Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Nederlanders smeren voor bijna € 100 miljoen per jaar

Nederlanders smeren voor bijna € 100 miljoen per jaar

17 juni 2005, 140, Jaargang Pharmaceutisch Weekblad Nr 24

In 2004 is er voor € 96 miljoen* aan uitwendige geneesmiddelen voor de huid besteed. Zalven, crèmes en andere smeersels met corticosteroïden vormen de grootste groep en nemen bijna 32% van de uitgaven voor hun rekening. De middelen tegen schimmelinfecties op de huid komen op de tweede plaats, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Ontwikkelingen

De uitgaven aan huidmiddelen zijn in 2004 ten opzichte van het jaar daarvoor met € 1 miljoen afgenomen tot € 96 miljoen. Een belangrijke oorzaak voor deze daling ligt in de overheidsmaatregel die vanaf 1 januari 2004 Buiten-WTG geneesmiddelen van vergoeding uitsluit. In 2004 kwam bijna € 10 miljoen (10,3%) van de door de artsen voorgeschreven huidmiddelen niet voor vergoeding in aanmerking, terwijl het niet-vergoedbare bedrag in 2003 met € 400.000 (4,3%) een stuk lager lag. Door de regeling daalde ook het aantal verstrekkingen van huidmiddelen in 2004 met 300.000 tot 8,3 miljoen. Daarvan behoorden 1,4 miljoen verstrekkingen (17,5%) niet tot het wettelijk verzekerde pakket, terwijl dat in 2003 nog slechts 500.000 was (5,6%).

Huidschimmels

Van de huidmiddelen die in 2004 niet meer voor vergoeding in aanmerking kwamen, behoort het grootste deel, zowel qua omvang als geld, tot de groep lokale antischimmelmiddelen. In 2003 zijn deze middelen ruim 1,5 miljoen keer verstrekt via de apotheken. Hiervan kwamen 120.000 verstrekkingen (8%) niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. In 2004 bedroeg het aantal verstrekkingen van lokale antischimmelmiddelen 1,3 miljoen, waarvan meer dan de helft (57%) niet werd vergoed. In het afgelopen jaar is ongeveer € 14 miljoen uitgegeven aan deze groep huidmiddelen, waarvan € 5,4 miljoen (39%) voor rekening van de patiënt. In 2003 bedroegen de totale uitgaven aan lokale antischimmelmiddelen nog € 16 miljoen, waarvan maar € 1 miljoen door de patiënt zelf moest worden betaald.

Top-5

Binnen de totale groep huidmiddelen zijn de preparaten met corticosteroïden al jaren verantwoordelijk voor de hoogste uitgaven. Deze middelen worden onder andere toegepast om de verschijnselen van eczeem tegen te gaan. In 2004 is € 30,3 miljoen aan deze middelen uitgegeven (tabel 1), 31,7% van het totale bedrag dat aan huidmiddelen is besteed. Onderaan de Top-5 komen de corticosteroïden nogmaals voor, dit keer in de combinatie met andere middelen (ATC-code D07X). Beide groepen komen volledig voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking. De voornaamste vertegenwoordiger in de laatste groep is de combinatie van hydrocortison met het antischimmelmiddel miconazol (Daktacort®). Tengevolge van het convenant dat in 2004 is gesloten, is de omzet van deze combinatie gedaald met 6,1% tot € 5,2 miljoen, ondanks een toename van het aantal verstrekkingen met 2,2% tot 0,6 miljoen.

Tacrolimus en pimecrolimus

In de groep overige lokale huidpreparaten, waarvan de totale omzet vrijwel gelijk is gebleven, komen twee middelen voor, tacrolimus (Protopic®) en het chemisch verwante pimecrolimus (Elidel®), waarvan de gezamenlijke uitgaven in 2004 met ruim éénderde zijn toegenomen tot € 3,6 miljoen. Beide middelen, die kunnen worden ingezet bij de behandeling van matige tot ernstige vormen van constitutioneel eczeem, worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar, zij het dat daaraan door de overheid wel specifieke voorwaarden worden gesteld. Het middel pimecrolimus is pas in de loop van 2004 opgenomen in het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket. Ongeveer 30% van de verstrekkingen van dit middel vond plaats vóór de opname in het pakket. Het is bij de SFK niet bekend of patiënten dit middel toen zelf betaalden (gemiddeld € 41 per voorschrift) of dat zorgverzekeraars het middel al vooruitlopend op de regeling vergoedden.

* In dit bedrag zijn de in de apotheek op de individuele patiënt afgestemde bereidingen (magistrale receptuur) niet meegenomen. Daar waar in deze rubriek bedragen worden genoemd, zijn dit de kosten exclusief BTW zoals die door de apotheker in rekening zijn gebracht, dat wil zeggen inclusief de voorschriftvergoeding voor de geneesmiddelen die onder de WTG vallen.

Tabel 1: Top-5 huidpreparaten in 2004 (uitgaven in miljoenen euro's)

Groep (ATC-codering)Toepassing

Uitgaven 2004

Uitgaven 2003
1. Corticosteroïden (D07A)o.a. bij eczeem€ 30,3€ 30,0
2. Lokale antischimmel middelen (D01A)bij huidschimmel€ 13,8€ 15,5
3. Overige lokale huidpreparaten (D11X zonder finasteride 1mg)diverse€ 8,1€ 8,1
4. Emollientia en protectiva (D02A)neutrale (geen specifiek werkzame stof)€ 7,7€ 8,1
5. Corticosteroïden met overige middelen (D07X)diverse€ 7,5€ 7,7

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top