Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Heropname pil kost € 80 miljoen

Heropname pil kost € 80 miljoen

5 april 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 14

Heropname van de sinds 2004 uit het wettelijk verzekerd pakket verwijderde anticonceptiepil voor vrouwen van 21 jaar en ouder kost € 80 miljoen. In 2006 waren er grote prijsveranderingen voor de belangrijkste soorten anticonceptiepil. Het gebruik van de pil is nog steeds iets lager dan toen het middel nog in het pakket zat.

Sinds januari 2004 moeten vrouwen van 21 jaar en ouder de anticonceptiepil zelf betalen. Het kabinet wil de situatie terugdraaien en de pil weer volledig in de basisverzekering opnemen. Veel zorgverzekeraars vergoeden de pil op dit moment via een aanvullende verzekering.Het terugdraaien van de maatregel zal een verschuiving in de uitgaven van ongeveer € 80 miljoen per jaar met zich meebrengen. De kosten van de basisverzekering kunnen daarmee met ongeveer €6 per jaar stijgen en de kosten van de aanvullende verzekering met iets meer dan dat bedrag dalen. De maatregel is niet ingegeven door een stijgend aantal abortussen. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg waren er in 2005 28.738 abortussen bij vrouwen die in Nederland wonen, een daling van 1,2% ten opzichte van 2004.

Marktwerking

In 2004 en 2005 veranderde de markt voor de orale anticonceptiepil nauwelijks. De destijds meest verstrekte anticonceptiepil was Microgynon 30 en dat was ook de goedkoopste. Het veel duurdere tweelingzusje Stediril 30 had een aandeel van ongeveer 5% binnen de meest gebruikte pilsoort: ethinylestradiol/levonorgestrel 30/150ug. In januari 2006 kwam een nieuwe pil met dezelfde samenstelling in de handel, Rigevidon. Dat heeft de prijsverhoudingen drastisch veranderd. Rigevidon en Stediril 30 lijken op prijs te concurreren; Microgynon 30 doet daar niet aan mee, de fabrikant heeft de prijzen zelfs drastisch verhoogd. Op dit moment is de meest verstrekte anticonceptiepil nog steeds Microgynon 30, maar dat is nu de duurste van de drie. Heel langzaam verliest Microgynon 30 dan ook marktaandeel. Eind 2006 had het nog een marktaandeel van 65% tegen 14% voor Stediril 30 en 21% voor Rigevidon. Het is maar zeer de vraag of de prijsdaling van Stediril 30 en Rigevidon zich voort zal zetten zodra de anticonceptiepil in de basisverzekering terecht komt.

Hoeveelheid per recept

Sinds oktober 2003 mag een apotheek de pil voor een heel jaar verstrekken. Vrouwen maken maar beperkt gebruik van deze regeling. Het gemiddeld aantal dagen waarvoor bovengenoemde pillen worden verstrekt, is sinds oktober 2003 gestegen van 156 naar 169 in het laatste kwartaal van 2006.

Gebruik

Uitgedrukt in aantal dagen waarvoor een apotheek hormonale anticonceptiva verstrekt, is het totale gebruik in 2004 ten opzichte van 2003 met iets meer dan 9% gedaald. In 2005 en 2006 was er telkens een lichte stijging van 3% resp. 0.6%. Desondanks is het gebruik nog niet terug op het niveau van voordat de pakketingreep is gedaan. Het is mogelijk dat vrouwen die om die reden gestopt zijn, straks de pil weer gaan gebruiken. Onder andere die vraag en de onduidelijke afloop van de prijzenslag tussen de drie hierboven genoemde pillen maken het moeilijk te voorspellen of de kosten van het opnieuw opnemen in het pakket daadwerkelijk tot € 80 miljoen beperkt zullen blijven.

Figuur 1: Uitgaven aan hormonale anticonceptiva

De uitgaven aan hormonale anticonceptiva die de basisverzekering niet vergoed, bedragen in 2006 bijna € 80 miljoen (inclusief uitgaven via apotheekhoudende huisartsen en BTW).

 

Figuur 2: Kosten per pil

Stediril 30 en Rigevidon zijn in een prijzenslag verwikkeld, terwijl Microgynon 30 sinds 2006 prijsverhogingen doorvoert.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top