Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Eén wietthee-ei

Eén wietthee-ei

5 november 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 45

Sinds 1 september 2003 kunnen ernstig zieke patiënten op recept cannabis bij de apotheek krijgen. Het gebruik is sinds de invoering laag en constant gebleven. Ook wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van hulpmiddelen die het gebruik van cannabis vergemakkelijken. Medicinale cannabis wordt standaard niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Eind vorig jaar werd wetenschappelijk aangetoond dat cannabis een positief effect heeft op de welgesteldheid van MS-patiënten. Dit heeft niet geleid tot een andere beoordeling door het College voor Zorgverzekeringen.

SIMM 18 gaat uit de markt

Inkoop van de mediwiet bij de telers valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) dat door het ministerie van VWS is opgericht. Op dit moment zijn er twee soorten medicinale cannabis. De belangrijkste twee bestanddelen van cannabis zijn THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol).Cannabis flos SIMM18 bevat ongeveer 15% THC en 0,7% CBD. Dit product kost € 8,32 per gram. Cannabis flos Bedrocan bevat ongeveer 18% THC en 0,8% CBD en kost € 9,44 per gram. Het gebruik van beide middelen is vrijwel gelijk gebleven sinds september 2003 zie figuur 1. In totaal is in de periode oktober 2003 - september 2004 65 kilo mediwiet verkocht via de openbare apotheek.

In de loop van 2005 zal alleen Bedrocan nog beschikbaar zijn via de apotheek. De vergunning van Stichting Institute of Medical Marijuana (SIMM) wordt niet verlengd. Na het bekend worden van het intrekken van de vergunning van SIMM ontstond er in juli van dit jaar onenigheid tussen BMC en SIMM. Er is voor Bedrocan gekozen vanwege het goede kwaliteitssysteem en omdat zij een zeer betrouwbaar product leveren zo stelt het BMC.

Wietberg

Doordat gerekend was op veel grotere gebruikersaantallen is er een overschot aan het ontstaan. Slechts 1000 patiënten hebben in het laatste half jaar medicinale marihuana gehaald bij de openbare apotheek. Volgens de media prefereren veel patiënten de wiet uit de coffeeshop omdat deze goedkoper is en beter werkt. Aan patiënten die de wiet voor medische doeleinden gebruiken wordt door sommige coffeeshops een gereduceerd tarief gerekend. Een andere oorzaak van het overschot is dat er langlopende contracten zijn afgesloten met de telers. Waarschijnlijk wordt er dit jaar 30 kilo minder afgeleverd dan begroot. Voor volgend jaar is bij gelijkblijvend gebruik hetzelfde overschot te verwachten. Er bestaan plannen om het overschot te gaan exporteren. Door de mediwiet te exporteren kan de productie toenemen en kunnen de prijzen gaan dalen. Volgens het parool hebben Spanje en Israël al interesse getoond.

Apparaten

Cannabis kan op meerdere manieren gebruikt worden. Het kan gerookt worden met tabak, maar dit is vrij ongezond. Gezonder is het om er thee van te zetten of het te verdampen. Om het de patiënt hiermee wat gemakkelijker te maken zijn er via de openbare apotheek een aantal hulpmiddelen te krijgen.

Via de apotheek werden de vernevelaars in de vorm van een pijpje het meest verkocht. De Stichting Farmaceutische Kengetallen registreerde in totaal 40 verstrekkingen van het pijpje “Eagle Bill”, terwijl pijpje “Smoke Bubble” 23 keer werd afgeleverd. Voor reumapatiënten, die ook baat kunnen hebben bij het gebruik van cannabis, is een speciale vernevelaar met een rietje ontwikkeld. Deze is 16 keer via de apotheek afgeleverd. Niet of nauwelijks verkocht zijn de luxe, luchtdichte vernevelaar “Vulcano” (deze wordt vooral aan ziekenhuizen geleverd), de wiettheepot en het wietthee-ei.

 

Figuur 1: gebruik van cannabis in grammen via de openbare apotheek

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top