Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Uitgaven maagzuurremmers geremd

Uitgaven maagzuurremmers geremd

22 oktober 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 43

De Stichting Farmaceutische Kengetallen verwacht dat er dit jaar € 270 miljoen zal worden uitgegeven aan maagzuurremmers via de openbare apotheken. Vergeleken met vorig jaar betreft dit een daling van € 74 miljoen, terwijl het gebruik gemeten in voorschriften zal stijgen met 245.000 tot 5.080.000 voorschriften. Op dit moment gebruiken 820.000 Nederlanders een maagzuurremmer.

Van de uitgaven aan maagzuurremmers heeft bijna 90% betrekking op geneesmiddelen uit de categorie protonpompremmers. Tot deze categorie behoort het middel omeprazol, dat lange tijd het geneesmiddel was waaraan in ons land het meeste geld werd uitgegeven. Sinds maart 2002 zijn er generieke varianten van omeprazol verkrijgbaar. De prijzen van deze generieke varianten zijn sinds februari 2004 met gemiddeld 64% gedaald als gevolg van het convenant dat de minister van Volksgezondheid voor 2004 heeft gesloten met de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de Bogin. De prijsdalingen bij omeprazol generiek leiden op jaarbasis tot een besparing van ruim € 100 miljoen op de totale geneesmiddelenuitgaven.

Losec Mups®

De Zweeds-Britse fabrikant AstraZeneca die het geneesmiddel omeprazol (Losec®) oorspronkelijk ontwikkeld heeft, introduceerde in 1999 een variant van omeprazol met een andere toedieningsvorm: Losec Mups® in een poging een hoger marktaandeel te behouden bij de verwachte introductie van generieke versies van omeprazol in 2002. Deze generieke versies waren aanvankelijk 10 tot 13% goedkoper geprijsd dan Losec Mups®. Als gevolg van het bovengenoemde convenant varieert het gemiddelde prijsverschil tussen omeprazol generiek en Losec Mups® inmiddels tussen de 61% tot 79% (afhankelijk van sterkte en toedieningsvorm).

Géén resubstitutie

Met de forse prijsverlagingen die zich dit jaar bij omeprazol generiek hebben voorgedaan neemt voor overheid en verzekeraars het belang toe dat huisartsen omeprazol op stofnaam voorschrijven en apothekers de goedkopere generieke varianten afleveren. In sommige gevallen hebben zorgverzekeraars hierover concrete afspraken gemaakt met de artsen en apothekers in hun verzorgingsgebied.

De vrees dat apothekers uit eigen gewin massaal Losec mups® zouden afleveren, als er omeprazol wordt voorgeschreven, blijkt niet terecht. Begin 2003 bedroeg het marktaandeel van Losec mups® 18% van alle recepten omeprazol (in DDD’s 21%). Eind 2003 was dit aandeel gedaald tot 14% (in DDD’s 18%). Sinds de invoering van het convenant is het marktaandeel van Losec mups® stabiel met 13,5% (in DDD’s 17,5%).

Anderzijds kan worden opgemerkt dat substitutie van Losec mups® door omeprazol generiek nog altijd substantiële besparingsmogelijkheden biedt. Bij ongewijzigd beleid raamt de SFK de jaaromzet van Losec mups® in 2004 op € 34 miljoen.

Pantoprazol en Esomeprazol

Sinds het vervallen van het octrooi op omeprazol in 2002 is binnen de categorie protonpompremmers de voorkeur van artsen verschoven van omeprazol naar pantoprazol (pantozol®, fabrikant Altana) en esomperazol (Nexium®, eveneens van fabrikant AstraZeneca). Inmiddels is het prescriptieaandeel van de betreffende middelen opgelopen tot 30% respectievelijk 14%. In de loop van 2003 leek het erop dat het marktaandeel van deze middelen zou stabiliseren. Het onderwerp maagzuurremmers blijft aandacht verdienen binnen het FTO. In samenwerking met DGV heeft de SFK een praktijkprogramma rond het doelmatig en effectief gebruik van maagzuurremmers ontwikkeld.

 

Figuur 1: gebruik van omeprazol generiek en Losec Mups® in voorschriften en DDD's

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top