Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Overgangshormonen in rustiger vaarwater

Overgangshormonen in rustiger vaarwater

11 november 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 45

Hormoonsuppletietherapie (HST) is een gangbare therapie bij overgangsklachten en helpt botbreuken te voorkomen. In de afgelopen jaren zijn echter verhoogde risico’s op kanker aangetoond en kon HST de verwachtingen bij de preventie van hart- en vaatziekten niet waar maken. Daarom wordt sinds het najaar van 2003 aanbevolen om HST bij overgangsklachten zo kort mogelijk toe te passen, en niet meer ter voorkoming van chronische ziekten voor te schrijven. Onderzoek van de SFK toont aan dat deze aanbevelingen zijn opgevolgd.

Onderzoeksmethode

Complete medicatiegegevens over de periode januari 2000 tot juli 2005 waren beschikbaar van 622 apotheken. Hieruit is voor vrouwen met een HST voorschrift in zowel de eerste helft van 2003 als de eerste helft van 2005 de therapieduur berekend. Daarnaast is in de perioden van voor- en na de aanpassing van de richtlijnen het aantal eerste voorschriften HST bepaald. De volgende drie groepen HST-medicatie zijn in het onderzoek onderscheiden: oestrogenen (ATC-code G03C), tibolon (ATC-code G03DC05) en oestrogeen-progestageen combinaties (ATC-code G03F).

Veranderingen in gebruik van HST

De grootste verschillen tussen het eerste halfjaar van 2003 en 2005 zijn bij de oestrogeen-progestageen combinaties zichtbaar (figuur 1). Het gebruik langer dan één jaar is met 61% verminderd en het aantal eerste voorschriften daalde met 70%. De daling bij de eerste voorschriften, die zich bij de oudere vrouwen voordoet, wijst erop dat deze middelen nu minder vaak ter preventie van osteoporose en hart- en vaatziekten worden voorgeschreven.
Oestrogenen worden nog steeds als overgangshormonen gebruikt, maar iets minder vaak en voor een kortere duur. Er was een daling in het aantal eerste voorschriften van 23%, terwijl het aantal vrouwen dat oestrogenen langer dan één jaar gebruikten sterker af nam met 35%. Tibolon wordt niet vaak als alternatief gebruikt. Het gebruik langer dan één jaar daalde met 35% en het aantal eerste voorschriften nam af met 38%.

Figuur 1: aantal vrouwen met een HST-therapie langer dan één jaar, respectievelijk eerste voorschrift in het eerste half jaar van 2003 respectievelijk 2005*.

 Oestrogeen-progestageen combinatieOestrogenenTibolon
therapie langer dan 1 jaar
eerste voorschriften

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top