Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Generieke pil verkoopt beter

Generieke pil verkoopt beter

5 oktober 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 40

Vervanging van anticonceptiepil Rigevidon door een generieke variant doet de omzet binnen 3 maanden met meer dan de helft stijgen. Het marktaandeel blijft enigszins achter bij andere generieke introducties, toch lijkt deze introductie voor de leverancier succesvol.

Vanaf juni van dit jaar brengt leverancier Apothecon de generieke anticonceptiepil ethinylestradiol 0,03 mg / levonorgestrel 0,15 mg in de handel ter vervanging van het specialité Rigevidon, dat zelf nog pas relatief kort op de markt was. Rigevidon, dat dezelfde samenstelling heeft als de sinds 1974 in de handel zijnde merken Microgynon 30 en Stediril 30, is begin 2006 geïntroduceerd. De SFK berichtte in het Pharmaceutisch Weekblad 45 van 2006 over de prijzenslag die de introductie van Rigevidon ontketende.

Marktaandeel gestegen

De omzetting van Rigevidon in een “echt” generieke variant, dat wil zeggen met een naam waaruit de samenstelling blijkt, legt de leverancier geen windeieren. Binnen drie maanden na de introductie kent het middel al een marktaandeel van ruim 31%. Dat is ruim de helft meer dan het marktaandeel van Rigevidon in het eerste kwartaal van 2007. De SFK baseert zich hierbij op voorlopige cijfers over augustus 2007. Het lijkt erop dat louter de generieke naam voor dit resultaat verantwoordelijk is, want beide producten zijn gelijk geprijsd. Ze kosten de consument of de (aanvullende) zorgverzekering evenveel, namelijk € 3,81 per 63 stuks. Dit is bijna € 1,50 goedkoper dan Microgynon 30., maar 17 eurocent duurder dan Stediril 30. Deze prijzen zijn exclusief BTW en de receptregelvergoeding voor de werkzaamheden in de apotheek (prijspeil september 2007).

Succesvolle introductie

De SFK meet het succes van een generieke introductie aan de hand van het marktaandeel van het generiek product. In de lijst van succesvolste introducties van de afgelopen tweeënhalf jaar staat deze anticonceptiepil op plaats 12. Hoewel het aan de vroege kant lijkt om 3 maanden na introductie al een conclusie te trekken over het succes ervan, blijkt uit cijfers van de SFK (zie tabel) dat de slag meestal in de eerste maanden wordt geslagen. In de top-10 zijn de percentages marktaandeel op ATC5-niveau van recent geïntroduceerde generieke middelen weergegeven geteld vanaf het moment dat de eerste omzetcijfers door de SFK zijn ontvangen. Hoewel de introductie van de eerste generieke pil achterblijft bij het gemiddelde is er tegelijkertijd sprake van succes. De markt voor anticonceptiepillen wordt gekenmerkt door merkentrouw van de gebruiksters. Apothecon heeft aangetoond dat generiek beter verkoopt dan een nieuw merk.

Patent na patent

Voor het achterblijven van de ontwikkeling in het generieke marktaandeel is niet altijd een verklaring. Voor tamsulozine is er wel een duidelijke aanwijzing. De fabrikant wijzigde vlak voor het aflopen van het patent de farmaceutische vorm van Omnic van een capsule met gereguleerde afgifte in een OCAS-tablet, hetgeen een nieuw patent opleverde. OCAS staat voor Orally Controlled Absorption System. Producenten van generieke preparaten konden alleen de capsulevorm op de markt brengen, Dat de generieke producten niet meer gelijk waren aan het merkpreparaat maakt het waarschijnlijk dat het marktaandeel achterbleef.

 

Tabel 1: Top 10 marktaandeel recent geïntroduceerde generieke middelen.

Werkzame stof

(ATC5-code)

Merknaam Toepassing Na 3 mnd Na 6 mnd Na 9 mnd
1Terbinafine (D01BA02)LamisilBij kalknagels83%93%97%
2Glimepiride (A10BB12)AmarylBloedsuikerverlagend75%89%91%
3Sertraline (N06AB06)ZoloftSSRI- antidepressivum66%85%88%
4FosinopriL (C09AA09)NewaceAce-remmer bloeddrukverlagend66%78%85%
5Meloxicam (M01AC06)MovicoxNSDAID- bij spier- en gewrichtsklachten62%78%n.v.t.
6Finasteride (G04CB01)ProscarBij goedaardige prostaathyperplasie61%n.v.t.n.v.t.
7Fluticason (R01AD08)FlixonaseNeusspray bij geïrriteerd neusslijmvlies54%64%65%
8Alendroninezuur (M05BA04)FosamaxBifosfonaten bij osteoporose54%63%72%
9Tamsulosine (G04CA02)OmnicBij goedaardige prostaathyperplasie40%48%52%
10Lansoprazol (A02BC03)PrezalProtonpompremmer bij overtollig maagzuur37%54%58%

De top-10 van marktaandelen van generieke introducties toont in de volgorde na drie maanden maar weinig afwijkingen van de volgorde na 6 en 9 maanden. De marktaandelen blijven doorgaans wel stijgen.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top