Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Meer cholesterolverlagers, lagere kosten

Meer cholesterolverlagers, lagere kosten

16 september 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 37

Sinds 2000 is het aantal verstrekte geneesmiddelen tegen een te hoog cholesterolgehalte bijna verdubbeld. Vooral het gebruik van statines is explosief toegenomen. Door het verlopen van de patenten op simvastine en pravastatine en de daaropvolgende prijsverlagingen bij deze geneesmiddelen, zijn de uitgaven aan cholesterolverlagers in 2004 met 10% gedaald. De uitgaven zullen vanaf het derde kwartaal van 2005 weer gaan stijgen.

Het aantal verstrekkingen van cholesterolsyntheseremmers, ofwel statines, neemt sterk toe, van 2,4 miljoen voorschriften in 2000 naar 3,8 miljoen in 2004. Het gebruik van simvastatine, atorvastatine en de nieuwkomer rosuvastatine stijgt continu (figuur 1). Bij pravastatine neemt het gebruik sinds het vierde kwartaal van 2003 niet meer toe, terwijl het gebruik van fluvastatine al jarenlang stabiel is. Het aantal gebruikers dat via de apotheek een cholesterolverlager heeft ontvangen, is gestegen van 606.000 personen in 2002, tot 900.000 personen eind 2004.

Kostendaling nadert einde

Met de toename van het gebruik stijgen normaliter ook de uitgaven. Sinds het vierde kwartaal van 2003 zijn de uitgaven echter niet meer gestegen, maar sterk gedaald (figuur 2). De geconstateerde daling begin 2004 wordt verklaard door de prijsverlagingen bij de generieke varianten van de cholesterolverlagende middelen simvastatine (Zocor®) en –in mindere mate- pravastatine (Selektine®) in aansluiting op het convenant tussen VWS, de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland en de Bogin. De kosten van atorvastatine (Lipitor®) en rosuvastatine (Crestor®), die nog onder patent zijn, zijn niet door het convenant 2004 beïnvloed.
De uitgaven van simvastatine, pravastatine en fluvastatine dalen op dit moment niet verder. De uitgaven aan atorvastatine en rosuvastatine zullen naar verwachting blijven toenemen. Per saldo zullen de totale uitgaven aan statines daarom waarschijnlijk stijgen. De SFK becijfert dat de uitgaven aan deze middelen in 2005 ongeveer € 297 miljoen zullen bedragen, terwijl ze in 2003 nog € 318 miljoen bedroegen.

Pravastatine uit patent

Sinds augustus 2004 zijn er generieke varianten van pravastatine op de markt. Deze varianten hebben het grootste deel van de rol van het merkgeneesmiddel overgenomen (figuur 3). Tegelijkertijd is de parallelimport weggevallen. De totale uitgaven aan pravastatine zijn met 8,6% gedaald, van € 18 miljoen in het tweede kwartaal van 2004, naar € 15,6 miljoen in het tweede kwartaal van 2005. Op dit moment (juni 2005) bedraagt 89% van alle verstrekkingen van pravastatine een generieke variant.

Combinatiepreparaat in opmars

Statines remmen de aanmaak van cholesterol. Een andere stof, ezetimib, remt de opname van cholesterol. Een combinatie van die twee stoffen kan daarom van toegevoegde waarde zijn voor een patiënt met een te hoog cholesterolgehalte in het bloed. Sinds maart 2005 wordt de combinatie van die twee stoffen onder de merknaam Inegy® via de openbare apotheek in Nederland verstrekt. Het aantal afleveringen is vooralsnog zeer beperkt, maar sterk stijgend.
De kosten per verstrekking van het combinatiepreparaat bedragen € 74 en zijn hiermee bijna anderhalf keer zo hoog als gemiddeld voor de enkelvoudige statines. De totale kosten van dit combinatiepreparaat zullen waarschijnlijk sterk gaan stijgen.

Figuur 1: aantal voorschriften van statines per kwartaal

Figuur 2: uitgaven aan statines per kwartaal

Figuur 3: substitutie van pravastatine specialité door generieke varianten (aantal voorschriften per maand)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top