Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Dotteren goed voor clopidogrel

Dotteren goed voor clopidogrel

15 maart 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 11

Het aantal clopidogrel verstrekkingen steeg in 2006 met bijna 12% ten opzichte van 2005. Het aandeel patiënten dat clopidogrel krijgt omdat ze geen acetylsalicylzuur verdragen ligt al jaren rond de 13%. De gebruiksduur van clopidogrel na een dotteroperatie is sinds 2000 fors gestegen.

Clopidogrel is een bloedplaatjesaggregatieremmer, een middel dat de samenklontering van het bloed vermindert. Het heeft voor een deel dezelfde toepassingen als acetylsalicylzuur (o.a. aspirine) dat in lage dosering ook de bloedplaatjesaggregatie tegen gaat. Het patent van acetylsalicylzuur is al lang verlopen en het middel is dan ook veel goedkoper dan clopidogrel. Clopidogrel kost meer dan € 55 per maand, voor carbasalaatcalicum (o.a. ascal), een maagvriendelijke variant van acetylsalicylzuur, komt dat bedrag uit op ongeveer € 1.50. Clopidogrel heeft echter een eigen plek gekregen in de therapie.

Gebruik

Het gebruik van clopidogrel blijft stijgen, maar niet meer zo explosief als tot 2004 het geval was. In 2005 steeg het gebruik nog maar met 5,6% ten opzichte van 2004, in 2006 is het aantal verstrekkingen echter weer met 11,2% gestegen tot 79.000 verstrekkingen per kwartaal. De overheid heeft voorwaarden verbonden aan de vergoeding van clopidogrel. Een van de voorwaarden is dat de toepassing een geregistreerde indicatie moet zijn. Het aantal geregistreerde indicaties breidt zich voortdurend uit. Vermoedelijk zal het gebruik daarom nog verder stijgen.

Vergoeding

Aanvankelijk, in 2000, werd 65% van de verstrekkingen aan Clopidogrel direct vergoed. In 2002 en 2003 liep dat op tot bijna 100% . Een aantal zorgverzekeraars past vanaf half 2004 de vergoedingsvoorwaarden zeer strak toe. In 2004 werd nog 84% direct vergoed, en in 2005 en 2006 75%. Het gaat hierbij overigens om de vergoeding zoals de apotheek die heeft vastgelegd. Als de patiënt de verstrekking in eerste instantie aan de apotheek heeft betaald en de zorgverzekeraar achteraf het middel heeft vergoed, dan is deze verstrekking hier opgenomen in de categorie “niet vergoed”.

Aandeel combinatietherapie

Volgens de voorwaarden krijgen patiënten clopidogrel bij 2 soorten toepassingen vergoed. Ten eerste in plaats van acetylsalicylzuur wanneer ze daarvoor overgevoelig zijn. Een tweede soort toepassing is het acuut coronair syndroom, waarbij het juist in combinatie met acetylsalicylzuur gebruikt wordt. Het aandeel patiënten, dat bij aanvang van de clopidogrel therapie naast clopidogrel ook acetylsalicylzuur slikt, is sinds 2000 bijna stabiel: 87%. Maximaal 13% van de patiënten zal het middel gebruiken omdat ze mogelijk overgevoelig zijn voor acetylsalicylzuur.

Gebruiksduur dotterpatiënten

Afhankelijk van het type stent dat de specialist na een dotteroperatie plaatst, moet de patiënt tussen de 1 maand en 1 jaar clopidogrel slikken. Deze patienten gebruiken naast clopidogrel ook acetylsalicylzuur. Sinds 2000 is het aantal patiënten dat het middel 1 maand of minder gebruikt zeer licht toegenomen. Er zijn echter erg veel patiënten bijgekomen die het middel een half jaar of meer gebruiken. Van de patiënten die in 2005 met hun therapie begonnen, gebruikte bijna 60 % het middel langer dan een half jaar. De patiënten die in de tweede helft van 2006 begonnen zijn met hun clopidogrel therapie kunnen op het moment van schrijven per definitie niet langer gebruikt hebben dan een half jaar. Daarom ontbreken deze categorieën in de grafiek.

Duur van de behandeling met clopidogrel bij patiënten die daarnaast acetylsalicylzuur gebruiken

Sinds 2000 is het aandeel patiënten, dat het middel 1 maand of minder gebruikt, scherp gedaald van meer dan 60% tot iets meer dan 10% na 2002.

 

Aantal voorschriften clopidogrel per kwartaal

In de periode 2000 tot 2004 steeg het aantal voorschriften clopidogrel zeer sterk. In 2006 bleef die stijging beperkt tot 11,6 % ten opzichte van 2005.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top