Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Baby's en peuters

Baby's en peuters

15 augustus 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 33

Het afgelopen jaar zijn er in ons land 203.149 baby's geboren. Dit zijn er 500 meer dan in het jaar 2001, maar ongeveer 3.500 minder dan in het jaar 2000. Deze terugloop is één van de verklaringen voor het afnemende geneesmiddelengebruik onder baby's en jonge peuters in de leeftijd van 0 en 1 jaar. Uit de gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat het aantal recepten in deze leeftijdsgroep in 2002 met een kleine 3% is gedaald. Deze dalende tendens lijkt zich dit jaar voort te zetten. Gemiddeld gebruiken dergelijke heel jonge kinderen 3 tot 4 geneesmiddelen per jaar op voorschrift van een arts. Vrij verkrijgbare geneesmiddelen en de verplichte inentingen zijn hierbij niet meegenomen.

In 2002 verstrekten de openbare apotheken 1.270.000 keer een geneesmiddel dat bestemd was voor een baby of jonge peuter. In meer dan de helft van alle gevallen ging het om middelen ter behandeling van een infectie, vitamine K-druppels, middelen bij huidproblemen en middelen bij astma/COPD (tabel 1).

Infecties

Omdat het afweersysteem nog niet helemaal ontwikkeld is, zijn heel jonge kinderen vatbaarder voor bacteriële infecties. Bacteriële infecties worden op deze leeftijd in het algemeen behandeld met penicillines. Penicillines blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei waardoor de bacterie afsterft. In verreweg de meeste gevallen (82%) geven artsen de voorkeur aan amoxicilline, een zogenaamd breed-spectrumpenicilline dat werkzaam is tegen een relatief groot aantal bacteriën. Amoxicilline is al sinds 1972 verkrijgbaar. In 14% van de gevallen kiezen de artsen voor de combinatie van amoxicilline met clavulaanzuur. De combinatie met clavulaanzuur wordt gebruikt als de infectie kan zijn veroorzaakt door bacteriën die amoxicilline kunnen afbreken.

Bij infecties met schimmels in mond of keel en bij huidschimmels wordt het meest gebruik gemaakt van het middel miconazol. Veel schimmelinfecties worden veroorzaakt door Candida albicans. Candida albicans is een gist die van nature voorkomt in de dikke darm, maar onder bepaalde omstandigheden kan gaan overheersen. Bij oppervlakkige ooginfecties wordt fusidinezuur ooggel het meest voorgeschreven: 74% van de gevallen.

Vitamine K

Vitaminen K heeft in het lichaam een functie bij de vorming van bloedstollingsfactoren. Een tekort aan vitamine K kan leiden tot spontane bloedingen. Vitamine K komt voor in groene groenten, lever, melk en plantaardige oliën. Ook wordt vitamine K in de dunne darm aangemaakt. Omdat een zuigeling dit laatste nog onvoldoende kan en er in borstvoeding onvoldoende vitamine K aanwezig is om in de behoefte van een baby te kunnen voorzien, is het advies om alle kinderen met volledige borstvoeding dagelijks vitamine K te geven gedurende de eerste drie maanden. Baby’s die flesvoeding krijgen hebben dit niet nodig, omdat aan deze voeding vitamine K is toegevoegd.

Astma/COPD

Het meest verstrekte middel bij luchtwegaandoeningen bij pasgeborenen is de luchtwegverwijder salbutamol. Dit middel is in 2002 in de leeftijdsgroep 0- en 1-jarigen ruim 54.000 keer (45%) voorgeschreven. Dit gebeurt in afnemende mate in de vorm van een drankje; in 2002 in minder dan 6% van de gevallen, terwijl dit in 2000 nog in 11% van de gevallen gebeurde. Door de toename van de beschikbaarheid van geschikte toedieningsystemen voor jonge kinderen worden middelen bij benauwdheidklachten ook in deze leeftijdgroep voornamelijk in inhalatievorm verstrekt.
Fluticason (alleen in inhalatievorm) is in 2002 ruim 29.000 keer (24%) voorgeschreven.

Tabel 1: Top-10 geneesmiddelengebruik bij 0- en 1-jarigen in 2002

Geneesmiddelengroep

gebruikt bijaantal receptengroei t.o.v 2001
1. Penicillinesbacteriële infectie154.000-2%
2. Middelen bij CARA/COPDbenauwdheidklachten121.000-2%
3. Vitamine Kter bevordering bloedstolling80.000-7%
4. Huidpreparatenhuidirritaties74.000-1%
5. Anti-schimmelmiddelen voor in mond of keelschimmelinfectie mond of keel, spruw59.0009%
6. Antimicrobiële oogmiddelenooginfectie53.000-9%
7. Huidpreparaten met corticosteroïdenjeuk en eczeem52.000-4%
8. Huidpreparaten met anti-schimmelmiddelenhuidinfectie45.000-7%
9. Pijnstillende en koortswerende middelenpijn en koorts36.000-17%
10. Macrolidenbacteriële infectie (meestal als penicillines niet kunnen worden gebruikt)30.000-8%

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top