Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2006 / Helft sumatriptan tabletten generiek

Helft sumatriptan tabletten generiek

14 december 2006, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 141 Nr 50

Vanaf april 2006 zijn sumatriptan tabletten generiek beschikbaar. Afgelopen oktober leverden de openbare apotheken in de helft van de gevallen een generieke variant af. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutisch Kengetallen (SFK). Door prijsdalingen van zowel het specialité als het generiek zullen de uitgaven aan sumatriptan voor heel 2006 naar verwachting bijna € 6 miljoen lager uitvallen dan vorig jaar.

Voor de behandeling van migraine werd in 1991 sumatriptan (Imigran®)op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Het was het eerste middel in een hele reeks van triptanen die nog zouden volgen. Hoewel er inmiddels 7 verschillende in de handel zijn, is sumatriptan nog steeds het meest voorgeschreven geneesmiddel in deze groep. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD’s) is het marktaandeel 61 procent in 2006. De nummer 2 is rizatriptan (Maxalt®), waarvan dat aandeel geleidelijk is gestegen van 15 procent in 2001 tot 21 procent in 2006.

In januari 2005 haalde de fabrikant van Imigran® de gewone tabletten van de markt en leverde uitsluitend nog de nieuwere vorm, namelijk de FTAB®. Door patentverloop zijn de gewone tabletten vanaf april 2006 als generiek beschikbaar. Op andere toedieningsvormen dan de tablet zoals neusspray, zetpillen en injecties rust nog patent. Deze vormen zijn in deze rubriek buiten beschouwing gelaten.

Prijsconcurrentie

In het geneesmiddelenconvenant is afgesproken dat het prijsniveau van nieuwe generieken gemiddeld 40 procent lager ligt dan het oorspronkelijke specialité. Ook fabrikanten van specialités leveren een bijdrage aan de opbrengsten van het convenant door prijsverlagingen door te voeren. Voor het patentverloop bedroegen de kosten van een FTAB van 50 of 100 milligram € 6,21 per DDD. De gemiddelde kosten per DDD van de generieke 50 en 100 milligram tabletten bedroegen bij introductie € 4,19 respectievelijk € 4,04. Die van de 100mg FTAB waren in april € 4,67. Hierop reageerden fabrikanten van generieke geneesmiddelen door verdere prijsverlagingen door te voeren. Het prijsverschil tussen specialité en generiek is hiermee weer tussen de 35 en 40 procent gebracht (zie figuur 1).

Marktaandeel generiek

Afgelopen oktober was het generieke sumatriptan 6 maanden op de markt. Als we kijken naar de tien belangrijkste generieke introducties van 2005 en 2006, wordt na 6 maanden gemiddeld bijna 70 procent van het aantal DDD's generiek afgeleverd. Bij sumatriptan tabletten is bijna de helft van de afgeleverde DDD's generiek (zie figuur 2). De fabrikant van Imigran® lijkt daarmee redelijk succesvol in het behouden van marktaandeel.

Besparingen

Voor heel 2006 verwacht de SFK dat het aantal voorschriften en DDD's voor sumatriptan tabletten ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 2005. De uitgaven voor de tabletten zullen echter zo'n € 5,8 miljoen lager uitvallen. Op basis van de marktverhoudingen en de prijzen van oktober zou dit neerkomen op een besparing van € 8,6 miljoen op jaarbasis.

Figuur 1: Specialité vs. generiek, gemiddelde kosten sumatriptan per DDD, 2006

Figuur 2: Marktaandeel DDD's sumatriptan tabletten naar inkoopkanaal, 2006

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top