Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Meer apotheken gebruiken SFK-cijfers

Meer apotheken gebruiken SFK-cijfers

9 november 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 45

Apotheken maken in toenemende mate gebruik van de informatiebronnen die de SFK ter beschikking stelt. Ruim 60 procent van de SFK deelnemers raadpleegt praktijkondersteunende programma’s en FPZ searches. Ruim 40 procent deelt gegevens met collega-apothekers via het Data Warehouse..

Data Warehouse: 135 samenwerkingsverbanden

Iedere SFK-deelnemer heeft kosteloos toegang tot de eigen apotheekgegevens in het Data Warehouse, de on-line databank van de SFK. De apotheekgegevens zijn hierin geaggregeerd en gestructureerd opgeslagen in drie dataverzamelingen, ‘kubussen’, die inzage geven in management-, inkoop- en therapeutische informatie. De gegevens zijn voorberekend, zodat apothekers snel resultaten op het scherm zien. Zij kunnen hun eigen apotheekdata spiegelen aan landelijke en regionale referentiegegevens.

Het Data Warehouse leent zich ook uitstekend om informatie uit te wisselen met collega’s. Omdat de SFK de voorschriften van de artsen kan samenvoegen, ontstaat een totaalbeeld per arts en kunnen de apotheken inzage krijgen in de voorschrijfcijfers van de huisartsen uit één FarmacoTherapeutische Overleggroep (FTO-groep). Momenteel zijn er 135 samenwerkingsverbanden in het Data Warehouse, gevormd door 702 apotheken. Verreweg de meeste apotheekgroepen (124) delen informatie met elkaar in de therapeutische kubus.

Praktijkondersteunende programma’s

Ter ondersteuning van het farmacotherapeutisch beleid in de apotheek realiseert de SFK in samenwerking met DGV en het WINAp praktijkondersteunende programma’s. Dit zijn thematische programma’s die het FTO en de farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) ondersteunen. De programma’s bieden kant-en-klare informatie over de voorschrijfcijfers van de huisartsen en over patiënten die mogelijk niet optimaal behandeld worden. Inmiddels zijn de volgende farmacotherapeutische thema’s uitgewerkt in een praktijkprogramma: polyfarmacie, diabetes, NSAID’s, lipideverlagers, maagmiddelen, antibiotica, benzodiazepines, antidepressiva en hypertensie. Nieuwe programma’s zijn in voorbereiding: angina pectoris, astma/COPD en migraine. Bestaande programma’s worden uitgebreid en geactualiseerd. Zo zal er van het programma lipideverlagers in de eerste helft van 2008 een compleet nieuwe versie beschikbaar komen. Inmiddels zijn er 1.157 SFK-deelnemers die een abonnement hebben op één of meer praktijkprogramma’s. Dit is een toename van ongeveer 50 procent ten opzichte van vorig jaar. 70 procent heeft een all-in abonnement, dat toegang biedt tot alle praktijkprogramma’s. De FTO-overzichten in de praktijkprogramma’s kunnen kosteloos in apotheekgroepsverband worden geraadpleegd. Momenteel zijn er 141 apotheekgroepen die van deze mogelijkheid gebruik maken. Op dit moment kunnen om technische redenen niet meer dan 6 apotheken een groep vormen in de praktijkprogramma’s. Eind november wordt dit aantal verruimd naar circa 20 apotheken.

FPZ Searches

Naast de praktijkprogramma’s bieden WINAp en de SFK ook afzonderlijke FPZ Searches. Hiermee kan de apotheker op eenvoudige wijze cijfers verkrijgen over patiënten die mogelijk extra zorg nodig hebben of bij wie een verbetering van de farmacotherapie wenselijk lijkt. Er zijn diverse FPZ Searches beschikbaar die SFK-deelnemers kunnen bekijken via de SFK-website. In 2007 hebben ruim 1000 apotheken één of meer FPZ Searches geraadpleegd.

Programma’s praktijkvoering

Voor de praktijkvoering heeft de SFK een aantal rapportages ter beschikking die ondersteuning kunnen bieden bij het maken van het kwaliteitsplan en het jaarverslag. De terugrapportage, die tot voor kort nog op papier aan alle deelnemers werd toegestuurd, is sinds het begin van 2007 door 997 apotheken geraadpleegd. Het jaaroverzicht is sinds begin dit jaar door 918, het Brutowinstrekenmodel door 843, de SFK-trend door 601 en de convenantmonitor door 597 apotheken opgevraagd.

Tabel 1: Top-10 praktijkondersteunende programma’s (POP’s) en searches (stand: oktober 2007)

Onderwerp POP/Search Aantal apotheken
1PolyfarmaciePOP612
2DiabetesPOP599
3Astma / COPDSearch508
4NSAID'sPOP501
5Therapieontrouw bij osteoporoseSearch473
6Interactie searchesSearch467
7LipideverlagersPOP443
8Opioide-gebruikers en laxantiaSearch412
9Angina PectorisSearch401
10CorticosteroïdenSearch398

De praktijkondersteunende programma’s Polyfarmacie en Diabetes zijn dit jaar tot dusver door de meeste apotheken geraadpleegd.

 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top