Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Farmacie in trek bij studenten

Farmacie in trek bij studenten

19 april 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 16

De farmaceutische opleidingen kenden in 2006 wederom een recordaantal studenten. Evenals in 2005 piekte het aantal eerstejaarsstudenten met 448 personen. Het aantal afgestudeerde apothekers, 141 personen, is vanwege de matige interesse in de studie in de jaren 1999-2001 verder teruggelopen.

Sinds 2002 mag de studie farmacie zich verheugen in een alsmaar stijgende belangstelling. Het afgelopen jaar telden de farmaceutische opleidingen in Utrecht en Groningen 391 eerstejaarsstudenten. Daarnaast schreven 57 studenten zich als eerstejaars in aan de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Leiden. Hiermee blijft het totaal aantal eerstejaarsstudenten farmacie met 448 personen op vrijwel hetzelfde hoge niveau van 2005, toen zich 443 studenten aanmeldden. De periode 1999 - 2001 vormde een absoluut dieptepunt voor de studie farmacie met het laagste aantal eerstejaars farmaciestudenten sinds jaren. Deze dip viel samen met het verruimen van de numerus fixus voor de studie geneeskunde in die periode.

Groei in Groningen

Op basis van opgaaf van de universiteiten stonden aan het begin van dit jaar 1.925 studenten aan de drie farmaceutische opleidingen in Nederland ingeschreven. Hiermee is de omvang van studentenpopulatie farmacie nagenoeg gelijk gebleven aan die in 2005. Hoewel de studentenpopulatie als geheel niet is veranderd, hebben zich wel verschillen voorgedaan in aantal ingeschrevenen aan de drie farmaceutische opleidingen. Zo heeft de sterke groei van het aantal eerstejaarsstudenten in 2006 vooral plaatsgevonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het aantal eerstejaars verdubbelde bijna van 102 naar 183 personen en het totaal aantal studenten farmacie in het noorden steeg van 503 naar 648 (+29%). De Universiteit Utrecht laat daarentegen een heel ander beeld zien: waar de studentenpopulatie farmacie in 2005 met 40% nog explosief is gestegen, is deze in 2006 weer geslonken van 1.278 tot 1.089 personen (-15%). Het aantal ingeschreven eerstejaarsstudenten aan de Utrechtse opleiding lag met 208 personen bijna eenderde lager dan in 2005.

Ook het aantal studenten dat de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen in Leiden volgt, is sterk gegroeid. In totaal volgen 188 personen deze studie, ruim 20% meer dan in 2005. Overigens leidt deze opleiding niet op tot apotheker, maar tot geneesmiddelenonderzoeker.

Vrouwenstudie

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) constateert dat dames al sinds enkele jaren in de meerderheid zijn bij de studie farmacie. In 2006 was 59% van de studenten een vrouw. Deze verhouding geldt voor alledrie de opleidingsplaatsen. De overhand van de vrouwen zal vooralsnog blijven bestaan: van de 448 eerstejaarsstudenten farmacie is 62% van het vrouwelijke geslacht.

In- en uitstroom

In 2006 studeerden 141 personen af als apotheker aan de faculteiten in Utrecht en Groningen. Het aantal afgestudeerden loopt hiermee verder terug. De dalende trend is ingezet in 2005, toen er 173 nieuwe apothekers van de opleidingen af kwamen. Velen van de recent afgestudeerde apothekers zijn hun studie in 2000 begonnen, een jaar waarin de animo voor de farmacieopleiding zich op een dieptepunt bevond, zoals blijkt uit de dalende aantallen eerstejaarsstudenten. Vanwege de beperkte populariteit van de studie in de periode 1999-2001 is te verwachten dat de instroom op de arbeidsmarkt ook het komend jaar nog laag blijft en daarna zal aantrekken. Van de afgestudeerde apothekers kiezen ongeveer 98 personen (70%) voor de openbare farmacie. De toename van het aantal werkzame apothekers in de openbare farmacie is het afgelopen jaar uitgekomen op 36 apothekers. Dit betekent dat in 2006 zo’n 62 openbare apothekers het actieve vak verlieten. Gezien de totale apothekerspopulatie zou een uitstroom van ongeveer 100 personen per jaar te verwachten zijn.

Figuur 1: Aantal eerstejaarsstudenten farmacie

*Inclusief Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Na een forse dip in de periode 1999-2001 is het aantal eerstejaarsstudenten farmacie alleen maar toegenomen. De belangstelling voor studie farmacie heeft in de afgelopen 2 jaren een hoogtepunt bereikt.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top