Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Zorgrecords in de apotheek

Zorgrecords in de apotheek

3 mei 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 18

In 2006 hebben Nederlandse apothekers 3 miljoen zorgrecords geregistreerd. Bijna één derde daarvan betrof zorgrecords over eerste uitgifte informatie. In een kwart van de gevallen worden zorgrecords gebruikt om het logistieke proces te ondersteunen.

Het gestructureerd vastleggen van zorginhoudelijke gegevens wordt steeds belangrijker binnen de farmacie. In de afgelopen jaren is de programmatuur in de apotheekinformatiesystemen grondig aangepast om apothekers daarbij steeds beter ondersteuning te bieden. Dit is in de eerste plaats van belang voor de patiënt die zijn zorg aan de apotheker toevertrouwt. Nog dit jaar zullen die zorginhoudelijke gegevens ook op landelijk niveau door de SFK worden verzameld, met als doel om de apothekers spiegelinformatie inclusief referentiecijfers terug te geven en om op landelijk niveau over representatieve cijfers over de farmaceutische zorg in Nederlands te beschikken.

Ook nu al zorggegevens

De SFK beschikt ook momenteel al over door apothekers vastgelegde farmaceutische zorggegevens. Daarvoor kunnen de in de G-Standaard opgenomen zorgrecords worden gebruikt. Net als een verstrekt geneesmiddel worden deze aan de historie van een patiënt in het apotheekinformatiesysteem (AIS) toegevoegd. Bij het aanleveren van de geneesmiddelgegevens aan de SFK komen de zorgrecords mee. Deze gegevens kunnen om meerdere redenen niet als representatief voor de Nederlandse farmacie worden beschouwd. De voornaamste reden is dat er voor het vastleggen van farmaceutische zorg in het AIS andere goede mogelijkheden bestaan. Om een kijkje in de keuken te geven heeft de SFK over het afgelopen jaar onderzocht in welke mate Nederlandse apothekers gebruik maken van die zorgrecords, die volgens de huidige planning nog tot medio 2008 inde G-Standaard blijven.

1300 apotheken

In 2006 heeft de SFK van ongeveer 1.300 apotheken zorgrecords ontvangen. In totaal ging het daarbij om 3 miljoen records, dus ca. 2.300 per apotheek. Veruit de meeste van die zorgrecords, 31%, hebben betrekking op eerste uitgifte informatie. In 2006 hebben de apothekers ruim 200 verschillende zorgrecords gebruikt om eerste uitgifte per soort geneesmiddel vast te leggen, maar toch wordt de eerste uitgifte in ruim 60% van de gevallen niet nader gespecificeerd vastgelegd.

Verder worden de zorgrecords “afhandeling interactie” (3,9%) en “dosering gewijzigd” (2,2%) veel gebruikt. De zorgrecords “arts gebeld” en “afhandeling niet gespecificeerd” zijn samen goed voor ruim 6,7%. Deze laatste twee zijn binnen de context van een patiëntendossier in de apotheek voldoende informatief, maar het moge duidelijk zijn dat ze dat niet zijn voor gegevensverzamelingen buiten de apotheek.

530 zorgrecords

In totaal zijn door alle apotheken gezamenlijk ruim 530 verschillende zorgrecords gebruikt. Per apotheek zijn gemiddeld 23 verschillende zorgrecords vastgelegd, variërend van 260 per apotheek tot apotheken die maar enkele zorgrecords gebruikten. Bij de laatste groep van zo’n 250 apotheken zal het merendeel van de registraties waarschijnlijk moeten worden gekenmerkt als een testregistratie. Het is ook niet ongebruikelijk om voor een specifieke activiteit of binnen een specifiek (regionaal) project één of enkele zorgrecords te gebruiken om metingen te verrichten. Zo is er één apotheek die slechts één zorgrecord (medicatie via transferpunt ziekenhuis) gebruikte, maar deze kwam wel ruim 200 keer voor.

Zorgrecords worden niet alleen gebruikt om farmaceutische zorg vast te leggen maar ook om het logistieke proces te ondersteunen. Zo heeft 24% van de zorgrecords betrekking op het bezorgen van geneesmiddelen.

Tabel 1: Overzicht van overige vaak geregistreerde zorgrecords in 2006 (x1000)

Zorgrecord aantal Zorgrecord aantal
Tweede uitgifte65Afhandeling dubbelmedicatie29
Geneesmiddel niet verstrekt62Naaldencontainer verstrekt28
Inhalatie-instructie gegeven61Geneesmiddel paspoort27
Medicatie-overzicht56Afhandeling contra-indicatie25
Afstemming zorg apotheek /arts/ziekenhuis56Machtiging aanvragen22
Doseerdoos vullen44Voorlichting algemeen22
Kinderwens voorlichting31Welkomst/infopakket17
Herhalingsrecept zonder nieuw voorschrift31Recept gewijzigd: substantie16

Uit de tabel blijkt de veelzijdigheid van de in de apotheek gebruikte zorgrecords.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top