Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Nederlander besteedt 6% meer aan geneesmiddelen

Nederlander besteedt 6% meer aan geneesmiddelen

18 mei 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 20

In 2006 is de omzet aan farmaceutische hulp van de gemiddelde openbare apotheek met € 83.000 gestegen tot € 2.384.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door een hogere geneesmiddelenconsumptie en door een toename van het aandeel dure geneesmiddelen. Per Nederlander is € 286 besteed aan geneesmiddelen in het basispakket.

De gemiddelde apotheek verwerkte 76.000 voorschriften in 2006, 0,4% meer dan het jaar daarvoor. Hoewel landelijk gezien het aantal verstrekkingen met 3% is gestegen tot 137 miljoen, heeft de groei van het aantal apothekenvestigingen in ons land ervoor gezorgd dat de voorschriftenstijging per apotheek beperkt is gebleven. De sterke toename van het aantal apotheken heeft er ook toe geleid dat de gemiddelde patiëntenpopulatie van een openbare apotheek de afgelopen jaren is afgenomen van 9.000 in 2002 tot 8.300 personen in 2006.

Oorzaken omzettoename

De omzettoename in 2006 is hoofdzakelijk terug te voeren op twee factoren: de groei van het aantal huisartsenvoorschriften en de groei van het aandeel dure geneesmiddelen. Zoals de SFK al eerder rapporteerde, liet de huisartsenreceptuur in 2006 de sterkste groei sinds jaren zien. Het aantal WMG(v/h WTG)-voorschriften van deze groep voorschrijvers was het afgelopen jaar 6,9% hoger dan in 2005.

Het aandeel dure geneesmiddelen binnen de totale uitgaven aan farmaceutische hulp blijft sterk stijgen: van 8,8% in 2003 tot 13,7% in 2006. Tot de dure geneesmiddelen worden de geneesmiddelen gerekend waarvan de kosten per voorschrift meer dan € 500,- bedragen.

Minder Buiten-WMG door overheveling verbandmiddelen

Het aantal voorschriften Buiten-WMG middelen dat een doorsnee apotheek heeft verwerkt, is in het afgelopen jaar sterk gedaald. De reden daarvoor is dat sinds januari 2006 de verbandmiddelen geen onderdeel meer uitmaken van de farmaceutische hulp, maar tot de medische hulpmiddelen worden gerekend. Waar een apotheek in 2005 nog 5.600 keer een Buiten-WMG middel afleverde, was dat mede om die reden in 2006 nog maar 3.600 keer. De omzet per apotheek aan deze middelen daalde zelf sterker. Met € 43.000 bedroeg die de helft van een jaar eerder.

Gelijkblijvende vergoeding per apotheek

Van de totale omzet van € 2.384.000 aan farmaceutische hulp is € 456.000 (19%) bestemd als vergoeding voor de apotheek. Dit is onveranderd ten opzichte van 2005. Hoewel de voorschriftengroei heeft geleid tot meer opbrengsten aan receptregelvergoeding (+3,4%), is dit gecompenseerd door de genoemde overheveling van de verbandmiddelen naar de hulpmiddelen. De apotheker zag daarmee in de categorie Buiten-WMG geneesmiddelen de helft van zijn inkomsten weggevallen. De omzet en inkomsten aan niet-farmaceutische hulp, waaronder hulpmiddelen, zullen door deze maatregel zijn gestegen.

Nederlanders slikken meer

Een gemiddelde Nederlander consumeerde het afgelopen jaar voor € 286 aan geneesmiddelen die in het basispakket vallen. Dit is € 16 meer (+6%) per persoon dan in 2005. De extra uitgaven zijn volledig toe te schrijven aan het gebruik van receptplichtige geneesmiddelen. Per hoofd is € 22 meer aan WMG-middelen besteed, terwijl de uitgaven aan Buiten-WMG middelen € 6 lager lagen. Het aantal WMG-voorschriften per persoon ligt met 8,7 voorschriften in 2006 5,8% hoger dan in 2005..

Tabel 1: Kerncijfers farmaceutische hulp in 2006

Nederland Per gemiddelde apotheek Gemiddeld per persoon
Omzet farmaceutische hulp€ 4.302 miljoen€ 2.384.000€ 286
Waarvan GVS-bijdragen€ 23 miljoen€ 13.000€ 2
Geneesmiddelenkosten€ 3.479 miljoen€ 1.928.000€ 231
WMG€ 3.401 miljoen€ 1.885.000€ 226
Buiten-WMG€ 78 miljoen€ 43.000€ 5
Apotheekvergoeding€ 823 miljoen€ 456.000€ 55
Receptregelvergoeding€ 797 miljoen€ 442.000€ 53
Marge Buiten-WMG€ 26 miljoen€ 14.000€ 2
Voorschriften137 miljoen76.0009,12
WMG131 miljoen72.4008,69
Buiten-WMG6 miljoen3.6000,43
Patiënten15 miljoen8.300

Geneesmiddelenkosten en apotheekvergoeding vormen samen de omzet farmaceutische hulp.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top