Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2002 / Liberté, diversité et collaborer

Liberté, diversité et collaborer

1 maart 2002, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 137 Nr 9

Het afgelopen jaar is het aantal openbare apotheken sterk uitgebreid. De Stichting Farmaceutische Kengetallen stelt vast dat ons land eind 2001 1.629 openbare apotheken telde. Dit zijn er 27 meer dan een jaar geleden.

In 2001 gingen 37 apotheken voor het eerst open. Twee daarvan moesten binnen enkele maanden hun deuren alweer sluiten. Daarnaast verdwenen nog eens acht openbare apotheken uit het straatbeeld. Drie van deze apotheken waren gevestigd in Amsterdam.

Liberalisering

De afgelopen jaren is de wet- en regelgeving rond het exploiteren van een apotheek versoepeld. Eisen die vroeger aan apotheken gesteld werden zijn niet langer van kracht. Deze eisen hadden onder meer betrekking op de 24-uursbeschikbaarheid van apotheken en de faciliteiten voor eigen apotheekbereidingen. Sinds begin 1999 is het aanmerkelijk eenvoudiger voor niet-apothekers om apotheken exploiteren. Dit laatste heeft vooral tot gevolg dat (internationale) groothandels zoals OPG, Alliance Unichem (De Vier Vijzels) en Gehe hun marktpositie proberen te versterken door bestaande apotheken op te kopen.

Samenwerking

Met de versoepeling van de wetgeving beoogde de overheid de concurrentie tussen apotheken te bevorderen. De aanpassingen lijken echter vooral een positieve invloed te hebben op de onderlinge samenwerking tussen apotheken. Zo zijn er het afgelopen jaar zes dienstapotheken geopend. Dit zijn apotheken die gedurende avonden en weekeinden geopend zijn. De aangesloten apotheken draaien deze onrendabele diensten niet meer zelfstandig, maar bundelen zich in een gezamenlijke voorziening.

Naast deze nieuwgevestigde dienstapotheken zijn er ook samenwerkingsconstructies waarbij bestaande apotheken 24 uur dienst verlenen.

Verscheidenheid

Naast de dienstapotheken zijn er het afgelopen jaar ook andere gespecialiseerde apotheken geopend, zoals een bereidingsapotheek en twee poliklinische apotheken. In Amsterdam opende een DA-drogist een apotheek in de Leidsestraat.

Plattelandsapotheken

Op het platteland verkoopt een toenemend aantal apotheekhoudende huisartsen de apotheekpraktijk. In het jaar 2001 kregen acht plattelandsgemeenten voor het eerst een openbare apotheek binnen de dorpsgrenzen. De overige nieuwvestigingen betreffen apotheken in zich uitbreidende verstedelijkte (nieuwbouw)gebieden.

Figuur 1:  ontwikkeling van het aantal openbare apotheken

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top