Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Studie farmacie uitermate populair

Studie farmacie uitermate populair

20 mei 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 20

In 2004 zijn 383 studenten begonnen met een farmaceutische opleiding in Utrecht, Groningen of Leiden. Dit is het grootste aantal eerstejaars sinds medio jaren negentig. Met name onder vrouwen is er veel animo voor farmacie: 62% van de eerstejaars en 58% van alle ingeschreven studenten is vrouw. De instroom van 222 nieuwe apothekers op de arbeidsmarkt heeft de bovengemiddelde uitstroom van openbare apothekers in eerdere jaren genormaliseerd.

De belangstelling voor de studie farmacie zit sinds 2002 flink in de lift. In 2004 schreven 341 studenten zich in aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht en Groningen. Daarnaast meldden 42 studenten zich aan bij de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Dit zijn 40 eerstejaarsstudenten farmacie meer dan in 2003, toen zich in totaal 343 nieuwe studenten aanmeldden. In de periode 1999 - 2001 zat de studie tijdelijk in een dip. Het jaar 2001 vormde een absoluut dieptepunt met het laagste aantal eerstejaars farmaciestudenten sinds begin jaren ’90 (figuur 1). Deze dip houdt onder meer verband met het verruimen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde in die periode.

1.590 studenten

In het studiejaar 2002-2003 is aan de wetenschappelijke opleidingen in Nederland de bachelor-master-structuur geïntroduceerd. Studenten volgen eerst een 3-jarige opleiding die wordt afgesloten met het behalen van het bachelordiploma. Na dit diploma kunnen studenten kiezen voor het vervolgen van de studie en het behalen van een masterdiploma. Voor de studie farmacie bestaat er een driejarig masterprogramma dat studenten opleidt tot apotheker. In totaal duurt de apothekersopleiding dus 6 jaar. Het totale aantal studenten aan de farmaceutische opleidingen in Nederland bedraagt op dit moment 1.590 personen. De Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden hebben zowel farmaciestudenten die nog de ‘oude stijl’-doctoraalopleiding volgen, als studenten die bezig zijn met de bachelor- of masterfase. In totaal studeren aan deze universiteiten 542 respectievelijk 162 studenten farmaceutische wetenschappen. De farmaciestudenten aan de Universiteit Utrecht zitten allemaal in de nieuwe bachelor-masterstructuur. Deze universiteit telt inmiddels 515 bachelorstudenten farmacie, waaronder 231 eerstejaarsstudenten. Het aantal masterstudenten farmacie bedraagt 323. Daarnaast zijn er aan deze universiteit ook 48 studenten die het 2-jarige masterprogramma ‘Drug Innovation’ volgen. Dit programma leidt biomedische en biochemische studenten op die geneesmiddelenonderzoek willen gaan uitvoeren. Dit komt overeen met het masterprogramma waarmee de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden wordt afgesloten. Deze opleiding, die overigens niet opleidt tot apotheker, kent eveneens een 2-jarig masterprogramma tot geneesmiddelenonderzoeker.

Meer vrouwen dan mannen

Er zijn 922 vrouwen (58%) en 668 mannen (42%) die farmacie studeren. In Utrecht is 59% van de farmaciestudenten van het vrouwelijke geslacht, en in Leiden is dit maar liefst 64%. In Groningen bieden de mannen wat meer tegenwicht: daar is 54% vrouw. De overhand van de dames zal vooralsnog blijven bestaan: van de 383 eerstejaarsstudenten farmacie zijn 6 op de 10 personen een vrouw. Hiermee is de studie farmacie een echte vrouwenstudie aan het worden.

In- en uitstroom

In 2004 studeerden 222 personen af als apotheker aan de faculteiten der farmaceutische wetenschappen in Utrecht en Groningen. Net als in 2002 en 2003, toen 256 respectievelijk 227 nieuwe apothekers van de opleidingen af kwamen, ligt het aantal afgestudeerden aanzienlijk hoger dan in de jaren daarvoor. In 1999 studeerden er nog slechts 143 apothekers af. Velen van de recent afgestudeerde apothekers zijn hun studie in 1997 of 1998 begonnen, een periode waarin er nog veel animo voor de farmacieopleiding bestond. Vanaf 1999 daalde de populariteit van de opleiding fors. Van de afgestudeerde apothekers kiezen ongeveer 155 personen (70%) voor de openbare farmacie. Per saldo is de toename van het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie het afgelopen jaar uitgekomen op 53 apothekers. Dit betekent dat er in 2004 sprake is geweest van een uitstroom van 102 apothekers. Gezien de totale apothekerspopulatie is een uitstroom van ongeveer 100 personen per jaar normaal. De toename van het aantal nieuwe apothekers in de afgelopen 3 jaren heeft aldus de in- en uitstroom binnen de openbare farmacie meer in overeenstemming gebracht.

 

Figuur 1: aantal eerstejaarsstudenten farmacie

* inclusief Bio-Farmaceutische Wetenschappen

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top