Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Toename uitgaven cholesterolverlagers

Toename uitgaven cholesterolverlagers

31 januari 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 5

Het afgelopen jaar zijn de kosten die samenhangen met het gebruik van cholesterolverlagers opnieuw sterk gestegen. De Stichting Farmaceutische Kengetallen constateert dat de kosten van de cholesterolverlagers die via de openbare apotheek zijn verstrekt inmiddels zijn opgelopen tot € 266 miljoen (figuur 1). Vergeleken met het jaar 2001 betreft dit een stijging van € 30 miljoen. Van alle geneesmiddelengroepen is dit de hoogste toename. De afgelopen 5 jaar zijn de kosten van cholesterolverlagers meer dan verdubbeld. De kostenstijging is in hoofdzaak toe te schrijven aan het feit dat steeds meer mensen – het merendeel mannen – cholesterolverlagers gebruiken. Het aantal recepten voor een cholesterolverlager steeg in de betreffende periode van 1,8 miljoen per jaar tot 3,2 miljoen per jaar.

Lifestyle

In 2001 adviseerde de Gezondheidsraad de toenmalige minister van Volksgezondheid de vergoeding van cholesterolverlagers te beperken tot die categorieën patiënten waarbij aangetoond is dat het gebruik van deze geneesmiddelen tot een gezondheidswinst van enige betekenis leidt. De Gezondheidsraad wijst hierbij met name naar personen met een erfelijke stoornis in de vetstofwisseling, met manifeste hart- en vaatziekten of met diabetes mellitus. Een kamermeerderheid wees toen het voorstel af om cholesterolverlagers niet langer te vergoeden in het geval dat de persoon in kwestie rookt. Bij de vorming van het kabinet Balkenende I leek de vergoeding van cholesterolverlagers opnieuw gekoppeld te worden aan de levensstijl. Inmiddels lijkt het erop dat dit voorstel door het ministerie van Volksgezondheid in de ijskast is gezet.

Uit patent

In het tweede kwartaal van dit jaar verloopt het patent op de cholesterolverlager simvastatine (Zocor®). In 2002 was met het gebruik van dit middel € 108 miljoen gemoeid (uitsluitend verstrekkingen via de openbare apotheek). Evenals bij veelgebruikte maagzuurremmer omeprazol – waarvan het afgelopen jaar het patent verliep – bestaan er bij simvastatine hooggespannen verwachtingen omtrent de besparingen die er op de prijs van dit middel gerealiseerd kunnen worden. De afgelopen jaren is het marktaandeel van simvastatine overigens wel flink afgenomen (figuur 2). In 1997 was het marktaandeel van simvastatine nog gelijk aan 65%. In de jaren daarna nam het marktaandeel van simvastatine snel af, als gevolg van de introductie van atorvastatine (Lipitor®). Atorvastatine is in 1997 in ons land op de markt gebracht. De afgelopen twee jaar verliest simvastatine terrein ten faveure van pravastatine (Selektine®), een cholesterolverlager die al sinds 1990 verkrijgbaar is. Inmiddels is het marktaandeel van simvastatine teruggelopen tot 41%.

Verschillen tussen voorschrijvers

Medisch specialisten blijken minder vaak simvastatine voor te schrijven dan huisartsen.

Van alle cholesterolverlagers die door medisch specialisten in 2002 werden voorgeschreven betreft 37% het geneesmiddel simvastatine. Pravastatine schrijven de specialisten juist weer vaker voor (22% van de gevallen) dan huisartsen.

Regionaal gezien bestaan er grote verschillen in de voorkeur van artsen voor een bepaalde cholesterolverlager. In de regio’s Amsterdam en Noord-Holland Noord scoort simvastatine met een aandeel van 52% het hoogst. In het dunbevolkte poldergebied ten oosten van Rotterdam komt juist atorvastatine op de eerste plaats (39%). In Zuid-Limburg wordt pravastatine het meest voorgeschreven (37%).

Figuur 1: kosten aan cholesterolverlagers via de openbare apotheek

* voorlopig cijfer

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: marktaandelen cholesterolverlagers (in euro's)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top