Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2005 / Griepkoorts

Griepkoorts

9 december 2005, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 140 Nr 49

Wereldwijd wordt gewaarschuwd dat voorbereidingen moeten worden getroffen voor een mogelijke grieppandemie. De Nederlandse overheid is haar voorraad virusremmers aan het uitbreiden. Consumenten zijn preventief virusremmers aan het inslaan, tegen de adviezen van apothekers, huisartsen en overheid in. De virusremmer oseltamivir is in oktober 7.000 keer via de openbare apotheek afgeleverd. Ook de griepvaccins lijken dit jaar populairder dan in andere jaren.

Voorraad

Er zijn twee soorten geneesmiddelen tegen griep: griepvaccins en griepremmers. Een griepvaccin tegen de gevreesde vogelgriep is nog niet beschikbaar. Het griepvaccin dat gebruikt wordt voor de landelijke griepprik is niet werkzaam bij vogelgriep. Oseltamivir (Tamiflu®) is een griepremmer die de symptomen van griep verlicht en de duur van griep verkort. Zolang er nog geen vaccin bestaat, zijn griepremmers de enige effectieve middelen als er een vogelgriepcrisis ontstaat.
Het ministerie van Volksgezondheid is momenteel bezig om een grote voorraad oseltamivir in te slaan voor het geval er een wereldwijde griepepidemie uitbreekt. De voorraad wordt vergroot van 220.000 tot 5 miljoen doses.
Het RIVM (overheid), het WINAp (apothekers) en het NHG (huisartsen) vinden het inslaan van oseltamivir door consumenten niet wenselijk. Het virus kan resistent worden door onnodig gebruik van virusremmers.

Griepvaccin

In oktober is de landelijke griepprik geïnjecteerd. Risicogroepen krijgen een oproep van de huisarts om een griepprik te halen. Deze verstrekkingen lopen niet via de openbare apotheek. Ook kunnen mensen die niet tot de risicogroepen horen op eigen kosten een griepprik halen. Deze verstrekkingen lopen wel via de openbare apotheek. Hoewel gegevens over de maand november op het moment van schrijven nog niet beschikbaar zijn, lijkt het erop dat nu meer mensen de griepprik op eigen kosten gaan halen dan in de afgelopen jaren (figuur 1).

Virusremmers

Het gebruik van oseltamivir is explosief gestegen in oktober. De voorlopige schatting is dat in oktober 7.000 keer een griepremmer is afgeleverd via de openbare apotheken in Nederland. Het middel wordt normaal zelden gebruikt. Alleen bij griepepidemieën zoals in december 2003 en februari 2004 is een lichte opleving in het gebruik te zien (figuur 2). Mannen van 41 jaar en ouder halen per inwoner de meeste tamiflu recepten bij de openbare apotheek. Het gebruik van zanamivir (Relenza®) is niet noemenswaardig gestegen.

Figuur 1: aantal griepvaccins verstrekt via de openbare apotheek

Figuur 2: aantal virusremmers verstrekt via de openbare apotheek

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top