Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Tevredenheid over FUWA

Tevredenheid over FUWA

17 oktober 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 42

Apothekers zijn tevreden over de invoering van de functiewaardering (FUWA) bij het van kracht worden van de nieuwe CAO apotheken. Dit blijkt uit onderzoek dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onlangs verrichtte in opdracht van de sociale partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de CAO. De functiedifferentiatie, een essentieel onderdeel van de nieuwe beloningsstructuur, lijkt echter niet te resulteren in een verschil in inschaling.

Nieuwe CAO

Per 1 april 2003 is de nieuwe CAO apotheken van kracht geworden. Onderdeel van deze CAO is een nieuwe beloningsstructuur voor apotheekmedewerkers. Voorheen was naast anciënniteit ook het aantal gevolgde cursussen bepalend voor de inschaling. Met de nieuwe CAO is dit laatste niet meer het geval. Daarnaast voorziet de nieuwe CAO in een uitbreiding van het aantal functies binnen de apotheek en een loonsverhoging om het werken in de apotheek aantrekkelijker te maken.

Informatiebronnen

Direct gevolg van de nieuwe CAO is dat de apotheker de functies binnen zijn apotheek in overleg met de werknemer beschrijft. Vervolgens waardeert de apotheker de functies en deelt deze toe aan de medewerkers. Om dit proces in goede banen te leiden, zijn er een aantal FUWA workshops geweest, waarbij de apotheker voorlichting is gegeven over de te hanteren methodiek. Zo’n 82% van de apotheken is bij een workshop aanwezig geweest en maar liefst 83% van de bezoekers van een workshop is tevreden over de informatie die tijdens de workshop is gegeven. Naast de workshop had men de beschikking over informatie uit de KNMP circulaires, het functiehandboek apotheken, vakbladen en de leden-site. De waardering voor deze informatie is vrij hoog: van een 6,8 voor de leden-site tot een 7,6 voor het functiehandboek. Het bereik van deze bronnen verschilt echter nogal: de leden-site is door 23% geraadpleegd, 94% heeft het functiehandboek gebruikt (figuur 1).

Tevredenheid troef

De apotheker vindt dat het FUWA traject in de eigen apotheek goed is verlopen. Het gemiddelde rapportcijfer voor het traject is een 7,5. Hierbij kan worden aangetekend dat een kwart van de apothekers vindt dat het personeelsbeleid er niet door is verbeterd. Ook de nieuwe beloningsstructuur valt over het algemeen in goede aarde: 62% vindt het een verbetering, 22% niet. 84% van de apothekers kon volstaan met de 11 gedefinieerde matrixfuncties. Eén op de zes apothekers verlangde meer beschrijvingen.

Knelpunten

Ondanks de algemene tevredenheid constateerden apothekers een aantal knelpunten. Zo heeft het hele traject erg veel tijd en energie gekost. “Het systeem is veel te uitgebreid en ambtelijk voor een kleine en platte organisatie als de apotheek is”. Een ander bezwaar is dat de werkgever weinig mogelijkheden heeft om te nuanceren: de werknemer groeit nog drie jaar automatisch door binnen een schaal ongeacht of die goed of slecht functioneert.

De werkgever vindt dat hijzelf goed is geïnformeerd, maar dat dat bij zijn assistenten veel minder het geval is. De informatie die de werknemers ontvangen hebben, heeft bij veel medewerkers – ten onrechte - de verwachting gewekt dat zij zich financieel aanzienlijk kunnen verbeteren door indeling in een hogere schaal.

Een aantal apothekers en ook medewerkers geeft aan te hechten aan de sterke punten van het oude systeem. Het is nu moeilijker om medewerkers te motiveren een cursus te volgen. Men vindt het niet eerlijk dat apothekersassistenten die geen cursussen willen volgen over hetzelfde salaris kunnen beschikken als degenen die daar wel moeite voor doen.

Geen functiedifferentiatie

De functiewaardering suggereert dat er een aantal functieverschillen met bijbehorend onderscheid in inschaling zou moeten zijn. In de praktijk blijkt echter dat, hoewel de invulling van de functie op onderdelen anders is,  nagenoeg iedere medewerker gelijkwaardig ingeschaald is. Medewerkers worden doorgaans in schaal 3 en in schaal 6 ingedeeld. Eventuele indeling in schaal 7 heeft geleid tot veel discussies. Per saldo wordt deze schaal maar weinig toegepast.

Figuur 1: bereik en waardering van de verschillende informatiebronnen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top