Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2006 / Massale belangstelling voor studie farmacie

Massale belangstelling voor studie farmacie

23 juni 2006, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 141 Nr 25

In 2005 zijn 443 studenten begonnen aan een farmaceutische opleiding in Utrecht, Groningen of Leiden. Dit is het grootste aantal eerstejaars sinds medio jaren negentig. De enorme belangstelling voor de studie leidt ertoe dat het aantal studenten farmacie in 2005 is gestegen tot een kleine 2.000 personen. In 2005 zijn 173 studenten als apotheker afgestudeerd.

De belangstelling voor de studie farmacie zit sinds 2002 flink in de lift. In 2005 schreven 404 studenten zich als eerstejaars in aan de farmaceutische opleidingen in Utrecht en Groningen. Daarnaast meldden 39 studenten zich aan bij de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Dit zijn 60 eerstejaarsstudenten farmacie meer dan in 2004. Ook in dat jaar bereikte het aantal eerstejaarsstudenten een hoogtepunt ten opzichte van eerdere jaren met in totaal 383 aanmeldingen. In de periode 1999 - 2001 zat de studie tijdelijk in een dip. Het jaar 2001 vormde een absoluut dieptepunt met het laagste aantal eerstejaars farmaciestudenten sinds begin jaren ’90 (figuur 1). Deze dip viel samen met het verruimen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde in die periode.

Utrechtse farmacieopleiding uitermate populair

Op basis van opgaaf van de universiteiten stonden aan het begin van dit jaar 1.936 studenten aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland ingeschreven. Dit zijn 346 studenten meer dan een jaar eerder. De sterke groei van de studentenpopulatie vindt volledig plaats aan de farmaceutische opleiding van de Universiteit Utrecht. Het aantal studenten aan deze opleiding bedraagt 1.278 en ligt hiermee ruim 40% hoger dan in januari 2005. Van dit aantal volgen 410 personen de masteropleiding farmacie en 57 studenten het 2-jarige masterprogramma ‘Drug Innovation’. Dit programma leidt biomedische en biochemische studenten op die geneesmiddelenonderzoek willen gaan uitvoeren. Aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden studeren in totaal 503 respectievelijk 155 studenten aan de farmaceutische opleidingen. Deze universiteiten hebben zowel studenten die nog de ‘oude stijl’-doctoraalopleiding volgen, als ook studenten die bezig zijn met de bachelor- of masterfase. In Groningen bedraagt het aantal doctorandi en masterstudenten farmacie 152 personen. De opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden leidt niet op tot apotheker, maar wordt afgesloten met een 2-jarig masterprogramma tot geneesmiddelenonderzoeker. In totaal volgen 41 studenten dit programma, dat overeenkomt met het programma ‘Drug Innovation’ aan de Universiteit Utrecht.

Vrouwen hebben de overhand

Er zijn 1.110 vrouwen (57%) en 826 mannen (43%) die farmacie studeren. In Utrecht is 58% van de farmaciestudenten van het vrouwelijke geslacht, en in Leiden is dit 62%. In Groningen bieden de mannen wat meer tegenwicht: daar is 53% vrouw. Het overwicht van de vrouwen is echter niet meer zo sterk als in 2003, toen nog 63% van alle farmaciestudenten een vrouw betrof. Toch zal de overhand van de dames vooralsnog blijven: van de 443 eerstejaarsstudenten farmacie zijn 6 op de 10 personen een vrouw.

In- en uitstroom

In 2005 studeerden 173 personen af als apotheker aan de faculteiten in Utrecht en Groningen. Hiermee ligt het aantal afgestudeerden een stuk lager dan in 2004, toen er nog 222 nieuwe apothekers van de opleidingen af kwamen. Velen van de recent afgestudeerde apothekers zijn hun studie in 1999 begonnen, een jaar waarin de animo voor de farmacieopleiding terugliep, zoals blijkt uit de dalende aantallen eerstejaarsstudenten (figuur 1). Vanwege de beperkte populariteit van de studie in de periode 1999-2001 is te verwachten dat de instroom op de arbeidsmarkt ook de komende twee jaren nog laag blijft. Van de afgestudeerde apothekers kiezen ongeveer 121 personen (70%) voor de openbare farmacie. Per saldo is de toename van het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie het afgelopen jaar uitgekomen op 55 apothekers. Dit betekent dat er in 2005 sprake is geweest van een uitstroom van 66 apothekers. Gezien de totale apothekerspopulatie zou een uitstroom van ongeveer 100 personen per jaar te verwachten zijn.

Figuur 1: aantal eerstejaarsstudenten farmacie

* Inclusief Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top