Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / De openbare apotheek in beeld

De openbare apotheek in beeld

30 januari 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 5

De toename van het aantal openbare apotheken in Nederland is nog nooit zo sterk geweest als in 2003. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) constateert dat in het afgelopen jaar het aantal apotheken is toegenomen van 1.654 tot 1.697 (figuur 1). De meeste van de nieuwe apotheken zijn gevestigd in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Onder de nieuw geopende apotheken bevinden zich vijf dienstapotheken, apotheken die gedurende de avonden en weekeinden geopend zijn. De aangesloten apotheken draaien deze onrendabele diensten niet meer zelfstandig, maar bundelen deze in een gezamenlijke voorziening. Momenteel zijn er 28 van deze dienstapotheken. Bij de 1.697 apotheken zijn vier apotheken die hun dienstverlening louter digitaal of per post afhandelen, niet meegeteld.

Concurrentie

Sinds 1999 is het door de versoepeling van wet- en regelgeving aanmerkelijk eenvoudiger geworden voor niet-apothekers om apotheken te exploiteren. Dit heeft vooral tot gevolg dat (internationale) groothandels zoals OPG, Alliance Unichem (De Vier Vijzels) en Gehe hun marktpositie proberen te versterken door bestaande apotheken op te kopen. Zo heeft OPG 185 apotheken in eigendom, die zijn ondergebracht in de Mediveen-groep. De Vier Vijzels bezit 46 apotheken en Gehe meldde eind 2003 35 apotheken te hebben. Maar niet alleen groothandels vormen concurrentie voor de apotheker-eigenaren. In april 2003 hebben twee apotheken hun deuren geopend in bestaande Etos-drogisterijen (onderdeel van Ahold) in Den Bosch. Ook zijn er twee drogisterijapotheken die zijn aangesloten bij drogisterijketen DA. Zorgverzekeraar DSW had afgelopen zomer vier apotheken in eigendom en wil dit aantal nog vergroten. Toch is nog ruim 80% van de openbare apotheken in handen van één of meer apothekers.

Vrouwen in opmars

Ondanks dat het aantal openbare apotheken fors is toegenomen, is het aantal werkzame apothekers marginaal gestegen. Eind 2003 bedroeg het aantal openbare apothekers 2.681, effectief slechts 11 personen meer dan eind 2002. Van de werkzame openbare apothekers zijn 1.186 personen (44%) een vrouw. Onder de vrouwelijke apothekers is het aantal personen dat in de jongere leeftijdscategorieën valt groot: ruim tweederde van de vrouwen is jonger dan 41 jaar. Bij de mannen bedraagt dit percentage 37% (figuur 2). Inmiddels is 60% van alle apothekers tot 41 jaar een vrouw. Dit beeld strookt met het gegeven dat er sinds een aantal jaren meer dames farmacie studeren dan heren.

Het eigendom van de apotheek ligt meer in handen van een man: van de apotheekeigenaren is 28% vrouw en 72% man. Onder de vrouwelijke apotheekbezitters zijn weer relatief veel jonge personen: 38% van hen is hooguit 40 jaar. Bij de mannen is dit aandeel 26%. Echter, binnen de totale groep jonge apotheekbezitters zijn de vrouwen toch in de minderheid (35% vrouw, 65% man). Gezien de meerderheid van vrouwen onder de jonge apothekers, zou hieruit geconcludeerd kunnen worden dat zij naar verhouding minder vaak het bezit van een apotheek ambiëren dan hun mannelijke collega’s.

Figuur 1: ontwikkeling van het aantal openbare apotheken

Figuur 2: werkzame openbare apothekers naar leeftijd en geslacht

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top