Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Prijzen blijven dalen

Prijzen blijven dalen

1 juni 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 22

Onder druk van een actief prijsbeleid zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen vanaf 1996 met bijna 34 procent gedaald. De Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) en het Convenant hebben hieraan de grootste bijdrage geleverd.

Verplichte en vrijwillige prijsverlagingen

Jaarlijks stelt de overheid tweemaal de maximumprijzen voor receptgeneesmiddelen vast, meestal per 1 maart en 1 oktober. De WGP verplicht de leveranciers om hun geneesmiddelen niet boven het gemiddelde niveau van dat in vier ons omringende landen, België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië te prijzen. Onder invloed van de lagere maximumprijzen daalde het prijspeil in oktober 2006 en in april 2007 met bijna 1 procent. Ook spelen vrijwillige prijsverlagingen in het kader van het geneesmiddelenconvenant een belangrijke rol bij de prijsverlagingen in de afgelopen jaren. Zowel generieke geneesmiddelen als specialités zijn onder invloed van dit convenant in prijs gedaald en zijn de afgesproken besparingen op de geneesmiddelenuitgaven gehaald. Vanaf de start van het convenant is het prijspeil onder invloed van de WGP en het convenant met 10 procent gedaald (figuur).

Onderschatting effect generieke introducties

De SFK bepaalt de ontwikkeling van het prijspeil door maandelijks op artikelniveau de kosten van de in totaal verstrekte hoeveelheid geneesmiddelen te vergelijken met de kosten van dezelfde hoeveelheid tegen de prijzen van de volgende maand. Hierdoor hebben kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen in de samenstelling van het geneesmiddelenpakket geen effect op het prijspeil. In het eerste kwartaal van 2007 is dit prijspeil in vergelijking met een jaar eerder met 3 procent gedaald. De hoogste bijdrage aan deze daling komt vooral van producten waarvan prijsmutaties onder invloed van de WGP tot stand zijn gekomen. Doordat het prijspeil maandelijks achteraf op het artikelniveau wordt bepaald in plaats van op een meer generiek produktniveau, treedt daarin een onderschatting op van de bijdrage van generieke introducties. Om het kostenbesparende effect van generieke introducties te bepalen hebben we daarom ook een vergelijking van de kostenontwikkeling gemaakt op basis van de kosten per DDD (standaarddagdosering) binnen producten met dezelfde werkzame stof, toedieningsvorm en sterkte.

Grootste bijdrage kostenbesparing

Als we de geneesmiddelen die apothekers in het eerste kwartaal van 2007 afleverden waarderen tegen de gemiddelde prijzen van het eerste kwartaal 2006, zien we dat – naast de WGP – nieuwe generieke introducties ook een belangrijke bijdrage leveren aan een lager prijspeil van geneesmiddelen. Paroxetine voert de top 10 aan van geneesmiddelen met de grootste bijdrage aan de verlaging van de geneesmiddelenkosten (tabel). Dit was vooral het gevolg van een aanpassing van de WGP in april 2006. De introductie van generiek sumatriptan tabletten in april 2006 had een net iets lager aandeel in de verlaging. De geneesmiddelen in de top 10 zijn verantwoordelijk voor twee derde deel van de totale kostendaling.

Tabel 1: Top 10 van geneesmiddelen met de grootste bijdragen aan kostendaling in het eerste kwartaal van 2007 ten opzichte van het eerste kwartaal 2006 (volume = eerste kwartaal 2007)

Werkzame stof ATC Generieke introductie in 2006-2007 Bijdrage aan totale kostendaling Gewogen prijsmutatie 2007 kw1 vs. 2006 kw1
1ParoxetineN06AB05Nee12%-15%
2SumatriptanN02CC01Ja11%-16%
3TamsulosineG04CA02Ja8%-18%
4MirtazepineN06AX11Ja7%-34%
5PeriodoprilC09AA04Ja7%-13%
6AlfuzosineG04CA01Ja5%-23%
7EsomeprazolA02BC05Nee5%-4%
8AlendroninezuurM05BA04Nee5%-8%
9AmlodipineC08CA01Nee4%-8%
10LisinoprilC09AA03Nee4%-17%

Vooral onder invloed van de Wet Geneesmiddelenprijzen en de prijsverlagingen bij nieuwe generieke introducties nam het prijsniveau van receptgeneesmiddelen af.

 

Figuur 1: Ontwikkeling prijsniveau receptgeneesmiddelen (januari 1996 = 100)

Onder druk van een actief prijsbeleid zijn de prijzen van receptgeneesmiddelen vanaf 2006 met bijna 34 procent gedaald

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top