Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Prijsdaling door sterke euro

Prijsdaling door sterke euro

19 december 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 51/52

Geneesmiddelenfabrikanten hebben sinds eind vorig jaar de prijzen van receptgeneesmiddelen met gemiddeld 3% verlaagd. Bij generieke receptgeneesmiddelen is er zelfs sprake van een gemiddelde prijsverlaging van 6,5%. Deze prijsverlagingen hebben vooral te maken met de neerwaartse bijstelling van de wettelijke maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen in maart en oktober.

Op jaarbasis is met de prijsverlaging van 3% een bedrag van € 100 miljoen gemoeid. Als gevolg van de invoering van de maatregel De Geus per 1 september jongstleden werken de prijsverlagingen slechts in beperkte mate door in de apotheekprijzen.

Koersontwikkeling

In 1996 is in ons land de Wet Geneesmiddelenprijzen ingevoerd. Deze wet bepaalt dat de lijstprijzen van geneesmiddelenleveranciers niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde prijs van het betreffende geneesmiddel in de landen om ons heen: België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Twee maal per jaar worden de maximumprijzen herijkt op basis van het actuele prijsniveau in de genoemde landen. Groot-Brittannië behoort niet tot de eurolanden. Dit betekent dat de koersontwikkeling van de euro ten opzichte van het Britse pond consequenties heeft voor de hoogte van de wettelijke maximumprijzen. Het afgelopen jaar is de koers van de euro met 11% gestegen ten opzichte van de pond. Berekend in euro’s zijn de Britse geneesmiddelenprijzen daardoor gedaald, met lagere maximumprijzen als gevolg.

Bevroren

In het verleden werkten prijsverlagingen van geneesmiddelenfabrikanten over het algemeen direct door in de prijzen die de apotheek bij de gebruiker of de zorgverzekeraar in rekening brengt. Door de invoering van de maatregel De Geus zijn de apotheekprijzen van multi-source-geneesmiddelen in belangrijke mate bevroren. Multi-source-geneesmiddelen zijn middelen die volgens de definitie van de overheid dezelfde werkzame stof voor eenzelfde therapeutische toepassing bevatten en door verschillende leveranciers worden aangeboden. Voor deze geneesmiddelen geldt dat apotheken maximaal 60% van de hoogste prijs op 1 februari 2003 in rekening mogen brengen. Bij duurdere multi-source-geneesmiddelen is de maximale vergoedingsprijs gesteld op de hoogste prijs minus € 20. Als gevolg van deze maatregel hebben apothekers in september gemiddeld 26% korting gegeven op de leveranciersprijzen van multi-source-geneesmiddelen. Prijsveranderingen die de geneesmiddelenfabrikanten na 1 februari 2003 doorvoeren bij multi-source-geneesmiddelen hebben geen effect op de prijzen die apotheken in rekening mogen brengen (tenzij er sprake is van extreme prijsverlagingen).

Risico apotheker

Op dit moment werken de prijsverlagingen bij multi-source-geneesmiddelen dus vooral in het voordeel van de apotheker. Hier staat tegenover dat als de geneesmiddelenfabrikanten hun prijzen in de toekomst verhogen – bijvoorbeeld als de koers van de euro daalt ten opzichte van de koers van het Britse pond - de apothekers ook gebonden zijn aan het prijspeil op 1 februari 2003.

Bij single-source-geneesmiddelen – unieke geneesmiddelen waarop nog een patent rust – profiteert de patiënt/de zorgverzekeraar wel direct van de prijsverlagingen van geneesmiddelenfabrikanten.

Figuur 1: prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen oktober 2002 - oktober 2003*
(oktober 2002 = 100)

* op basis van de apotheekinkoopprijs zoals vermeld in de G-Standaard van Z-Index

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: belangrijkste prijsdalingen oktober 2003

Werkzame stof

Gemiddelde prijsdaling t.o.v september 2003

Effect op jaarbasis

(in miljoen €)

1. omeprazol-8%-15,4
2. esomeprazol-30%-12,1
3. simvastatine-3%-4,8
4. amlodipine-8%-3,6
5. atorvastatine-3%-3,3
6. enalapril-6%-2,5
7. glimepiride-14%-2,1
8. pravastatine-3%-2,0
9. formoterol-7%-2,0
10. citalopram-10%-1,9

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top