Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Met dank aan zijn Britse collega

Met dank aan zijn Britse collega

30 september 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 39

Met ingang van de maand oktober 2005 dalen de prijzen van de receptgeneesmiddelen ten gevolge van de wettelijke aanpassing met gemiddeld 1,5%. De grootste bijdrage levert het geneesmiddel pantoprazol 40 mg. De grootste prijsdaler is roxitromycine.

Jaarlijks stelt de overheid tweemaal de maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen vast, per 1 maart en 1 oktober. De wet maximumprijzen geneesmiddelen verplicht de leveranciers de prijzen van hun geneesmiddelen niet vast te stellen boven het gemiddelde niveau van dat in vier ons omringende landen, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Eerder dit jaar in deze rubriek heeft de SFK melding gemaakt van een prijsverlaging in Groot-Brittannië van de merk-receptgeneesmiddelen met 7% per 1 januari van dit jaar. Het lag in lijn der verwachting dat deze maatregel invloed zou hebben op het prijsniveau van de geneesmiddelen in Nederland.

Gevolgen geneesmiddelenuitgaven

Dat deze verwachting bewaarheid wordt, blijkt uit cijfers van de SFK die zich baseert op de geneesmiddelprijzen per 1 oktober 2005. Ten gevolge van de wettelijke prijsaanpassingen per die datum zullen de totale uitgaven voor de receptgeneesmiddelen in Nederland afnemen met zo’n 53 miljoen per jaar. Dit bedrag is inclusief de verstrekkingen door apotheekhoudende huisartsen en BTW en betekent een daling van 1,5%. Dit is, met dank aan zijn Britse collega, een steuntje in de rug voor minister Hoogervorst om de doelstelling van het convenant te halen. Met de prijsdaling van oktober meegerekend, zijn de receptgeneesmiddelen in de afgelopen 10 jaar 31,5% in prijs gedaald (figuur 1). De verwachting is dat deze trend zich ook de komende jaren zal voortzetten.

Grootste bijdrage

Pantoprazol 40 mg (werkzame stof pantoprazol, maagzuurremmer) levert de grootste bijdrage aan de verlaging van de uitgaven aan geneesmiddelen. De omzet van het middel daalt met zo’n € 3,4 miljoen per jaar (tabel 1). Deze top-10 is gebaseerd op de geëxtrapoleerde omzet van de middelen in het eerste halfjaar van 2005. De genoemde bedragen betreffen uitsluitend de omzet in de apotheken op basis van de apotheekinkoopprijs (AIP) en zijn exclusief BTW en de clawback-verrekeningen. De 20mg-variant van pantoprazol sluit de top-10.

Niet alleen dalers

De sterkste dalers in de prijslijst van oktober zijn Rulide tabletten 300 mg (werkzame stof roxitromycine, antibioticum) en Lyrica capsules 300 mg (werkzame stof pregabaline, bij neuropathische pijn) met respectievelijk 56% en 40%. De prijslijst van oktober kent niet alleen dalers maar ook stijgers. Zo stijgt Duspatal suspensie 10 mg/ml (werkzame stof mebeverine, bij darmproblemen) met 50% in prijs, gevolgd door Morzet 10 mg (werkzame stof nicomorfine in zetpil, bij ernstige pijn) dat 37% in prijs stijgt.

Figuur 1: ontwikkeling prijsniveau receptgeneesmiddelen (januari 1996 = 100)

Tabel 1: top-10 van geneesmiddelen met de grootse bijdrage aan uitgavendaling

GeneesmiddelMerknaamToepassingmiljoen euro
1. Pantoprazol tablet msr 40 mgPantozolremming maagzuur productie3,4
2. Esomeprazol tablet msr 40 mgNexiumremming maagzuur productie3,3
3. Atorvastatine tablet omhuld 20 mgLipitorcholesterolverlager3,2
4. Paroxetine tablet filmomhuld 20 mgSeroxatbij depressie2,2
5. Esomeprazol tablet msr 20 mgNexiumremming maagzuur productie1,3
6. Doxazosine xl tablet mga 8 mgCardurabij hoge bloeddruk1,3
7. Doxazosine xl tablet mga 4 mgCardurabij hoge bloeddruk1,2
8. Irbesartan tablet 300 mgAprovelbij hoge bloeddruk1,1
9. Cyproteron/ethinylestradiol tablet omhuld 2 mg + 35 ugMinervabij acne, als anticonceptivum0,9
10. Pantoprazol tablet msr 20 mgPantozolremming maagzuur productie0,9

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top