Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Jonge apotheker krijgt minder

Jonge apotheker krijgt minder

29 juni 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 26

In 2006 hebben de openbare apotheken ruim 6 miljoen keer een geneesmiddel verstrekt bij astma en COPD voor € 334 miljoen. Bijna de helft van de omzet komt voor rekening van de combinatiepreparaten van ontstekingsremmers met luchtwegverwijders.

De secundaire arbeidsvoorwaarden van jonge apothekers zijn sinds 2004 minder goed geworden. Toch zijn jonge apothekers behoorlijk tevreden over hun functie en arbeidsvoorwaarden.

Enquete

In mei 2007 heeft de VJA een enquête gehouden onder haar 550 leden. De SFK heeft de resultaten van dit onderzoek bewerkt en geanalyseerd. Van alle VJA-leden hebben 171 personen (31% van de totale populatie) de vragenlijst geretourneerd. Zoals de naam van de vereniging al doet vermoeden, gaat het hier om apothekers die nog niet zo lang werkzaam zijn. 65% van de respondenten geeft aan minder dan 5 jaar apotheker te zijn.

Beoordelingssysteem nog niet algemeen

De commissie arbeidsvoorwaarden loondienst apothekers (COALA) heeft een beoordelingssysteem voor Apothekers in Loondienst opgesteld dat sinds 1 januari 2005 beschikbaar is. Een werkgever kan in overleg met de werknemer kiezen voor het invoeren van een beoordelingssysteem. Op dit moment geeft 1 op de 6 jonge apothekers aan dat de beoordeling plaats vindt volgens het beoordelingssysteem Apothekers in Loondienst. Volgens de arbeidsmarktmonitor Apotheekbranche van de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA) houdt overigens een veel groter deel van de apotheken (45%) beoordelingsgesprekken met het personeel. 71% van de jonge apothekers krijgt nog jaarlijks automatisch een verhoging van 5%. Het aandeel jonge apothekers waarbij het salaris volgens de KNMP-richtlijn is vastgesteld is vanaf 2001 ongeveer constant 65%. De rest krijgt meer dan de KNMP-richtlijn, een enkeling krijgt minder.

Secundaire arbeidsvoorwaarden minder

In vergelijking met 2004 valt op dat een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden die frequent voorkwamen nu veel minder vaak toegepast worden. Het meest in het oog springt de daling van de vergoeding van het registratie curriculum. Deze registratievergoedingen waren boven de KNMP-richtlijn. In 2007 worden de registratiekosten volgens de richtlijn gelijkelijk verdeeld. De stelselherziening bij de ziektekostenverzekeringen heeft een tegemoetkoming in de ziektekosten veel minder gebruikelijk gemaakt. Toch krijgt nog 1 op de 5 jonge apothekers een vergoeding in de ziektekosten van de werkgever. Noemenswaard is verder nog dat het betrekken van genees- en hulpmiddelen uit de apotheek tegen inkoopprijs langzaam minder gebruikelijk wordt. Tenslotte komt ook de vergoeding voor het draaien van diensten langzaam maar zeker in de knel. In 2001 kreeg 48% daarvoor nog een vergoeding in een of andere vorm. Dat is in 2007 gedaald tot 29%.

Toch tevreden

Sinds 2007 is de tevredenheid met de huidige functie stabiel op een 7.7 (schaal 1-10) gebleven. De tevredenheid met de arbeidsvoorwaarden is echter iets gedaald van gemiddeld een 7.5 naar een 7.2. Desalniettemin kunnen we stellen dat de jonge apotheker tevreden is met wat hij doet en hoe hij daarvoor beloond wordt.

 

Tabel 1: Prevalentie secundaire arbeidsvoorwaarden onder jonge apothekers (procenten)

2001 2004 2007
Vergoeding nascholing en cursussen899394
Betrekken van genees- en hulpmiddelen uit de apotheek tegen inkoopprijs878369
Vergoeding registratiecurriculum709354
Vergoeding WGA-gat verzekering (WAO hiatenverzekering)525236
Vergoeding voor het draaien van diensten483529
Reiskostenvergoeding hoger dan op basis van 2e klasse OV182524
Tegemoetkoming in de ziektekosten446219
Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang101619
Verhuiskostenvergoeding231516
Pensioenpremie vergoeding voor meer dan 2/3e deel213116
13e maand181016
Vergoeding WGA excedent verzekering14
Mogelijkheid tot overname van de apotheek of medeparticipatie17712
Winstdeling618
Lease auto1057
Goedkope prive huisvesting431

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top