Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Minder te eisen bij eerste baan

Minder te eisen bij eerste baan

25 juni 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 26

De positie van startende apothekers op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar verslechterd. Tot voor kort gold er een tekort aan apothekers. Dit leidde ertoe dat werkgevers steeds attractievere arbeidsvoorwaarden aanboden. Sinds de aankondiging van de Maatregel de Geus eind 2002 zijn zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden voor startende apothekers minder gunstig te noemen. Daarnaast gaat er meer tijd overheen, voordat de apothekers een (nieuwe) baan hebben gevonden.

In vergelijking met andere universitaire beroepsgroepen is de positie van startende apothekers op de arbeidsmarkt overigens nog steeds goed te noemen. Dit blijkt uit onderzoek dat de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA) in samenwerking met de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft uitgevoerd onder haar leden.

Salaris

Het merendeel van de jonge apothekers wordt betaald volgens de KNMP-richtlijn. In vergelijking met drie jaar geleden komt het iets vaker voor dat jonge apothekers boven de richtlijn betaald worden (37% vs. 33% 3 jaar geleden). Apothekers die het afgelopen jaar zijn afgestudeerd worden echter minder vaak boven de KNMP-norm gehonoreerd (28%). Bij apothekers die 4 jaar of langer hun beroep uitoefenen ligt het salaris in de helft van de gevallen boven de KNMP-richtlijn. 87% van de jonge apothekers hecht eraan dat er op landelijk niveau afspraken worden gemaakt over de salarisrichtlijnen. Bij de vrouwelijke apothekers is dit aandeel nog iets hoger. Verrassend genoeg hebben de apothekers die geen prijs stellen op een landelijke richtlijn, niet een hoger salaris dan hun collegae die het wel prettig vinden om de KNMP-richtlijn als uitgangspunt te hebben.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

In vergelijking met 2001 lijken de secundaire arbeidsvoorwaarden van jonge apothekers in loondienst licht verbeterd te zijn (zie tabel 1). Dit beeld wordt echter vooral bepaald door apothekers die al langer het beroep uitoefenen en kunnen terugvallen op eerder opgebouwde rechten. Bij de startende apothekers is er – met uitzondering van een tegemoetkoming van de werkgever in de ziektekosten - over de hele linie sprake van een (beperkte) achteruitgang Drie jaar geleden gold er onder jonge apothekers grote behoefte aan de invoering van een landelijke regeling voor een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. In de praktijk heeft zich dit niet vertaald in een ruime toepassing van een dergelijke regeling. Vergeleken met de situatie in 2001 is het percentage apothekers dat hierop aanspraak kan maken marginaal gestegen van 10% naar 16%. Opvallend is verder dat het voornamelijk vrouwelijke apothekers zijn die een dergelijke voorwaarde in hun contract hebben laten opnemen, daar waar de wet verwacht dat man en vrouw een gelijke verantwoordelijkheid nemen. De jonge mannenbroeders blijken meer belang te hechten aan een goede verhuiskostenregeling. De secundaire arbeidsvoorwaarden van beherend apothekers in loondienst wijken niet fundamenteel af van tweede apothekers; behalve op het vlak van de WAO-hiatenverzekering (61% vs. 47%) en de mogelijkheid tot het overnemen van de apotheekpraktijk (11% vs. 5%).

Contractduur

Gemiddeld duurt het op dit moment zes weken voordat een jonge apotheker een nieuwe baan heeft gevonden. In sommige gevallen loopt deze duur op tot 3 maanden (extreme uitzonderingen daargelaten). Hoewel het vinden van een baan voor apothekers iets lastiger is dan drie jaar geleden, vinden de apothekers dus nog steeds relatief snel een baan. Van de startende apothekers krijgt nu 10% direct een aanstelling voor onbepaalde tijd. Bij apothekers die de registratiefase hebben afgerond heeft 80% een vaste aanstelling. Apothekers in loondienst werken overwegend fulltime. Slechts 10% heeft een parttime dienstverband voor 3 tot 4 dagen in de week. Dit zijn voornamelijk vrouwen.

Tabel 1: Prevalentie secundaire arbeidsvoorwaarden onder jonge apothekers (procenten).

Arbeidsvoorwaarde20012004
Vergoeding nascholing en cursussen8993
Vergoeding registratiecurriculum (indien van toepassing) 93
Betrekken van artikelen tegen inkoopprijs8783
Tegemoetkoming in de ziektekosten4462
Vergoeding WAO-hiatenverzekering5252
Vergoeding voor het draaien van diensten (in vrije tijd of financieel)4835
Pensioenpremie vergoeding voor meer dan het 2/3e deel2131
Reiskostenvergoeding hoger dan op basis van 2e klasse openbaar vervoer1825
Tegemoetkoming in kosten kinderopvang1016
Veruiskostenvergoeding2315
13e maand1810
Mogelijkheid tot overname van de apotheek of medeparticipatie177
Lease auto105
Goedkope prive huisvesting43
Winstdeling61

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top