Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Hamsterweken in december

Hamsterweken in december

7 februari 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 6

Traditiegetrouw is december de drukste maand in de openbare apotheek. Omdat december 2007 relatief weinig werkbare dagen had, was het relatief drukker dan in andere jaren. Toch zijn er ook aanwijzingen dat verzekerden voorraden hebben aangelegd om het eigen risico in 2008 te ontlopen.

Per 1 januari is de no-claim regeling vervangen door een verplicht eigen risico. Verzekerden van 18 jaar en ouder moeten de eerste 150 euro aan gemaakte zorgkosten zelf betalen. Niet alle kosten tellen mee voor dit eigen risico. Zorg die ook buiten de no-claim viel, valt ook niet onder het eigen risico. Kosten van huisartsenzorg, verloskundige hulp en kraamzorg tellen daarom niet mee. Ook het jeugdpakket voor tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar telt niet mee voor het eigen risico. Chronisch zieken ontvangen eind 2008 een compensatie voor het verplichte eigen risico.

Eindejaarsdrukte

De kosten voor geneesmiddelen tellen mee voor het verplichte eigen risico. Eind december verschenen er berichten in de media over de eindejaarsdrukte in de apotheek vanwege de introductie van het eigen risico. Verzekerden zouden een voorraad aanleggen om eigen betalingen in 2008 te ontlopen. Uit figuur 1 blijkt dat in december de meeste geneesmiddelen zijn verstrekt in de apotheek. Vooral in de week voor kerst was er sprake van een topdrukte. Het aandeel van de maand december in het totale aantal voorschriften voor receptgeneesmiddelen bedroeg 8,9 procent, ruim boven het theoretisch gemiddelde. Gemeten in verstrekte standaarddagdoseringen (DDD's) kwam dit aandeel zelfs op 9,3 procent uit. Het aantal DDD's per voorschrift lag dan ook hoger dan het jaargemiddelde. Dit kan worden verklaard door een relatief hoger aandeel herhaalreceptuur.

Werkbare dagen

Als we zaterdagen, zondagen en feestdagen niet meetellen, had december 19 werkbare dagen. Dat zijn er evenveel als in 2006. Uit figuur 2 blijkt dat het aandeel van het aantal voorschriften in december 2007 ten opzichte van het jaartotaal hoger was dan in 2006. Dat alleen maakt 2007 nog niet tot een uitzonderlijk jaar. In 2003, 2004 en 2005 lag het aandeel van december in het totaal aantal verstrekkingen weliswaar hoger, maar in die jaren waren er ook meer werkbare dagen. De extra drukte (bovenste staafdeel) was in de jaren 2003 en 2007 het hoogst. In 2003 had dat te maken met extra verstrekkingen van de anticonceptiepil, omdat deze vanaf 2004 niet meer voor vrouwen van 21 jaar en ouder voor vergoeding uit het verzekerde pakket in aanmerking kwam. In 2007 lijkt het een aanwijzing dat er verzekerden zijn die enige voorraad hebben aangelegd. In tegenstelling tot de situatie in 2003 waren dat in 2007 geen specifieke geneesmiddelen(groepen).

Figuur 1: Aandeel van het aantal voorschriften en DDD's per maand ten opzichte van het jaartotaal, 2007

Zowel in aantal verstrekkingen als in aantal DDD's was december in 2007 de drukste maand in de openbare apotheek.

Figuur 2: Aandeel van het aantal voorschriften in de maand december ten opzichte van het jaartotaal over de jaren 2000 – 2007, waarbij het onderste staafdeel het verwachte aandeel weergeeft op basis van het aantal werkbare dagen.

Door een combinatie van een relatief laag aantal werkbare dagen en enige voorraadvorming door verzekerden was het in december 2007 extra druk in de apotheek.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top