Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / SFK-deelname naar nieuw hoogtepunt

SFK-deelname naar nieuw hoogtepunt

8 augustus 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 32

Steeds meer openbare apotheken sluiten zich aan bij de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Het afgelopen jaar is het aantal SFK-deelnemers gestegen tot 1.516 (figuur 1). Dit betekent dat 91% van alle apotheken in Nederland gegevens aan de SFK beschikbaar stelt omtrent de door hen verstrekte geneesmiddelen. In diverse regio’s is de dekking van het SFK-apothekenpanel (nagenoeg) compleet (tabel 1). Apotheken sluiten zich op vrijwillige basis bij de SFK aan. De recente uitbreiding van het aantal deelnemers is vooral toe te schrijven aan het feit dat apothekers de dienstverlening van de SFK op het vlak van managementinformatie en praktijkondersteuning in toenemende mate appreciëren.

Managementinformatie

De achterliggende maanden heeft de overheid een reeks ingrijpende bezuinigingsvoorstellen gepresenteerd. Het is voor apothekers vrijwel onmogelijk om de financiële gevolgen van deze voorstellen voor de eigen praktijk te bepalen. Telkens als zich een nieuw of aangepast voorstel voordoet, biedt de SFK de apothekers managementrapportages aan waarbij deze voorstellen voor de eigen apotheek worden doorgerekend. De rapportages zijn vaak binnen één of enkele werkdagen na het bekend worden van het voorstel beschikbaar en op een eenvoudige manier te downloaden via het beveiligde gedeelte van de SFK-internetsite (www.sfk.nl). Daarnaast worden er in het onderhandelingstraject tussen zorgverzekeraars en apothekers steeds vaker afspraken gemaakt, waarbij het nodige rekenwerk vereist is om de exacte consequenties van deze afspraken te kunnen bepalen. De SFK ondersteunt ook in deze situaties de apothekers met individuele managementrapportages.

FTO-praktijkprogramma’s

De SFK richt zich niet alleen op de financiële kant van de apotheek, maar ook op de ondersteuning van het zorginhoudelijke proces. Zo ontwikkelt de SFK in samenwerking met DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik, praktijkprogramma’s voor het FarmacoTherapieOverleg (FTO). Met zo’n FTO-praktijkprogramma voorziet de SFK de apothekers van gerichte informatie omtrent het voorschrijfgedrag van de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van de apotheek. De informatie wordt beschikbaar gesteld in de vorm van een kant-en-klare rapportage die de apothekers on line kunnen raadplegen en afdrukken. De toegevoegde waarde van de praktijkprogramma’s naast het SFK Data Warehouse (waarmee al sinds 1998 het voorschrijfgedrag van huisartsen kan worden geanalyseerd) is gelegen in het feit dat daarbij nu ook gegevens op patiëntenniveau worden betrokken. Apothekers kunnen met behulp van het programma binnen de eigen praktijk patiënten opsporen die niet optimaal behandeld worden. DGV is niet alleen betrokken bij de opzet en samenstelling van de praktijkprogramma’s, maar ondersteunt apothekers en huisartsen ook bij de uitvoering ervan. In april 2003 is het eerste praktijkprogramma over benzodiazepines beschikbaar gekomen. Eind september volgen programma’s over maagzuurremmers en lipidenverlagers. Naar verwachting is eind 2003 het FTO-praktijkprogramma over antidepressiva verkrijgbaar.

FPZ-searches

Naast de praktijkprogramma’s die gericht zijn op de ondersteuning van het FTO ontwikkelt de SFK in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) farmaco-epidemiologische searches die de apotheker de mogelijkheid geven specifieke patiëntengroepen op bepaalde aandachtspunten te screenen. Inmiddels stelt de SFK FPZ-searches beschikbaar rond patiënten met angina pectoris, glaucoom en osteoporose.

Figuur 1: ontwikkeling aantal apotheken dat bij de SFK is aangesloten

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: SFK-dekkingsgraad per regio

Regio

Aandeel
Flevoland100%
Groningen100%
Zaanstreek Waterland100%
Zuidoost Brabant99%
Drenthe98%
Nijmegen98%
Twente98%
Waardenland97%
Zwolle96%
Midden-Holland95%
Nieuwe Waterweg-Noord95%
Amsterdam94%
Haaglanden93%
West-Brabant93%
't Gooi92%
Amstelland en de Meerlanden91%
Kennemerland91%
Friesland90%
Noordoost Brabant90%
Stedendriehoek90%
Arnhem89%
Utrecht89%
Noord-Limburg88%
Zeeland88%
Zuidhollandse Eilanden88%
Rotterdam82%
Zuid-Holland Noord82%
Noord Holland Noord80%
Midden-Brabant78%
Zuid-Limburg78%
Delft Westland Oostland73%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top