Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2003 / Parallelimport verplaatst zich

Parallelimport verplaatst zich

7 februari 2003, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 138 Nr 6

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verwacht dat de komende maanden steeds minder parallel geïmporteerde geneesmiddelen zullen worden afgeleverd door de openbare apotheken in ons land. Deze te voorziene ontwikkeling is enerzijds toe te schrijven aan het verlopen van het octrooi van de cholesterolverlager simvastatine (Zocor®). Anderzijds is er sprake van een verplaatsing van de stroom parallelgeïmporteerde geneesmiddelen van Nederland naar Duitsland. In Duitsland is het afgelopen jaar regelgeving ingevoerd die Duitse apothekers verplicht om een bepaald percentage aan parallel geïmporteerde geneesmiddelen te leveren.

Van alle receptgeneesmiddelen die op dit moment door openbare apotheken worden afgeleverd betreft ruim 7% een parallel geïmporteerd geneesmiddel. Uitgedrukt als percentage van de totale geneesmiddelenkosten bedraagt het marktaandeel van parallelimport bijna 14%.

Beperkt aanbod

Een parallel geïmporteerd (merk)geneesmiddel is een geneesmiddel dat buiten het officiële kanaal van de fabrikant geïmporteerd wordt uit landen binnen de Europese Unie, waar het prijsniveau lager ligt dan in Nederland. Dit prijsvoordeel werkt overigens maar in beperkte mate door in prijsvoordeel voor de eindgebruiker. Gemiddeld zijn parallel geïmporteerde geneesmiddelen op dit moment 3% goedkoper geprijsd dan het Nederlandse specialité. Apotheken kunnen op parallel geïmporteerde geneesmiddelen meer inkoopvoordelen bedingen. Het aanbod van een bepaald parallel geïmporteerd geneesmiddel is beperkt en in veel gevallen tijdelijk van aard. Dit verklaart waarom het marktaandeel van parallelimport door de tijd heen een grillig patroon vertoond (figuur 1).

Uit octrooi

Generieke geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die gemaakt zijn naar het voorbeeld van een merkgeneesmiddel (specialité) waarvan het octrooi verlopen is. Zodra er een generieke variant van een geneesmiddel beschikbaar komt, wordt de concurrentiepositie van eventuele parallelimport ondermijnd. Generieke geneesmiddelen kunnen doorgaans tegen lagere prijzen (en met hogere inkoopvoordelen) worden aangeboden. Bovendien heeft het generieke aanbod een hogere mate van continuïteit.

Zo zijn er sinds juli 2001 generieke varianten beschikbaar van het antidepressivum paroxetine (Seroxat®). Inmiddels is de omzet van Seroxat® parallelimport gemarginaliseerd. Hetzelfde geldt voor Losec® parallelimport (inclusief Losec mups®), waarvan sinds april 2002 generiek verkrijgbaar is.

In de maand mei vervalt het octrooi op de cholesterolverlager simvastatine. Op dit moment is met dit middel verreweg de meeste parallelimport gemoeid. Simvastatine parallel bepaalt alleen al 12,5% van de totale omzet aan parallelimport in Nederland.

Importquotum

Op grond van het Arzneimittel-Ausgaben-Begrenzungsgesetzes zijn apotheken in Duitsland sinds april 2002 verplicht om tenminste 5,5% van de geneesmiddelenomzet in de vorm van parallelgeïmporteerde geneesmiddelen te verstrekken. Als de apothekers dit importquotum niet halen, volgt er een financiële sanctie. Per 1 januari 2003 is dit verplichte importquotum verhoogd tot 7%. Sinds de invoering en verhoging van het importquotum struinen de Duits parallelimporteurs nadrukkelijker de Europese markt af, waardoor er steeds minder parallelimport voor de Nederlandse markt overblijft en zal overblijven. Van de geneesmiddelenuitgaven die in aanmerking komen voor vergoeding via de Duitse ziektekostenverzekeraars betreft inmiddels 9% parallelimport. Medio 2001 lag dit marktaandeel in ons buurland nog op 5%.

Figuur 1: marktaandeel parallelimport bij receptgeneesmiddelen 1997-2002

 

Figuur 2: omzet van parallel geïmporteerde hardlopers (2000-2002)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top