Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Nederland nog steeds bescheiden

Nederland nog steeds bescheiden

13 september 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 37

In 2005 besteedde de Nederlander gemiddeld € 299 aan geneesmiddelen. Ten opzichte van andere West-Europese landen neemt Nederland een bescheiden positie in. Dit is sinds jaren een vertrouwd beeld. Ongeveer 10% van de totale zorguitgaven in Nederland komt op het conto van geneesmiddelen. Ook hier behoort Nederland tot de staartgroep in West-Europa.

De uitgaven aan geneesmiddelen per hoofd van de bevolking liggen in de ons omringende landen 20 tot 65% hoger dan in Nederland. De gemiddelde Nederlander besteedde in 2005 gemiddeld € 299 aan geneesmiddelen. In België was dit € 363, in Duitsland € 424 en in Frankrijk € 501.In vergelijking met hekkensluiter Denemarken liggen de uitgaven per hoofd van de bevolking in ons land ruim 25% hoger. De landen Ierland en Groot-Brittannië staan ook lager dan Nederland vermeld, maar hierbij past de kanttekening dat de vermelde bedragen bij deze landen betrekking hebben op 2004 in plaats van 2005.

Aandeel in kosten gezondheidszorg

Als we kijken naar het aandeel van uitgaven aan farmaceutische hulp binnen de totale kosten van de gezondheidszorg, neemt Nederland wederom een bescheiden positie in temidden van de West-Europese landen. In 2005 had 9,9% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland betrekking op uitgaven aan farmaceutische hulp. Nederland bevindt zich hiermee in de Europese staartgroep.

Minder vergrijsd en meer generiek

De verschillen in geneesmiddelenconsumptie zijn voor een beperkt deel terug te voeren op de mate van vergrijzing van de bevolking in de diverse landen. In Nederland is 14,0% van de bevolking 65 jaar en ouder. In België en Duitsland ligt het aandeel 65-plussers met 17,1% respectievelijk 18,6% een stuk hoger. In Frankrijk is 16,4% van de totale bevolking 65 jaar of ouder. Het gemiddelde voor de Europese Unie bedraagt 17,0%. Een andere reden voor de relatief lagere geneesmiddelenuitgaven in Nederland is dat er in vergelijking met de meeste Europese landen veel generieke geneesmiddelen worden gebruikt. De Nederlandse apotheken leveren inmiddels in 54% van de gevallen een generiek geneesmiddel af. Dit is vergelijkbaar met landen als Duitsland en Groot-Brittannië. In landen als België, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland ligt dit aandeel binnen de range van 10 tot 20%. De belangrijkste verklaring voor de relatief lage geneesmiddelenuitgaven in ons land is een terughoudend voorschrijfbeleid en slikgedrag. Gezien de relatief sterke groei van het aantal voorschriften in 2006 en 2007 schuift Nederland waarschijnlijk wel langzaam naar het Europees gemiddelde toe.

Figuur 1: Geneesmiddelenuitgaven via de apotheek per hoofd van de bevolking, 2005

Ten opzichte van andere West-Europese landen neemt Nederland een bescheiden positie in. Alleen in Denemarken liggen de geneesmiddelenuitgaven per hoofd van de bevolking aanzienlijk lager.

 

Figuur 2: Uitgaven farmaceutische hulp als aandeel in de uitgaven aan gezondheidszorg, 2005

Ongeveer 10% van de totale zorguitgaven in Nederland komt op het conto van geneesmiddelen. Nederland behoort hiermee tot de staartgroep in West-Europa.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top