Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Prijzenslag rond ADHD-puber

Prijzenslag rond ADHD-puber

27 juni 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 26

Het gebruik van het ADHD-middel Ritalin® zit weer in de lift. Een paar jaar geleden stagneerde de toename van het gebruik enigszins als gevolg van de vele publiciteit rond het middel. In 2002 werd het Ritalin® 208.000 keer verstrekt via de openbare apotheek (figuur 1). 11% vaker dan in het jaar daarvoor. Het gebruik is vooral gestegen in de leeftijdscategorie van 11 tot en met 16 jaar. Uit onderzoekscijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt het middel op dit moment door 31.000 personen te worden gebruikt. Driekwart van de gebruikers is 18 jaar of jonger. De SFK verwacht dat het middel Ritalin® in 2003 234.000 keer verstrekt zal worden. Dit betekent dat het gebruik sinds 1997 met 250% zal zijn toegenomen. Mede als gevolg van de diverse prijsverhogingen die producent Novartis de afgelopen jaren heeft doorgevoerd, zullen de uitgaven voor het middel in 2003 met € 4,8 miljoen ongeveer het tienvoudige bedragen van de uitgaven in 1997. Het middel wordt op dit moment nog volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

”Prijsmanipulatie“

Ritalin® wordt als geneesmiddel vooral gebruikt door kinderen en pubers met gedragsstoornissen zoals ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ritalin® is sinds 1997 bijna verdrievoudigd in prijs van € 2,18 tot € 6,29 voor een doosje met 30 dertig tabletten van 10 mg. Het ministerie van Volksgezondheid spreekt in dit kader over “prijsmanipulatie”. Eind vorig jaar kondigde het ministerie aan de vergoeding van Ritalin® te beperken tot een bedrag van € 3,63 – de prijs van een doosje Ritalin® in 1998 - zodra er een vervangend geneesmiddel beschikbaar komt. Het ministerie doelde hierbij met name op het middel Equasym® van producent Medeva. Dit middel is echter nog altijd niet verkrijgbaar. In maart 2003 kwam er wel een ander middel beschikbaar: Concerta® van producent Janssen-Cilag. Dit middel bevat dezelfde werkzame stof als Ritalin® (methylfenidaat). De fabrikant claimt een hoger gebruiksgemak, doordat de werkzame stof trager wordt afgegeven. De kosten van een dagdosering Concerta® zijn – afhankelijk van de sterkte – drie tot vier keer zo hoog als van Ritalin®. De Commissie Farmaceutische Hulp van het College van Zorgverzekeringen adviseerde de minister van Volksgezondheid onlangs Concerta® niet op te nemen in het ziekenfondspakket, omdat men niet overtuigd is van de meerwaarde.

Piek bij pubers

In het eerste kwartaal van dit jaar kregen 31.000 personen Ritalin® verstrekt via de openbare apotheek. Het gebruik piekt rond het twaalfde levensjaar (figuur 2). In 2002 steeg het gebruik in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar met 16%, terwijl het gebruik onder kinderen van 10 jaar en jonger gelijk bleef. Vooral onder meisjes in de middelbare schoolleeftijd neemt het gebruik snel toe (+25%). Toch zijn er nog altijd veel meer jongens die het middel gebruiken. Op ieder meisje dat Ritalin® slikt zijn er 6 jongens. Als iemand eenmaal Ritalin® gebruikt, is de kans groot dat deze het middel blijft gebruiken. Van de 208.000 keer dat het middel in 2002 werd verstrekt ging het 183.000 keer (88%) om een herhaling van een eerdere verstrekking.

Figuur 1: gebruik Ritalin® in voorschriften

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: gebruik Ritalin® onder meisjes en jongens, 1ste kwartaal 2003

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top