Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Flinke toename geneesmiddelengebruik

Flinke toename geneesmiddelengebruik

15 februari 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 7

Het afgelopen jaar is er voor € 3,4 miljard aan geneesmiddelen verstrekt via de openbare apotheken. Dit is ruim 10% meer dan in het jaar 2000. Dit constateert de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) op basis van de gedetailleerde transactiegegevens van de bij haar aangesloten apotheken.

Op dit moment stelt meer dan 80% van de openbare apotheken gegevens beschikbaar aan de SFK. De uitgavenstijging is vooral toe te schrijven aan het feit dat Nederlanders steeds meer geneesmiddelen gebruiken. Gemeten in genormeerde dagdoseringen steeg het geneesmiddelengebruik met ruim 6%. Daarbovenop steeg de gemiddelde kostprijs van gebruikte geneesmiddelen met 4%. De kostenstijging is niet het gevolg van prijsverhogingen door geneesmiddelenfabrikanten. De fabrikanten hebben de prijzen van geneesmiddelen over het algemeen niet of nauwelijks gewijzigd. Wel blijkt, dat een patiënt steeds vaker duurdere geneesmiddelen krijgt voorgeschreven. Doorgaans gaat het hierbij om nieuwere geneesmiddelen. Van de totale geneesmiddelenuitgaven heeft 20% betrekking op geneesmiddelen die de laatste vijf jaar in ons land op de markt zijn gekomen.

Apotheekvergoeding stijgt in beperkte mate

De geneesmiddelenuitgaven stegen in 2001 met € 316 miljoen. Hiervan komt € 59 miljoen ten goede aan de openbare apotheken. De belangrijkste reden voor de toename van de apotheekvergoeding is de verhoging van de receptregelvergoeding (€ 30 miljoen). Deze verhoging vloeit voort uit de jaarlijkse prijsindexatie en het Akkoord op Hoofdlijnen dat de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, in 1999 heeft gesloten met de Minister van Volksgezondheid. Daarnaast leverde de stijging van het aantal voorschriften met ruim 4% de apotheken meer werk en inkomsten op. Per 1 januari 2002 is het apotheektarief overigens gecorrigeerd voor de stijging van het aantal voorschriften.

Meer geneesmiddelen per recept

Artsen schrijven per recept een steeds grotere hoeveelheid geneesmiddelen voor. Een patiënt krijgt nu voor bijna 46 dagen geneesmiddelen voorgeschreven. Tien jaar geleden kreeg een patiënt per recept voor 38 dagen geneesmiddelen mee naar huis. De toename heeft vooral te maken met een stijging van het chronisch gebruik van geneesmiddelen. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de vergrijzing van de bevolking. Aan patiënten die chronisch geneesmiddelen gebruiken mag op grond van de wettelijke prescriptieregeling voor een langere periode geneesmiddelen worden verstrekt.

Opvallende geneesmiddelengroepen

De belangrijkste uitgavenstijgingen doen zich voor bij statines (cholesterolverlagers: € 40 miljoen), ulcus pepticummiddelen (maagzuurremmers: € 28 miljoen), CARA-middelen (€ 22 miljoen) en antidepressiva (€ 19 miljoen). Met uitzondering van de CARA-middelen is de uitgavenstijging bij de genoemde geneesmiddelengroepen volledig toe te schrijven aan het feit dat deze geneesmiddelen door steeds meer mensen worden gebruikt. De toename bij de CARA-middelen wordt grotendeels verklaard door de toenemende voorkeur van voorschrijvers voor het middel Seretide® (salmeterol met fluticason). In procentuele zin springt de uitgaventoename aan bloedaanmaak bevorderende middelen bij anemie, (EPO) in het oog. In 2001 is daaraan € 18,5 miljoen (niet als doping) via de openbare apotheek besteed tegenover € 12 miljoen in het jaar daarvoor.

Figuur 1:  geneesmiddelenuitgaven via de openbare apotheken (miljoenen euro’s, excl. BTW)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top