Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Wet doet zijn werk: prijzen dalen

Wet doet zijn werk: prijzen dalen

11 oktober 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 41

Door de Wet Geneesmiddelprijzen daalden de prijzen van receptgeneesmiddelen per 1 oktober met gemiddeld 1 procent. Op jaarbasis zullen de geneesmiddelenuitgaven via de openbare apotheek daardoor met € 35 miljoen afnemen.

Vooral specialité's

De prijsaanpassingen door leveranciers leidden per saldo tot een gemiddelde prijsverlaging van 1,0 procent. Dit komt neer op een jaarlijkse besparing op de uitgaven aan receptgeneesmiddelen van zo'n € 35 miljoen. Zeventig procent hiervan komt op het conto van de specialités en de rest kan aan prijsverlagingen bij generieke geneesmiddelen worden toegeschreven. De meeste prijsverlagingen in oktober zijn ingegeven door de WGP. De procentuele prijsverlaging is ongeveer gelijk aan de aanpassingen van de maximumprijzen in oktober 2006 en april 2007. Toen daalden de prijzen gemiddeld met respectievelijk 1,0 en 0,9 procent.

Esomeprasol (Nexium®) neemt met € 7 miljoen op jaarbasis de hoogste bijdrage (20%) aan de kostendaling voor zijn rekening. De prijsdaling van esomeprasol tabletten van 20 en 40 mg bedraagt per oktober ongeveer 12 procent. Het generieke geneesmiddel dat de hoogste bijdrage aan de kostendaling levert is amlodipine 10 mg. Ook de 5 mg variant van dat middel staat in de top 10 van hoogste uitgavendalers. De daarmee gepaard gaande besparingen komen neer op respectievelijk € 1,8 miljoen en 1,4 miljoen per jaar. Combinaties van amlodipine en valsartan daalden relatief het sterkst in prijs, tussen de 40 en de 60 procent. De prijslijst van oktober kent overigens niet alleen dalers. Ruim 50 geneesmiddelen namen in prijs toe. In de meeste gevallen ging dit om lichte prijsstijgingen, maar doxepine (Sinequan®) 25 mg vormde daarop met een prijsstijging van 47 procent een uitzondering. Bij salbutamol cyclocaps van 400 microgram van leverancier Teva Pharmachemie is de stijging met 55 procent nog sterker.

WGP drukt GVS weg

Met de WGP heeft de overheid een belangrijke vinger in de pap als het gaat om de prijzen van geneesmiddelen. Een bijkomend effect van de WGP is dat veel vrijwillige prijsverlagingen die binnen de geneesmiddelenconvenanten van de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen, worden geborgd. Hierdoor is de WGP op dit moment één van de belangrijkste instrumenten van de overheid binnen de farmacie. Een andere overheidsinstrument om de uitgaven aan geneesmiddel aan banden te leggen is het geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS). Binnen het GVS geldt een vergoedingslimiet voor een cluster van onderling vervangbare geneesmiddelen. Aangezien de WGP twee keer per jaar wordt vastgesteld en de vergoedingslimieten van het GVS voor het laatst in 1999 zijn herberekend, ligt de maximumprijs inmiddels meestal onder de vergoedingslimiet.

Overigens valt ruim een derde van de uitgaven aan receptgeneesmiddelen buiten de invloedsfeer van de WGP. Bijna 8 procent valt zowel buiten de WGP als buiten het GVS. Hierbij gaat het veelal om geneesmiddelen in injectievorm. In het transitieakkoord is afgesproken dat de overheid de toepassing van de WGP niet zal uitbreiden. De overheid neemt nog wel een nieuwe Engelse prijslijst met sterk verlaagde prijzen mee. De effecten hiervan zullen in de volgende aanpassing van de WGP merkbaar zijn.

Figuur 1: Geneesmiddelenkosten vallend onder de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) of het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), oktober 2007

Ruim een derde van de uitgaven aan receptgeneesmiddelen valt buiten de invloedsfeer van de WGP. Bijna 8 procent valt zowel buiten de WGP als het GVS.

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top