Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Generiek in beweging

Generiek in beweging

11 juni 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 24

Sinds het begin van dit jaar zijn de prijzen van generieke receptgeneesmiddelen met gemiddeld 32% gedaald. De prijsverlagingen volgen op het convenant dat de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft gesloten met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de Bogin, de bond van de generieke geneesmiddelenindustrie in Nederland. Onderdeel van dit convenant is een afspraak dat de prijzen die consumenten en zorgverzekeraars moeten betalen voor generieke receptgeneesmiddelen zullen dalen tot gemiddeld 40% onder het niveau van de lijstprijzen van de betrokken fabrikanten op 1 januari van dit jaar.

Bij de Bogin zijn de volgende generieke leveranciers aangesloten: Pharmachemie, Sandoz, Alpharma, Hexal, Ratiopharm en Katwijk Farma (inmiddels onderdeel van het Canadese Apotex). Ook generieke leveranciers die niet bij de Bogin zijn aangesloten verlaagden hun prijzen. De meeste prijsverlagingen zijn doorgevoerd in de maanden februari en maart. In juni zijn de prijzen van generieke receptgeneesmiddelen nauwelijks gewijzigd ten opzichte van mei.

Marktaandeel generiek

De afgelopen jaren is het marktaandeel van generieke receptgeneesmiddelen in ons land gestaag toegenomen. Momenteel levert de apotheek in 47% van de gevallen een generiek receptgeneesmiddel af (zie figuur 1). Met een dergelijk hoog aandeel behoort Nederland met landen als Duitsland en Groot-Brittannië tot de koplopers binnen Europa. In België wordt slechts in 11% van de gevallen een generiek geneesmiddel verstrekt door de apotheek. Ondanks de toename in het gebruik van generieke geneesmiddelen is het generieke marktaandeel qua omzet de afgelopen maanden gedaald tot 18%. Dit hangt uiteraard samen met de eerder genoemde prijsverlagingen.

Uit patent

De laatste twee jaar is het generieke marktaandeel vooral toegenomen als gevolg van het verlopen van het patent op de veelgebruikte maagzuurremmer omeprazol (maart 2002) en de veelgebruikte cholesterolverlager simvastatine (mei 2003). Tot voor kort waren dit de twee receptgeneesmiddelen waaraan in ons land het meeste geld werd uitgegeven. Inmiddels is die koppositie overgenomen door de cholesterolverlager atorvastatine. Sinds het begin van dit jaar zijn de generieke varianten van omeprazol en simvastatine met gemiddeld 64% respectievelijk 66% in prijs verlaagd (zie tabel 1). Bij het huidige gebruiksniveau leiden de prijsverlagingen bij deze twee middelen tot een besparing van € 180 miljoen op jaarbasis. Ondanks de forse prijsverlagingen voeren omeprazol en simvastatine nog wel de lijst aan bij de generieke receptgeneesmiddelen met de hoogste omzet. In maart 2004 werd in 86% van de gevallen omeprazol generiek verstrekt. Het merkgeneesmiddel Losec Mups® werd aan 14% van de omeprazolgebruikers verstrekt. Losec Mups® kost per genormeerde dagdosering drie keer zo veel als omeprazol generiek. Van de simvastatinegebruikers kreeg 92% een generieke variant. De prijs van het merkgeneesmiddel Zocor® is twee keer zo hoog als die van simvastatine generiek. Het eerstvolgende ‘grote’ geneesmiddel waarvan het patent verstrijkt is de cholesterolverlager pravastatine (kosten € 63 miljoen in 2003). Hiervan verloopt het patent in augustus 2004.

Figuur 1: Ontwikkeling marktaandeel generieke receptgeneesmiddelen

ontwikkeling marktaandeel generieke receptgeneesmiddelen

* situatie februari/maart

Tabel 1: Top 10 generieke receptgeneesmiddelen ná convenant

 Kosten op jaarbasis*Prijsontwikkeling januari - juni
1. Omeprazol€ 54 miljoen-64%
2. Simvastatine€ 42 miljoen-66%
3. Paroxetine€ 35 miljoen-23%
4. Enalapril€ 21 miljoen-39%
5. Metoprolol€ 14 miljoen +5%
6. Ranitidine€ 13 miljoen+36%
7. Citalopram€ 13 miljoen-23%
8. Lisinopril€ 11 miljoen-23%
9. Diclofenac€ 11 miljoen-19%
10. Atenolol€ 11 miljoen-23%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top