Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2004 / Hamstereffect valt mee

Hamstereffect valt mee

20 februari 2004, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 139 Nr 8

Traditiegetrouw is het de laatste dagen van het jaar erg druk in de apotheek. Ook aan het eind van het afgelopen jaar verschenen er berichten in de media over topdrukte in de apotheek. Hierbij werd de suggestie gewekt dat er massaal geneesmiddelen werden gehamsterd met het oog op de wijziging van de verzekeringsaanspraken per 1 januari 2004. Met ingang van dit jaar komen zelfzorggeneesmiddelen die door de arts op recept worden voorgeschreven niet meer voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking. Ook de anticonceptiepil wordt voor vrouwen van 21 jaar en ouder niet langer vergoed via de basisverzekering. Samen met de inperking van de vergoeding van medicatie bij IVF-behandelingen wil het Kabinet met deze maatregelen € 210 miljoen besparen op de collectieve geneesmiddelenuitgaven.

Uit onderzoek van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) blijkt dat geneesmiddelengebruikers slechts mondjesmaat hebben geanticipeerd op de inperking van de verzekeringsaanspraken. Vooral de pil werd in de maand december vaker verstrekt dan normaal. De anticonceptiepil ging deze maand 380.000 keer over de apotheekbalie; 75.000 keer meer dan in december 2002. Op dagbasis week het aantal op recept afgeleverde zelfzorggeneesmiddelen in december 2003 nauwelijks af van de in 2002 verstrekte hoeveelheden geneesmiddelen.

Vergelijking

De SFK registreert van 1.535 van de 1.700 apotheken in ons land de dagelijkse geneesmiddelenverstrekkingen. Op basis van deze informatie heeft de SFK het dagelijks aantal verstrekkingen in de maanden november en december in het jaar 2003 vergeleken met de dagelijkse aantallen voor dezelfde periode in 2002 (figuur 1 en 2). Bij deze vergelijking is het patroon voor het jaar 2003 één dag verschoven om de weekdagen parallel te laten lopen (in 2002 viel 1 december op een zondag, in 2003 viel 1 december op een maandag).

Uit figuur 1 blijkt dat het weekpatroon bij de buiten-WTG-geneesmiddelen – met uitzondering van de laatste week in december – voor beide jaren vrijwel naadloos op elkaar aansluit. De verschillen in de laatste week zijn terug te voeren op de feestdagen. In 2002 vielen de kerstdagen op woensdag en donderdag. Op vrijdag 27 december 2002 draaiden huisartsen en apotheken normaal dienst. In 2003 vielen de kerstdagen op donderdag en vrijdag, waarna huisartsen en apotheken pas weer na het weekeinde op maandag 29 december 2003 reguliere openingstijden hanteerden. Het spreekt voor zich dat het deze maandag zeer druk in de apotheek was.

Topdag voor de pil

Bij de anticonceptiva is wel duidelijk een hamstereffect waarneembaar. Vanaf 1 december 2003 wordt de pil vaker verstrekt dan verwacht mocht worden op grond van het historische patroon. Het hamstereffect loopt geleidelijk op van +10% in de eerste week van december tot +20% in de derde week van december. Absolute uitschieter is dinsdag 30 december 2003. Deze dag verstrekten de apotheken drie keer zo veel anticonceptiva als normaal. Het hamstereffect bij anticonceptiva hangt vermoedelijk mede samen met de reclamecampagnes van sommige zorgverzekeraars die de pil blijven vergoeden (via een aanvullende polis). Hiermee werden pilgebruiksters geattendeerd op het feit dat de anticonceptiva na 1 januari 2004 niet meer automatisch vergoed zouden worden. De overheid heeft zelf geen grootscheepse informatiecampagne gevoerd rond de pakketmaatregelen. In de laatste week van december verscheen er slechts een publicatie van het College voor Zorgverzekeringen in de dagbladen.

 

Figuur 1: dagelijkse buiten-WTG-verstrekkingen in november en december, 2003 versus 2002

Figuur 2: dagelijks verstrekte anticonceptiva in november en december, 2003 versus 2002

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top