  • Startende apothekers: 195

  • Kleinere apotheken: 70

320
Apotheken met verlies

 

Waarvan:

  • Startende apothekers: 90

  • Kleinere apotheken: 115

  • Hoopt dat bank akkoord gaat met het verlengen van de
    aflossingstermijn van de schulden: 210

585
Apotheken met positief resultaat onder de € 30.000
290
Apotheken met positief resultaat tussen de € 30.000 en de € 90.000
255
Apotheken met positief resultaat van € 90.000 of meer
210

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top