Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Marktaandeel Viagra® krimpt

Marktaandeel Viagra® krimpt

27 augustus 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 35

Het gebruik van erectiemiddelen blijft fors toenemen, zo blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Het afgelopen jaar is er via de openbare apotheken 210.000 keer een middel afgeleverd dat bestemd is voor gebruik bij erectiestoornissen. Ten opzichte van 2002 is dit een toename van 14%. Het toenemende gebruik leidt tot navenant groeiende uitgaven. In 2003 is € 12 miljoen aan diverse potentiemiddelen besteed, 12% meer dan een jaar eerder.

Injecties en tabletten

Middelen bij erectiestoornissen kunnen ingedeeld worden in tabletten (pillen) en injecties in de penis. De groei bij de erectiemiddelen is volledig toe te schrijven aan het gebruik van erectiepillen zoals sildenafil (Viagra®) en het nieuwe middel tadalafil (Cialis®). Het gebruik van middelen die via een injectie in de penis worden toegediend, is in 2003 teruggelopen. Vorig jaar hebben de apotheken 13.000 voorschriften voor penisinjecties verwerkt, 4% minder dan in 2002. In totaal is € 900.000 aan dergelijke middelen uitgegeven. In tegenstelling tot de erectiepillen worden de penisinjecties doorgaans wel vergoed door de zorgverzekeraar. Begin dit jaar registreerde de SFK 40.000 gebruikers van erectiemiddelen, van wie 12.400 personen (31%) 65 jaar of ouder zijn.

Cialis® rukt op

De potentiepil Viagra® van Pfizer is veruit de populairste erectiepil. Viagra® werd het afgelopen jaar 163.000 keer afgeleverd door de openbare apotheken en kende een omzet van € 9,5 miljoen. Nieuwkomer Cialis® van Eli Lily is sinds februari 2003 ongeveer 22.000 keer verstrekt voor in totaal € 1,1 miljoen. Cialis® wint razendsnel aan marktaandeel: in het tweede kwartaal van 2004 betreft reeds 23% van alle verstrekkingen aan erectiepillen dit middel. Ook het middel Levitra® (vardenafil) van Bayer, dat vanaf 2003 wordt verstrekt via de apotheken, is in opkomst. De groei van deze twee middelen gaat ten koste van Viagra® (figuur 1). Het gebruik van het in 2001 geïntroduceerde Uprima® (apomorfine) van producent Abbott neemt sterk af. In 2003 is Uprima® 6.000 keer afgeleverd, terwijl het middel het jaar daarvoor nog 10.000 keer werd verstrekt.

Viriel tot op hoge leeftijd

Tot de leeftijd van 40 jaar is het gebruik van middelen bij erectiestoornissen door mannen beperkt. De meeste mannen die erectiemiddelen gebruiken, vallen in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar (36%). Uitgedrukt in het aantal genormeerde dagdoseringen (DDD) en rekening houdend met de populatieomvang per leeftijdsgroep worden potentiepillen het meest gebruikt door mannen van 65 tot 69 jaar. In 2003 werden in deze leeftijdscategorie gemiddeld 2,2 doseringen per 1.000 mannen per dag verstrekt (figuur 2). Op hogere leeftijd daalt het relatieve gebruik uiteindelijk tot 0,8 doseringen per 1.000 mannen per dag.

Grote steden springen eruit

In Amsterdam bedraagt het aandeel verstrekte erectiemiddelen op het totale geneesmiddelengebruik het dubbele van het landelijke aandeel. Ook in de steden Rotterdam en Den Haag ligt het aantal verstrekkingen verhoudingsgewijs 30 tot 35% boven Hollands peil. In Friesland, Drenthe en de omgeving van Zwolle is het aandeel het laagst (ongeveer 40% onder het landelijk niveau). De verschillen zijn vermoedelijk voor een belangrijk deel terug te voeren op de grotere sociale controle op het platteland en de hogere mate van anonimiteit in de grote stad. Mogelijk speelt het erotisch aanbod in de hoofdstad ook een rol.

Figuur 1: voorschriftenverdeling meest gebruikte erectiepillen per kwartaal

Figuur 2: aantal genormeerde dagdoseringen erectiepillen per 1.000 mannen per dag in 2003

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top