Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2006 / Geneesmiddelengebruik geen item voor lokale politici

Geneesmiddelengebruik geen item voor lokale politici

24 februari 2006, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 141 Nr 8

Er is geen verband tussen de politieke kleur van een gemeente en de mutatie in het aantal gebruikers van antidepressiva en benzodiazepines. De politieke aardeverschuiving waarvan in maart 2002 sprake was, is niet terug te vinden in het gebruik van deze middelen. Wel zijn er regionale verschillen in het aantal personen aan wie deze middelen via de openbare apotheken in maart 2005 zijn verstrekt, vergeleken met maart 2002.

Zo wisselend als het stemgedrag op politieke partijen door de tijd kan zijn, zo kan ook het gebruik van geneesmiddelen variëren. In lijn met regionale verschillen in stemgedrag voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) onderzocht of er regionale veranderingen hebben plaatsgevonden in het gebruik van twee geneesmiddelengroepen: antidepressiva en benzodiazepines. Tevens is bekeken of onderscheid kan worden gemaakt in geneesmiddelengebruik naar politieke kleur van de gemeente.

Berekening

Per tweecijferig postcodegebied is vastgesteld hoeveel pati?nten in maart 2002 en in maart 2005 antidepressiva en/of benzodiazepines verstrekt kregen via de openbare apotheken. Gemiddeld kon de data van ruim 80% van de apotheken in de analyses worden betrokken. Er is niet gecorrigeerd voor het aantal apotheken in de regio dat heeft aangeleverd en de verdeling van apotheekhoudende huisartsen. Als uitkomstmaat gekeken of het aantal gebruikers van de betreffende middelen is toegenomen of afgenomen.

Rode draad

Rode draad Het gebruik van antidepressiva laat duidelijke regionale verschillen zien in maart 2005 ten opzichte van dezelfde periode in 2002. Er is een toenemend aantal gebruikers van antidepressiva dat zich concentreert in Noord-Nederland en in de lijn van Zeeland tot Groningen (figuur 1). De rode regio?s geven aan dat het aantal pati?nten dat deze geneesmiddelen gebruikt, is toegenomen. In de blauw gekleurde regio?s, zoals het Westland en Noord-Limburg zijn er minder inwoners die antidepressiva gebruiken. Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen in Nederland is in de meeste regio?s afgenomen (figuur 2). Plaatsen waar het benzodiazepinegebruik juist is toegenomen, zijn de regio?s Noord-Groningen, Gorinchem en Sittard-Geleen.

Politieke kleur

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2002 was in Amsterdam de PvdA de grootste partij. Het gebruik van benzodiazepines en antidepressiva is daar ongeveer gelijk gebleven. In Rotterdam heeft Pim Fortuyns Leefbaar Rotterdam met stip de eerste positie veroverd. Ook hier is het gebruik van de geneesmiddelen niet veranderd. In Den Haag waar de VVD de grootste partij is, zijn meer personen antidepressiva gaan gebruiken. De toename in het gebruik van benzodiazepines en antidepressiva is duidelijker waarneembaar in gemiddeld tot matig verstedelijkte gebieden, dan in de grote steden. Een stijging van het gebruik van beide geneesmiddelengroepen is onder andere geconstateerd in de regio?s Zuidhorn (CDA), Maarssen (VVD) en Alkmaar (lokale partij). Concluderend kan worden gesteld dat er geen eenduidige relatie bestaat tussen de politieke kleur van de gemeente en de ontwikkeling in het gebruik van genoemde geneesmiddelen.

 AntidepressivaBenzodiazepines
 gestegengestegen
 gedaaldgedaald

Figuur 1: Toename aantal geregistreerde antidepressivagebruikers per 1000 inwoners maart 2005 versus maart 2002

Figuur 2: Toename aantal geregistreerde benzodiazepinegebruikers per 1000 inwoners maart 2005 versus maart 2002

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top