Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2007 / Gebruik antidepressiva weer stijgende

Gebruik antidepressiva weer stijgende

13 december 2007, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 142 Nr 50

Naar verwachting zal het gebruik van antidepressiva in 2007 met 7 procent stijgen. Ondanks dat het gebruik van SSRI´s door jongeren wordt afgeraden, is ook het aantal jongere gebruikers van SSRI´s gestegen. Openbare apotheken verstrekken in 70 procent van de gevallen een generiek antidepressivum.

In 2007 zullen openbare apotheken naar verwachting 6,2 miljoen keer een antidepressivum verstrekken. Dit is 7,1 procent meer dan in 2006. Daarmee lijkt de stagnerende groei in 2005 een incident te zijn geweest en is de groeitrend van de jaren daarvoor weer opgepakt. De uitgaven aan deze geneesmiddelen groeien echter aanzienlijk minder sterk en zullen waarschijnlijk uitkomen op 158 miljoen euro. Dit is slechts 1,0 procent meer dan in 2006. De uitgavenstijging blijft achter door dat prijzen als gevolg van de geneesmiddelenconvenanten en de wet geneesmiddelenprijzen zijn gedaald.

Meestal generiek

Inmiddels leveren apothekers in de meeste gevallen een generiek antidepressivum af. In 2000 kwam het aandeel van de generieke verstrekkingen nog uit op 29 procent. In 2007 zal dit net als in 2006 op zo´n 70 procent uitkomen. Nog steeds is paroxetine het meest verstrekte antidepressivum, maar het aandeel in het totaal aantal verstrekkingen van antidepressiva is teruggelopen van een derde in 2003 naar iets minder dan een kwart in de eerste drie kwartalen van 2007. Dit aandeel gaat vooral ten koste van venlafaxine en citalopram. Deze geneesmiddelen maken een meer dan gemiddelde groei door en hebben - gemeten in aantal verstrekkingen - beiden een aandeel van 14 procent. Het gebruik van citalopram zit weliswaar in de lift, maar het linkdraaiende isomeer escitalopram stijgt aanzienlijk sterker. In de eerste drie kwartalen van 2007 nam het aantal verstrekkingen van citalopram met 15 procent toe, terwijl het aantal verstrekkingen van escitalopram met 68 procent steeg. Hierdoor weet de oorspronkelijke fabrikant van citalopram het verlies aan marktaandeel door de introductie van generiek gedeeltelijk te compenseren.

SSRI’s voor jongeren

In april 2005 heeft het centrale Europese geneesmiddelenagentschap EMEA/CPMP een waarschuwing uitgegeven voor het gebruik van antidepressiva die behoren tot de Serotonin-Selective Reuptake Inhibitors (SSRI’s) bij kinderen. Het gebruik van deze middelen bij kinderen wordt afgeraden, omdat het gebruik kan leiden tot meer suïcidaal en agressief gedrag. In Nederland hebben 8.500 jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar in de eerste helft van 2007 een SSRI via de apotheek gekregen. Dit zijn er evenveel als in 2005, maar meer dan in 2006, toen het aantal SSRI gebruikende jongeren in de eerste helft van het jaar op 7.800 uitkwam.

Figuur 1: Aantal verstrekkingen antidepressiva, 2000 - 2007

De stijging van de geneesmiddelenkosten in ziekenhuizen komt vrijwel geheel voor rekening van de dure geneesmiddelen.

 

Figuur 2: Aantal gebruikers van SSRI´s jonger dan 21 jaar, 2000 - 2007 in de eerste helft van de  jaren 2000-2007

In 2007 hebben 8.500 jongeren in de leeftijd van 0 tot en met 20 jaar SSRI via de apotheek gekregen. Dit zijn evenveel als in 2005, maar meer dan in 2006. 

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top