Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Effect van een smelttablet

Effect van een smelttablet

14 oktober 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 41

Triptanen worden bij migraine en clusterhoofdpijn voorgeschreven. Het gebruik van deze middelen steeg in de periode 2000 tot en met 2004 met 31%. Sinds begin 2005 stijgt het gebruik niet meer. De substitutie van Imigran® tabletten door Imigran Ftabs® heeft tot gevolg gehad dat de kosten voor sumatriptan, de werkzame stof van het middel, in de eerste helft van 2005 toch met 5% stegen ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2004, zo blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).

Gebruik

Het gebruik van triptanen steeg jarenlang. Van 2002 tot 2004 was de groei in voorschriften per jaar ongeveer 7,9%, terwijl in 2004 de groei nog 3,7% was (tabel 1). In de eerste 6 maanden van 2005 was er een daling van 0,6% ten opzichte van dezelfde periode van 2004. In totaal werd er gedurende de eerste helft van 2005 313.000 maal een triptaan afgeleverd via de openbare apotheek in Nederland.

Het meest voorgeschreven middel binnen de groep is sumatriptan, met rizatriptan als tweede (figuur 1). Rizatriptan en het nieuwere eletriptan waren in de eerste twee kwartalen van 2005 de enige stoffen waarvan het gebruik steeg. Het aandeel van eletriptan binnen de triptanen is echter erg klein en is daarom niet in de figuur opgenomen.

Al eerder maakte de SFK melding van het succes van rizatriptan, dat te danken is aan de beschikbaarheid van een smelttablet. In het tweede kwartaal van 2005 was 87% van de afleveringen van rizatriptan in de vorm van een smelttablet. Rizatriptan is echter niet meer de enige triptaan met een smelttablet als farmaceutische vorm, ook de producent van sumatriptan heeft deze vorm, al in 2004, geïntroduceerd.

Substitutie

In januari 2005 heeft de fabrikant van sumatriptan de gewone tabletten Imigran 50 en 100mg uit de handel genomen. Patiënten die deze middelen gebruikten zijn nu aangewezen op de zogenaamde Ftab® (smelttabletten). In een half jaar tijd hebben de Ftabs® de plaats van de tabletten volledig overgenomen (figuur 2). Sinds juni 2005 worden de gewone tabletten nauwelijks meer verstrekt.

De Ftabs® van 50mg zijn 14% en die van 100mg 18% duurder dan de tabletten. Omdat het gaat om het meest voorgeschreven antimigraine middel is daardoor de trend in de kosten per DDD omgeslagen. Tot en met 2004 daalden de kosten per DDD voor de triptanen tot € 6,43. In de eerste helft van 2005 liggen de kosten per DDD met € 6,68 weer op het niveau van 2002.

Halverwege 2006 verloopt het patent van sumatriptan waardoor ook andere fabrikanten producten met dat geneesmiddel in de handel kunnen brengen. Het verlopen van het patent wordt als eerste effectief voor de tabletten, in juli 2006 voor de wegwerpspuiten in juli 2007 voor de neussprays. Als gevolg van het convenant tussen VWS, de KNMP, Zorgverzekeraars Nederland, Nefarma en de Bogin, is de verwachting dat de prijs van deze middelen met 40% zal dalen.

1. Abusievelijk wordt in deze rubriek de toedieningsvorm Imigran Ftab® een smelttablet genoemd. Het is geen smelttablet, maar een filmcoated tablet, dat volgens de fabrikant wel in water oplost, zodat deze bij slikproblemen toch kan worden ingenomen, weliswaar met een bittere smaak.

Figuur 1: voorschriften triptanen (per kwartaal)

Figuur 2: substitutie van Immigran® tabletten door Ftabs

Tabel 1: voorschriften en kosten aan triptanen (2002 t/m 2004)

200220032004eerste helft 2005
Voorschriften580.000623.000646.000313.000
Kosten in euro49.500.00053.000.00055.000.00027.500.000
Kosten/DDD6,646,476,436,68

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top