Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2006 / Helft apotheken gebruikt SFK-cijfers voor FTO en FPZ

Helft apotheken gebruikt SFK-cijfers voor FTO en FPZ

27 april 2006, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 141 Nr 17

SFK-deelnemers maken in toenemende mate gebruik van de diverse informatiebronnen die de SFK biedt. De helft van de aangesloten apotheken gebruikt de thematische programma’s voor FTO en FPZ. Ruim eenderde wisselt gegevens uit met collega-apothekers via het Data Warehouse. Ten behoeve van het kwaliteitsplan en jaaroverzicht vragen veel apothekers managementinformatie op via kant-en-klare webrapportages zoals de Convenantmonitor.

Het aantal openbare apotheken dat is aangesloten bij de SFK, is het afgelopen jaar toegenomen van 1.581 tot 1.615 deelnemers (figuur 1). Dit komt neer op 90% van de in totaal 1.800 openbare apotheken in Nederland. In diverse regio’s is de dekking van het SFK-apothekenpanel nagenoeg compleet. De deelname in de provincie Limburg blijft traditiegetrouw enigszins achter bij het algemene beeld, mede door het gebruik van een regionaal ontwikkeld apotheeksysteem waarin de SFK-module niet is ingebouwd. De deelnemende apotheken leveren op vrijwillige basis gegevens aan de SFK aan omtrent de door hen verstrekte geneesmiddelen. Hiermee beschikt de SFK over de omvangrijkste gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De voortschrijdende uitbreiding van het aantal deelnemers is vooral toe te schrijven aan het feit dat apothekers de dienstverlening van de SFK op het gebied van managementinformatie en farmaceutische praktijkondersteuning steeds meer appreciëren.

Data Warehouse: 129 samenwerkingsverbanden

Iedere SFK-deelnemer heeft kosteloos toegang tot de eigen apotheekgegevens in de on line databank van de SFK, het Data Warehouse. De apotheekgegevens zijn gestructureerd opgeslagen in drie dataverzamelingen, ‘kubussen’, die inzage geven in management-, inkoop- en therapeutische informatie. Een apotheker kan zelf selecties maken op basis van de kenmerken die iedere kubus biedt. Omdat de gegevens zijn voorberekend, krijgen apothekers niet alleen snel resultaten terug, maar leent het Data Warehouse zich ook uitstekend om informatie uit te wisselen met collega’s. Momenteel zijn er 129 unieke samenwerkingsverbanden in het Data Warehouse, gevormd door 580 apotheken. Verreweg de meeste apotheekgroepen (n=120) delen informatie met elkaar in de therapeutische kubus. Hiermee kunnen zij inzage krijgen in de voorschrijfcijfers van de huisartsen uit één FarmacoTherapeutische Overleggroep (FTO-groep), omdat de SFK de voorschriften van de artsen die door de verschillende apotheken worden verwerkt, samenvoegt zodat een totaalbeeld per arts ontstaat.

Toenemend gebruik praktijkondersteunende programma’s

Ter ondersteuning van het farmacotherapeutisch beleid in de apotheek realiseert de SFK in samenwerking met DGV en het WINAp praktijkondersteunende programma’s. Deze programma’s leveren kant-en-klare informatie over de voorschrijfcijfers van de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van de apotheek en over patiënten binnen de eigen praktijk die niet optimaal behandeld worden. Inmiddels zijn diverse farmacotherapeutische thema’s uitgewerkt in een praktijkprogramma, waaronder diabetes, polyfarmacie en antidepressiva. Nieuwe, maar ook bestaande programma’s worden gaandeweg uitgebreid en verbeterd met relevante rapporten. Er zijn 750 SFK-deelnemers die tegen geringe abonnementskosten praktijkprogramma’s gebruiken om het FTO vorm te geven of de zorg voor hun patiënten te optimaliseren. Het aantal apotheekgroepen dat de programma’s in groepsverband raadpleegt, is ten opzichte van vorig jaar verdubbeld. Inmiddels zijn er 70 groepen die van deze service van de SFK gebruik maken, waarvoor geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Actuele FPZ Searches

Naast de praktijkprogramma’s ontwikkelen het WINAp en de SFK ook FPZ Searches, handzame overzichten waarmee de apotheker cijfers kan verkrijgen over patiënten die mogelijk extra zorg nodig hebben of bij wie een verbetering van de farmacotherapie wenselijk lijkt. Apothekers kunnen in overleg met patiënt en huisartsen hiertoe het initiatief nemen. Zo stelt het FPZ Zorgrapport het apotheekteam in staat om patiënten maandelijks te bewaken op overdosering, dubbelgebruik en therapietrouw. Ook kan de ontwikkeling van de farmaceutische patiëntenzorg in de apotheek worden vergeleken met het landelijke beeld. Vaak sluiten SFK en WINAP aan op recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de vakmatige actualiteit. Dit gold recent voor het gelijktijdig gebruik van lamotrigine en de anticonceptiepil met een stopweek. Binnen één maand tijd na beschikbaar komen van een search naar het gelijktijdig gebruik van deze middelen, hebben 159 apotheken deze geraadpleegd. In het eerste kwartaal van 2006 hebben 632 apotheken één of meer FPZ Searches geraadpleegd. De Interactie searches zijn momenteel het meest populair (n=257).

Figuur 1: Aantal openbare apotheken dat bij de SFK is aangesloten

Tabel 1: SFK-dekkingsgraad per regio

Regio Aandeel
Departement Het Rijk van Nijmegen98%
Departement Groningen97%
Departement Groot Twente96%
Departement Zuid-Oost Brabant96%
Departement Gouda94%
Departement Hart van Brabant93%
Departement het Gooi e.o.93%
Departement Amsterdam92%
Departement Haarlem e.o.92%
Departement Drenthe-Hanzeland92%
Departement Stedendriehoek90%
Departement Noord-Oost Brabant90%
Departement Zeeland90%
Departement Noord-Holland89%
Departement Dordrecht89%
Departement 's-Gravenhage89%
Departement Utrecht89%
Departement Friesland89%
Departement Leiden87%
Departement West-Brabant87%
Departement Rotterdam86%
Departement Midden-Gelderland86%
Departement Limburg78%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top