Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Pukkelige pubers

Pukkelige pubers

8 februari 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 6

Nederland telt op dit moment 2 miljoen jongeren in de leeftijdscategorie van 11 tot 20 jaar. Aan deze jongeren werd in 2001 ruim 5 miljoen keer een geneesmiddel voorgeschreven. De kosten van deze geneesmiddelen kwamen neer op bijna € 90 miljoen. Dit komt neer op € 45,- per puber per jaar.

Jongeren gebruiken het meest geneesmiddelen die betrekking hebben op het ademhalingsstelsel, de geslachtshormonen en de huid. Vrouwen in deze leeftijdscategorie krijgen 60% meer geneesmiddelen voorgeschreven dan mannen. Deze 60% wordt voor ongeveer 35 procentpunten veroorzaakt door de anticonceptiepil.

Vooral middelen bij acne

Onder de jongeren komt een aantal geneesmiddelengroepen relatief veel voor ten opzichte van de rest van de bevolking. Tabel 1 laat een selectie zien van geneesmiddelengroepen met een relatief groot aandeel jongeren als gebruikers. Zowel bij vrouwen als bij mannen worden er in deze leeftijdsgroep relatief veel middelen tegen acne gebruikt. Verder komt het groeihormoon somatropine bij zowel mannen als vrouwen voor. Deze groeihormonen zorgen voor veruit het grootste deel van de kosten van het geneesmiddelengebruik door pubers. Het afgelopen jaar werd aan deze leeftijdsgroep voor € 15 miljoen aan somatropine afgeleverd. Bij de jongemannen vallen nog de middelen tegen ADHD en hyperactiviteit op. Van de middelen die gebruikt worden bij hyperactiviteit wordt 87% aan jongens verstrekt en slechts 13% aan meisjes.

Vrouwen tobben langer

Het aantal jongemannen en jongedames dat acnepreparaten gebruikt, is min of meer gelijk (ATC-code D10). In figuur 1 is te zien dat vrouwen iets eerder beginnen met het gebruik van acnepreparaten dan mannen. Het gebruik vertoont bij mannen een meer piekvormige verdeling dan bij vrouwen. De kurtosis (maat voor gepiektheid van een verdeling) is 3,7 bij mannen en 2,5 bij vrouwen. De leeftijd waarop de acnepreparaten het meest gebruikt worden is bij mannen 17 en bij vrouwen 16. Na het verstrijken van de puberteit gebruiken vrouwen tweemaal zo veel acnepreparaten als mannen. Hierbij is het gebruik van de Diane®-pil niet meegenomen. Deze anticonceptiepil wordt ook gebruikt bij problemen met de huid. Mogelijke oorzaken voor dit verschil zijn dat vrouwen meer last hebben van acne, dat vrouwen last hebben van bijwerkingen van de pil en dat vrouwen meer hechten aan hun uiterlijk.

Tabel 1:  Top-6 aandeel DDD van de leeftijdsgroep 11-20 jaar ten opzichte van de totale bevolking*

Man

Vrouw

Geneesmiddel

Toepassing

Aandeel

Geneesmiddel

Toepassing

Aandeel

benzoylperoxide

acne

66%

cetrimide

desinfectie

van de huid

67%

clonidine

onder andere hyperactiviteit

56%

benzoylperoxide

acne

56%

somatropine

groei

56%

somatropine

groei

48%

erytromycine

acne

54%

ethinylestradiol (tablet van  0,01-0,05 mg)

acne en anticonceptie

45%

isotretinoine

acne

52%

erytromycine

acne

42%

methylfenidaat

ADHD

50%

clindamycine

acne

41%

*geneesmiddelen met meer dan 10.000 DDD

Figuur 1: aantal geregistreerde patiënten in 2001 dat gebruik maakt van acnepreparaten

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top