Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Poliklinische registratie

Poliklinische registratie

26 september 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 39

Op 1 april 2000 heeft minister Borst de wettelijke eisen rond de registratie van door medische specialisten poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen aangescherpt. De Regeling Administratievoorschriften Farmaceutische Hulp verplicht de openbare apothekers om bij aflevering van de poliklinisch voorgeschreven geneesmiddelen deze gegevens te administreren via het apotheekinformatiesysteem. Ziekenhuizen worden geacht er zorg voor te dragen dat op de recepten het specialisme van de voorschrijvende arts evenals het ziekenhuis zelf eenduidig staan aangegeven. Met deze regeling wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bevorderen dat er in het veld meer inzicht bestaat in de financiële kosten die samenhangen met de geneesmiddelen die door medische specialisten aan patiënten, die de polikliniek bezoeken, worden voorgeschreven. Deze maatregel is in plaats gekomen van de maatregel die VWS eerst wilde introduceren, namelijk het onder het ziekenhuis budget brengen van de geneesmiddelen die poliklinisch worden voorgeschreven.

Voortgang

De registratie van de instellings- en specialisme codes is het laatste anderhalf jaar met gemiddeld één procentpunt per maand gestegen. In juni 2003 is door de openbare apotheken van 2 op de 3 specialistenrecepten zowel het specialisme als de instelling geregistreerd. Van 7% van de voorschriften is of het specialisme, of de instelling geregistreerd, deze staan in figuur 1 als gedeeltelijk geregistreerd. Bij deze gedeeltelijk geregistreerde voorschriften is vaker de instelling bekend dan het specialisme.

Vergelijking specialismen

Uit figuur 2 blijkt dat internisten en cardiologen de meeste voorschriften genereren. De voorschriften van het specialisme “gastro-enterologie” zijn met €116 veruit de duurste. In voorschriften is het aandeel van dit specialisme slechts 1 procent, vermeld onder de groep overig in de grafiek. Ook de internisten en cardiologen schrijven doorgaans dure recepten voor (respectievelijk €80 en €77). Relatief goedkope voorschrijvers zijn psychiaters, orthopedie, oogheelkundige en anesthesiologie (respectievelijk €29, €28, €24 en €24). Opmerkelijk is dat er 92 voorschriften van het specialisme “pathologische anatomie” zijn geregistreerd in het eerste half jaar van 2003.

Figuur 1: registratie poliklinische recepten verbetert

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: aandeel in kosten en voorschriften van de verschillende specialismen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top