Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2008 / Record aantal nieuwe apotheken

Record aantal nieuwe apotheken

14 februari 2008, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 143 Nr 7

In 2007 openden 76 nieuwe apotheken hun deuren en hielden 8 apotheken er mee op. Nooit eerder kwamen er zo veel nieuwe apotheken bij. In totaal waren er op 1 januari 2008 1893 apotheken. Nieuwbouw in de directe omgeving lijkt de belangrijkste aanleiding te zijn om een nieuwe vestiging te openen.

Van 2006 op 2007 is het totaal aantal apotheken gegroeid van 1825 naar 1893. Onder deze nieuwe vestigingen bevinden zich 14 bijzondere apotheken zoals een aantal dienstapotheken en politheken, een cannabis apotheek en een apotheek voor ambassadepersoneel. Als we de bijzondere apotheken buiten beschouwing laten, dan kwamen er in 2007 61 wijkapotheken bij.

Regionale spreiding

Zuid-Holland is de provincie die er in 2007 verreweg de meeste nieuwe apotheken bij heeft gekregen (20). De Randstad lijkt erg aantrekkelijk te zijn; iets meer dan 60% van de nieuwkomers vestigde zich in Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht. Dat is opvallend want de apotheekdichtheid in deze provincies was al vrij hoog. Zo telt Zuid-Holland één apotheek per 8000 inwoners, terwijl dat er in Noord-Holland en Utrecht respectievelijk één per 8600 en 8100 is. Daarentegen moeten provincies als Gelderland en Overijssel het met één apotheek per 9050 inwoners doen.

Senioren

Door de sterke groei van het aantal apotheken in Zuid-Holland zullen apothekers in die provincie ook minder profiteren van het groeiende aandeel 65+-ers in de Nederlandse bevolking. Dat is een belangrijke groep, want daaraan worden relatief de meeste geneesmiddelen verstrekt. Gebaseerd op het huidige apothekenaantal en het aantal 65+-ers in 2015 (CBS/PBR) zal de clientèle per apotheek in Gelderland en Overijssel ongeveer 1560 senioren omvatten terwijl dat er in Zuid-Holland maar 1300 zullen zijn. Als de huidige trend zich voortzet zal dit verschil tegen die tijd nog groter zijn.

Apotheekhoudende huisartsen

In Zeeland (+1 reguliere apotheek), Groningen (+3) en Friesland (0) zijn veel apotheekhoudende huisartsen gevestigd. In deze provincies stijgt het aantal apotheken nauwelijks. Het lijkt er op dat bij de toename van het aantal apotheken in ons land de overname van praktijken van apotheekhoudende huisartsen geen belangrijke rol speelt.

Nieuwbouw en herstructurering

35 van de 61 nieuwe apotheken zijn in de directe nabijheid van een groot nieuwbouwproject of een herstructurering van een bestaande wijk. Het is voor apotheken in nieuwbouwwijken lastig om te bepalen wanneer het financieel-economisch verantwoord is om de apotheek te openen, omdat dergelijke nieuwe apotheken de eerste jaren relatief weinig receptregels te behandelen krijgen. Opent de apotheek te vroeg dan duurt het te lang eer de apotheek uit de rode cijfers is en wordt hij te laat geopend dan loopt de apotheker het risico dat een groot deel van de nieuwbouwpatiënten de vaste apotheek al in een aanpalende wijk heeft gekozen.

Sluitingen

In 2007 gingen er, na het recordaantal van 19 in 2006, maar 8 apotheken dicht. Daarmee is het aantal sluitingen terug op het lage peil van de jaren 2002 tot 2005. De meeste apotheken (6) die in 2007 hun deuren sloten waren niet aangesloten bij de SFK. Mogelijk heeft SFK-deelname een positieve invloed op de bedrijfsvoering.

Figuur 1: Aantal apotheken op 1 januari van het volgend jaar.

Het aantal apotheken op 1 januari 2008 is gestegen tot 1893.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top