Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / De Top-10 van 2003

De Top-10 van 2003

19 maart 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 12

De openbare apotheken hebben in 2003 voor € 3.982 miljoen aan geneesmiddelen verstrekt. Dit betreft de geneesmiddelen die zijn opgenomen in het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket. In vergelijking met het jaar 2002 zijn de geneesmiddelenuitgaven het afgelopen jaar met € 280 miljoen gestegen: een toename van 7,6%. Van de totale geneesmiddelenuitgaven is ongeveer 20% toe te schrijven aan de tien geneesmiddelen met de grootste geneesmiddelenomzet in ons land.

De samenstelling van deze top 10 wijzigde het afgelopen jaar nauwelijks (tabel 1). De maagzuurremmer omeprazol wist de eerste plaats te behouden ondanks een omzetverlies van € 25 miljoen. Het antidepressivum paroxetine zakte van positie 4 naar 6 en de ACE-remmer enalapril duikelde één plaats naar positie 9. Bij beide middelen was er in 2003 sprake van prijsverlagingen. Daarbij liep de vraag naar paroxetine terug, ondanks het feit dat het gebruik van antidepressiva in het algemeen steeg (+ 4%). Het astma/COPD-middel Seretide® (+ € 18 miljoen), de maagzuurremmer Pantozol® (+ € 17 miljoen) en de cholesterolverlager Selektine® (+ € 12 miljoen) hebben in 2003 hun opmars voortgezet.

Prijsbewegingen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verwacht dat de top 10 in de loop van 2004 een substantiële gedaantewisseling zal ondergaan. In aansluiting op het convenant dat de minister van Volksgezondheid heeft gesloten met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de bond van generieke leveranciers zijn de prijzen van diverse generieke geneesmiddelen flink verlaagd per 1 maart jl. Zo daalde de prijs van omeprazol generiek en simvastatine generiek gemiddeld met 60% respectievelijk 65% (tabel 2).

Uit patent: -40%

Ook de prijsverlaging bij het merkgeneesmiddel Norvasc® (stofnaam amlodipine) is opvallend. Amlodipine behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumblokkers worden genoemd. Calciumblokkers verlagen de spanning in de spieren rond de bloedvaten. Het bloed kan daardoor beter doorstromen en de bloeddruk gaat omlaag. Amlodipine is sinds 1990 in ons land verkrijgbaar. Dit jaar is het patent op het middel verstreken en sinds 1 maart brengen diverse generieke leveranciers amlodipine generiek op de markt. Anticiperend op de komst van de generieke concurrenten verlaagde leverancier Pfizer de prijs van het middel met 40%. In het eerder genoemde convenant is namelijk vastgelegd dat generieke leveranciers nieuwe generieke geneesmiddelen zullen introduceren tegen een prijs die tenminste 40% ligt onder de prijs van het corresponderende merkgeneesmiddel in de maand voor het verstrijken van het patent. De leveranciers van parallel geïmporteerde amlodipine zijn niet meegegaan in de prijsverlagingen van Pfizer. De totale gemiddelde prijsverlaging blijft daardoor voorlopig steken op 28%. Naar verwachting zal het marktaandeel van amlodipine parallelimport (29% in december 2003) snel teruglopen.

 

Tabel 1: Top-10 geneesmiddelenuitgaven (exclusief BTW) via de openbare apotheek in 2003

 

Merknaam

Toegepast bij

Verstrekkingen

 

Uitgaven

 
1. Omeprazol (1)Losec®overtollig maagzuur1.980.000-1%€ 190 miljoen-12%
2. Simvastatine (2)Zocor®te hoog cholesterol1.520.0009%€ 127 miljoen8%
3. Atorvastatine (3)Lipitor®te hoog cholesterol1.090.00017%€ 107 miljoen10%

4. Salmeterol met

fluticason (5)

Seretide®

aandoening

luchtwegen

740.00034%€ 75 miljoen31%
5. Pravastatine (6)Selektine®te hoog cholesterol690.00017%€ 67 miljoen21%
6. Paroxetine (4)Seroxat®depressie1.615.000-4%€ 63 miljoen-14%
7. Pantoprazol (7)Pantozol®overtollig maagzuur1.010.00038%€ 62 miljoen37%
8. Amlodipine (9)Norvasc®hoge bloeddruk870.00012%€ 43 miljoen1%
9. Enalapril/enalaprilaat (8)Renitec®hoge bloeddruk1.065.0003%€ 41 miljoen-9%
10. Sumatriptan(10)Imigran®migraine360.0006%€ 39 miljoen5%
TOTAAL  10.940.000 € 814 miljoen  
* tussen haakjes is de positie van de Top-10 van 2002 vermeld.

 

Tabel 2: gemiddelde prijsontwikkeling maart 2004 versus januari 2004

 

Totaal

Generiek

1. Omeprazol-48%-60%
2. Simvastatine-61%-65%
3. Atorvastatine0%-
4. Salmeterol met fluticason-3%-
5. Pravastatine0%-
6. Pantoprazol0%-
7. Paroxetine-15%-20%
8. Amlodipine*-28%-
9. Sumatriptan2%-
10. Enalapril/enalaprilaat-33%-38%
* amlodipine generiek is pas vanaf 1 maart 2004 beschikbaar en kan daarom niet worden meegenomen in de prijsvergelijking.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top