Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / 160.000 vrouwen stoppen met de pil

160.000 vrouwen stoppen met de pil

7 mei 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 19

Uit onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat 160.000 vrouwen niet langer de anticonceptiepil gebruiken, nu deze niet meer standaard wordt vergoed via de zorgverzekeraar. Dit betekent dat één op de tien pilgebruiksters is gestopt. Sinds 1 januari van dit jaar krijgen vrouwen van 21 jaar en ouder de anticonceptiepil niet meer vergoed, tenzij men zich hiervoor heeft bijverzekerd.

Hetzelfde geldt voor andere anticonceptiemiddelen zoals prikpil, morning-afterpil, spiraaltje, implantatiestaafje, pessarium, anticonceptiering en anticonceptiepleister. Het Kabinet nam het afgelopen jaar het besluit tot deze bezuinigingsmaatregel teneinde € 70 miljoen te besparen op de collectieve geneesmiddelenuitgaven. Per individu bedragen de kosten van het gebruik van de anticonceptiepil ongeveer € 50 per jaar.

Hamsteren

In december 2003 anticipeerden 70.000 vrouwen op de bezuinigingsmaatregel. Zij wisselden eerder hun pilrecept in bij de apotheek teneinde de kosten te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar op grond van de oude vergoedingsregeling. Dit hamstereffect leidde ertoe dat in de maanden januari en februari veel minder pilgebruiksters de apotheek bezochten. In de maand maart speelde het hamstereffect geen belangrijke rol meer. Het aantal vrouwen dat nog steeds de pil afhaalt in de apotheek ligt uiteindelijk 10% onder het niveau van vorig jaar. De vrouwen die gestopt zijn met de anticonceptiepil zijn hoofdzakelijk ziekenfondsverzekerd.

Leeftijd

Teneinde het risico op ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen heeft het Kabinet bepaald dat vrouwen in de leeftijd tot 21 jaar de kosten van de pil in alle gevallen kunnen blijven declareren bij de zorgverzekeraar. Het gebruik in deze leeftijdscategorie lag in de maand maart 2,5% boven het niveau van vorig jaar (zie figuur 1). Bij 18/19-jarigen is er sprake van een toename van het gebruik van 4%. Dit zou erop kunnen wijzen dat in enkele gevallen oudere zussen en moeders van de gelegenheid gebruikmaken om de pil te declareren op naam van de jongere zus of dochter. Op vrouwen rond de leeftijd van 30 jaar heeft de bezuinigingsmaatregel het meest effect. In de leeftijdsgroep van 29 tot en met 33 jaar daalde het aantal pilgebruiksters met gemiddeld 18%.

Diane-35

De Diane-35-pil is een hormoonpreparaat dat wordt voorgeschreven bij hardnekkige acne. Het middel wordt vergoed door de zorgverzekeraar. De combinatie van de werkzame stoffen cyproteronacetaat en ethinylestradiol werkt echter ook als anticonceptiepil. Officieel is de Diane-35 pil in ons land niet geregistreerd voor anticonceptiegebruik. Vooraf werd ingeschat dat het gebruik van dit middel wel eens flink zou kunnen toenemen, als alternatief voor de anticonceptiva die niet meer standaard voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking komen. Hiervan blijkt echter geen sprake te zijn. In de eerste maanden van dit jaar daalt het aantal eerste en vervolgrecepten voor de Diane-35-pil juist. Mogelijk verkeren sommige gebruiksters van de Diane-35-pil in de veronderstelling dat ook dit middel niet meer vergoed wordt.

Hoeveelheid per recept

 In oktober 2003 is bepaald dat per recept een hoeveelheid orale anticonceptiva mag worden verstrekt die toereikend is voor de periode van een heel jaar. Voorheen was dit beperkt tot een periode van een half jaar. Als een pilgebruikster in één keer de hoeveelheid voor een heel jaar afhaalt in de apotheek, hoeft zij ook maar één keer de vaste apotheekvergoeding van € 6,10 te betalen. In de praktijk wordt er echter nauwelijks (3%) gebruikgemaakt van deze wettelijke verruiming (zie figuur 2). In veruit de meeste gevallen (75%) wordt de anticonceptiepil voor de gebruiksduur van een half jaar verstrekt.

Figuur 1: Afwijking in pilgebruik naar leeftijd, maart 2004 versus maart 2003

* Bij de vergelijking is gecorrigeerd voor het wisselend aantal werkdagen per maand

Figuur 2: Duur waarvoor de pil is meegegeven, maart 2004

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top