Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Minder millionsellers

Minder millionsellers

17 augustus 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 33

In 2006 namen de recent ontwikkelde geneesmiddelen 0,4% van de totale geneesmiddelenkosten voor hun rekening. Dit percentage is het laagste van de afgelopen 10 jaar. De meest succesvolle introducties van de afgelopen drie jaar hebben aanzienlijk lagere omzet dan de hoogste nieuwkomers van de jaren daarvoor.

Nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen leggen een steeds minder sterk beslag op het zorgbudget. Eind jaren negentig namen de nieuwkomers in hun eerste volledige kalenderjaar na introductie nog zo'n 3% van de totale geneesmiddelenkosten voor hun rekening. Na de millenniumwisseling kwam het kostenaandeel van nieuwe middelen niet meer boven de 2 procent uit. In 2006 bedroeg het kostenaandeel van de in 2005 geïntroduceerde geneesmiddelen 0,4% en was daarmee het laagste van de afgelopen 10 jaar.

Succesvolle introducties

Van de geneesmiddelen die in 2004 op de markt zijn gekomen, haalden er 11 een omzet van € 1 miljoen of meer in het eerste volledige kalenderjaar. De meest succesvolle introductie van 2004 was pregabaline (Lycria®). Pregabaline wordt onder meer ingezet bij epilepsie en haalde in het eerste volle kalenderjaar een omzet van € 12,3 miljoen. Het jaar 2005 was beduidend minder succesvol. Toen schaarden zich slechts vier nieuwe geneesmiddelen tot de millionsellers. De meest succesvolle introductie van 2005 was het combinatiepreparaat emtricitabine met tenofovirdisoproxil (Truvada®). Dit HIV-middel haalde in het eerste volle kalenderjaar na introductie een omzet van € 7,1 miljoen. Naar verwachting zullen ook vier in 2006 geïntroduceerde geneesmiddelen de omzetgrens van € 1 miljoen halen. Voor sunitinib zal dat zeker zo zijn. Sunitinib (Sutent®) hoort samen met sorafenib (Nexavar®) tot de multikinaseremmers. Deze middelen worden ingezet bij de behandeling van het niercelcarcinoom. In de eerste helft van 2007 kwamen de geneesmiddelenkosten van sunitinib met 3,7 miljoen al ruimschoots boven het miljoen uit. De meest succesvolle introducties van de afgelopen drie jaar waren beduidend minder succesvol dan die van de daaraan voorafgaande jaren. Adalimumab (Humira®), rosuvastatine (Crestor®), tiotropium (Spiriva®) en salmeterol met fluticason (Seretide®) zijn voorbeelden van introducties die in hun eerste volledige kalenderjaar een omzet van rond de € 25 miljoen haalden. Dit is twee tot drie keer zoveel als de middelen die vanaf 2004 op de markt zijn gekomen. Voor de farmaceutische industrie is het van groot belang om zo nu en dan een succesvolle nieuwkomer op de markt te brengen.

Hoge kostprijs

Het ontwikkelen van een geneesmiddel is een kostbare aangelegenheid. Nieuwe geneesmiddelen hebben daarom doorgaans een hoge kostprijs. De kostprijs van geneesmiddelen die vanaf 2004 zijn geïntroduceerd, is met gemiddeld € 82 per voorgeschreven middel ongeveer drie keer zo hoog als de gemiddelde prijs voor de totale groep receptgeneesmiddelen. Desalniettemin kan worden opgemerkt dat nieuwe geneesmiddelentherapieën elders in de gezondheidszorg tot kostenbesparingen kunnen leiden.

Tabel 1: Meest succesvolle nieuw geïntroduceerde geneesmiddelen per jaar

Introductiejaar Stofnaam Merknaam Toepassing Omzet in eerste kalenderjaar na introductie (in miljoen €)
2006sunitinibSutent®bij nierkanker3,7*
2005emtricitabine/tenofovirdisoproxilTruvada®bij HIV7,1
2004PregabalineLycria®bij epilepsie12,3
2003adalimumabHumira®bij reuma22,5
2002rosuvastatineCrestor®cholesterolverlager25,6
2001tiotropiumSpiriva®Bij astma/COPD24,6
2000esomeprazolNexiummaagmiddel14,5
1999salmeterol/fluticasonSeretide®bij astma/COPD23,1
1998lamivudine/zidovudineCombivir®bij HIV9,8
1997atorvastatineLipitor®cholesterolverlager28,4

De meest succesvolle introducties van de afgelopen drie jaar haalden in hun eerste volledige kalenderjaar een omzet die zo'n twee tot drie keer zo laag is als de hoogste nieuwkomers in de daaraan voorafgaande jaren.

* op basis van de eerste helft van 2007

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top