Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Apothekers ontevreden over Arbo-dienst

Apothekers ontevreden over Arbo-dienst

18 juli 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 29

Apothekers zijn erg ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening door de Arbo-dienst Maetis Arbo. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onlangs verrichtte in opdracht van de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers in Nederland. Met de betreffende Arbo-dienst heeft de KNMP een mantelovereenkomst gesloten, waarvan afzonderlijke openbare apotheken gebruik kunnen maken. Op dit moment zijn verreweg de meeste openbare apotheken in ons land bij Maetis Arbo aangesloten (figuur 1). De openbare apothekers die bij Maetis Arbo zijn aangesloten waarderen de dienstverlening van de betreffende organisatie met een 5,1. De waardering voor Maetis Arbo is substantieel lager dan de waardering voor andere Arbo-diensten. De waardering voor andere Arbo-diensten komt gemiddeld uit op 6,9. De uitkomsten van het onderzoek lijken erop te wijzen dat regionaal georganiseerde Arbo-diensten beter functioneren dan landelijk georganiseerde Arbo-diensten. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek overweegt de KNMP de mantelovereenkomst met Maetis Arbo te beëindigen.

Bedroevend

Aan het tevredenheidsonderzoek van de SFK namen 282 beherend apothekers deel. Van de deelnemende apothekers was 81% (228 apotheken) aangesloten bij Maetis Arbo. Maetis Arbo scoort op vrijwel alle onderdelen een onvoldoende. De ondervraagde apothekers zijn vooral ontevreden over de begeleiding bij verzuim en reïntegratie (cijfer: 4,8) en over de terugkoppeling van de voortgang van de dienstverlening (cijfer: 4,7). De andere Arbo-diensten scoren op deze onderdelen een 6,6. Alleen op het onderdeel telefonische bereikbaarheid behaalt Maetis Arbo een nipte voldoende (cijfer: 5,8). Andere Arbo-diensten doen het ook op dit vlak beduidend beter met een gemiddelde van 7,5. Al met al zijn de resultaten van Maetis Arbo bedroevend te noemen. Ook bij de andere Arbo-diensten is de dienstverlening op onderdelen voor verbetering vatbaar.

Ongestructureerd

Van de apothekers die hebben deelgenomen aan het onderzoek gaf slechts 5% aan, dat de Arbo-dienst op gestructureerde basis periodiek overleg met de apotheek voert.

10% van de deelnemende apothekers melden dat zij bekend zijn met de wijze waarop klachten worden afgehandeld door de betrokken Arbo-diensten. Apotheken die een klachtenprocedure bij een Arbo-dienst hebben doorlopen zijn hierover overigens niet erg te spreken (cijfer 4,3).

Tenslotte vindt een kleine meerderheid van de apothekers dat de artsen die in dienst zijn bij de verschillende Arbo-diensten meer oog zouden moeten hebben voor niet-medische aspecten bij de beoordeling van het ziekteverzuim van een werknemer. Apothekers die aangesloten zijn bij Maetis Arbo beoordelen daarnaast ook de medische deskundigheid van de Arbo-arts als onvoldoende. De vraag is in hoeverre dit oordeel niet sterk gekleurd is door het algeheel negatieve imago van Maetis Arbo.

Mantelovereenkomst

Ondanks het feit dat de apothekers niet erg tevreden zijn over de kwaliteit van de Arbo-dienst waarmee de KNMP een mantelovereenkomst heeft gesloten, vindt 79% van de ondervraagden wel dat de KNMP dergelijke overeenkomsten moet blijven afsluiten. Daarbij zijn apothekers vrijwel unaniem van mening (94% van de ondervraagden) dat de KNMP richtlijnen moet opstellen waaraan de dienstverlening van een Arbo-dienst minimaal moet voldoen.

Figuur 1: marktaandelen Arbo-diensten bij openbare apotheken

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top